19-22 มิถุนายน, 2019

ผู้จัดแสดงงาน PolyWorks®: PolyWorks Thailand
หมายเลขบูธจัดแสดง: 1F09 ฮอลล์: 101

สถานที่ตั้ง

Bangkok International Trade and Exhibition Centre
88 Bang Na-Trat Rd
Bang Na
Bangkok
Bangkok 10260
ไทย