Co nowego?

Co nowego w PolyWorks|Inspector™ 2024

Rozwiązania do analizy wymiarowej i kontroli jakości

Menu wstążkowe PolyWorks|Inspector 2024, zmodyfikowane interfejsy i kontekstowe paski narzędzi optymalizują przepływ pracy.

Lepsza wydajność pomiarów 3D dzięki przeprojektowanym interfejsom użytkownika

Nasze inwestycje w usprawnianie użyteczności oprogramowania bezpośrednio odzwierciedlają nasze wartości podstawowe, takie jak troska o sukcesy naszych klientów. PolyWorks|Inspector 2024 znacząco usprawnia wydajność dzięki przeprojektowanym interfejsom użytkownika:

 • Wykonywanie zadań inspekcji i poznawanie nowych narzędzi jest teraz bardziej intuicyjne, ponieważ połączyliśmy wszystkie paski narzędzi i menu główne w nowe menu wstążki, a także zmieniliśmy wygląd i ulepszyliśmy rozmieszczenie widżetów, dopasowując je do przebiegu procesów.
 • Łatwy dostęp do często używanych narzędzi eliminuje zbędne ruchy myszą i kliknięcia.
 • Szybko znajdź funkcje, które można zastosować do zaznaczonych obiektów, korzystając z karty kontekstowej lub uproszczonego menu kontekstowego.
 • Dostosuj menu wstążki poprzez zmianę układu narzędzi lub dodawanie skryptów makro.

Dzięki PolyWorks|Inspector 2024 użytkownicy mogą:

 • łatwiej uczyć się podstawowych przepływów pracy i je opanowywać;


Śmiało podejmuj pierwsze działania

 • szybciej odnajdywać swoje ulubione narzędzia;


Zwiększ wydajność dzięki płynnej nawigacji

 • nabywać nowe umiejętności przy użyciu nowych, łatwo dostępnych narzędzi.


Łatwo poznawaj i wykorzystuj specjalistyczne narzędzia

Wsparcie bazowych ramek tolerancji za pomocą cech powierzchniowych

Powierzchniowe cechy bazowe umożliwiają ocenę parametrów kontrolnych GD&T w zoptymalizowanym wyrównywaniu wymaganym przez złożenie, z uwzględnieniem wszystkich rozważanych ograniczeń i mobilności. Za pomocą PolyWorks|Inspector 2024 można:

 • symulować rzeczywiste ograniczenia fizyczne powierzchniowych cech bazowych przez kontrolowanie rozważanych stopni swobody,
   
 • uzyskiwać najlepsze wyniki zmierzonych parametrów kontrolnych przez optymalizację wyrównywania cech powierzchniowych w pełnym zakresie tolerancji profilu.

Kontrolowanie dopasowania cech zmierzonych sondą

W nowej wersji PolyWorks|Inspector można bezpośrednio kontrolować parametry dopasowania zmierzonych sondą cech, co umożliwia użytkownikom:

 • wstępne definiowanie typu dopasowania i ograniczeń przed pomiarem stykowym, aby można było uzyskać pożądane wyniki;

 • modyfikowanie typu dopasowania i ograniczeń po pomiarze stykowym oraz automatyczne aktualizowanie wyników.

Ulepszenie wyników analizy i tworzenie raportów z kontekstowymi widokami kontroli


PolyWorks|Inspector umożliwia już użytkownikom tworzenie raportów wyników pomiarów 3D z wieloma kontekstami przy użyciu tabel i zrzutów ekranu. W wersji 2024 jeszcze bardziej rozbudowano funkcje widoków kontroli. Użytkownicy mogą teraz wybierać zestaw wymiarowych parametrów kontrolnych, wyrównywanie danych, a także układ współrzędnych i tworzyć kontekstowe widoki kontroli, aby:
 

 • analizować odchylenia powierzchni w wielu wyrównaniach,

Wyrównanie korpusu

PolyWorks|Inspector 2024 oferuje ulepszoną analizę dzięki widokom kontrolnym w wielu wyrównaniach danych.

Wyrównanie uchwytu

PolyWorks|Inspector 2024 oferuje ulepszoną analizę dzięki widokom kontrolnym w wielu wyrównaniach danych.
 • wykonywać inspekcję wymiarowych parametrów kontrolnych w układach współrzędnych narzędzi i podzespołu.

Układ współrzędnych nadwozia samochodu

PolyWorks|Inspector 2024 pomaga interpretować odchylenia, analizując widoki kontrolne w wielu układach współrzędnych.

Układ współrzędnych części wlotowej

PolyWorks|Inspector 2024 pomaga interpretować odchylenia, analizując widoki kontrolne w wielu układach współrzędnych.

Usprawniaj analizę i tworzenie raportów z użyciem widoków kontroli

Wykonywanie procesów inspekcji bez użycia CAD na maszynach CNC CMM

Operatorzy CNC CMM mogą teraz tworzyć sekwencje pomiarowe bez żadnych danych CAD:

 • Łatwe przygotowywanie sekwencji CNC za pomocą nowego trybu uczenia, który rejestruje ręcznie zmierzone punkty pomiarowe i punkty Idź do pozycji.

 • Automatyzowanie pomiarów wielu części przez zamianę zmierzonych cech z pierwszej części na instrukcje pomiarowe dla kolejnych części.

 • Poprawa powtarzalności pomiarów przez ponowne próbkowanie instrukcji pomiarowych i generowanie równomiernie rozmieszczonych punktów pomiarowych.

Uzyskiwanie pomocy 
związanej z zakupem

Skontaktuj się ze specjalistą, który odpowie na Twoje pytania dotyczące cen i licencji.

Kontakt z działem sprzedaży

Rozmowa 
z ekspertem

Masz pytania? 
Możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów.

Umów się na bezpłatną prezentację

Poszerzanie swojej 
wiedzy

Zdobądź informacje, które można wykorzystać w praktyce, biorąc udział w naszych warsztatach.

Filmy na żądanie