ในขณะที่กำลังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกำลังจัดการขั้นตอนในการผลิต การมองเห็นการวัดชิ้นงานและวิเคราะห์ชิ้นงานแบบสามมิติ โดยใช้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ใน PolyWorks|Reviewer™ จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง ก่อนทำการผลิต หรือประกอบ ขอบคุณ PolyWorks|Reviewer™ โปรแกรมซึ่งผู้ทำการวัดสามารถแชร์ข้อมูลจาก PolyWorks|Inspector™ สู่คนอื่น ๆ ในองค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ได้จากการวัดและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

Review

การประเมินผลการวัดได้อย่างรวดเร็ว

ด้วย PolyWorks|Reviewer™ นั้นช่วยให้ทุกนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลการวัดที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใน PolyWorks|Inspector™ และด้วย navigation toolbar ทำให้การใช้งานซอฟแวร์เป็นเรื่องง่ายดายสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ PolyWorks® สามารถเลือกชิ้นงานจากหลายชิ้นงาน จัดกลุ่มผลการวัด (Data Color Maps, Features และอื่นๆ) สามารถดูชิ้นงานได้ในสามมิติ รวมทั้งการจัดรูปแบบการรายงานผลได้อย่างง่ายดายด้วย navigation toolbar

PolyWorks|Reviewer™ ช่วยในการกระจายผลการวัดไปยังผู้ที่ต้องทำการตัดสินใจ โดยการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย

การวิเคราะห์

สร้างฐานข้อมูลในรูปแบบของคุณเอง

PolyWorks|Reviewer™ เป็นโปรแกรมที่เหนือกว่าเพียงแค่การ review ดู แต่เพิ่มความสามารถในการทำรายงาน โดยการใช้คำสั่งใน Geometry Control ผู้ใช้สามารถทำรายงาน วัดขนาด dimension และปรับ tolerance ใหม่ได้ และ Data color map ที่แสดงสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มจุดเช็คลงบนชิ้นงานเพื่อหาค่าส่วนต่างได้อีกด้วย

สำหรับโปรเจคงานที่ทำจำนวนหลายชิ้น ผู้ใช้สามารถเข้าไปดู และวิเคราะห์หาค่า SPC ได้จากหลาย ๆ ข้อมูลสแกน ท้ายสุดนี้ PolyWorks|Reviewer™ ยังสามารถให้ผู้ใช้สร้างตาราง report, สร้างจุด annotation, ถ่ายภาพ snapshot และ รูปแบบของ report ได้ใหม่ตามต้องการ ด้วย PolyWorks|Reviewer™ ทุกคนสามารถสร้างข้อมูลการวัดของตัวเองได้ตามต้องการ