สำนักงานบริการ

Service Bureaus คือบริษัทตัวแทนที่มีความรู้ในเรื่องซอฟต์แวร์ PolyWorks ในระดับมาตรฐานสูงสุด และเป็นบริษัทตัวแทนที่มีคุณภาพในด้านบริการระดับสูง InnovMetric Software จึงแนะนำบริษัทดังกล่าวนี้ เพื่อ:

  • รับงานบริการด้าน Scanning (S)
  • รับงานด้าน Reverse-engineering (วิศวกรรมย้อนรอย) (RE)
  • รับงานด้านตรวจสอบ (I)

 

3D Engineering Solutions (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

jrhassett@3d-engineering.net

 

3D Scan IT (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

bob@3dscanit.com

 

3D Scanners UK (สหราชอาณาจักร) (S, RE, I)

nalimaras@3dscanners.co.uk

 

Advanced Concept Engineering (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

jeff@advanced-ce.com

 

Amrikart (แคนาดา) (S, RE, I)

n.tremblay@amrikart.com

 

ATS (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

jeffrey.perry@ats-global.com

 

Burloak Engineered Solutions Inc. (แคนาดา) (S, RE, I)

peter-adams@burloaksolutions.com

 

Carolina Metrology (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

robert@carolina-metrology.com

 

CMM (แคนาดา) (S, RE, I)

efoster@cmmxyz.com

 

Creative Infocom (อินเดีย) (S, RE, I)

rps@creativecadcam.com

 

Creaform (แคนาดา) (S, RE, I)

stephane.auclair@ametek.com

 

Digital Atelier (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE)

jrannou@digitalatelier.net

 

Digital Precision Metrology (แคนาดา) (I)

warren@digitalprecision.ca

 

Dimensional Engineering (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

bbonner@dimensional3d.com 

 

Direct Dimensions (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE)

mraphael@dirdim.com

 

Diverse Dimensions (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

jeff@diversedimensions.com

 

Duwe-3d AG (ประเทศเยอรมัน, ออสเตรีย, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) (S, RE, I)

info@duwe-3d.de

 

Exact Metrology Services (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

deans@exactmetrology.com

 

FRAS (แคนาดา) ( I )

fraser@frassolutions.com

 

Haven Metrology (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

JacobFeddema@HavenMetrology.com

 

Hexagon Metrology S.p.A (สโลวีเนีย, โครเอเชีย, บอสเนีย, เซอร์เบีย, มาซิโดเนีย) (S, I)

matic.poberznik@hexagon.com

 

Industrial Measurement Solutions (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

Dave@Industrialmeasurementsolutions.net

 

J&L Dimensional Services (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, I)

tcarr@j-ldimensional.com

 

M7 Technologies (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

jcunningham@m7tek.com

 

MF Inspec (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE)

dhannon@mfinspec.com

 

MVS Group (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

walsh@mvsgroup.com

 

OASIS Alignment Services

hmeagher@oasisalignment.com

 

PCMM (เกาหลี) (S, RE, I)

sagon_lee@yahoo.co.kr

 

Pendergast Service Group LLC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

jcpendergast@gmail.com

 

Photoneo s.r.o. (ยุโรป) (S, RE, I)

cobirka@photoneo.com

 

Plastique Art (แคนาดา) (S, RE, I)

pascal@plastiqueart.com

 

QFP (อิตาลี) (S, RE, I)

mazzetto@qfp-service.it

 

QMT (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

tdemo@earthlink.net

 

Solaxis (แคนาดา) (S, RE, I)

info@solaxis.ca

 

Supplier Inspection Services (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

phil@sis-inspection.net

 

SURVICE Metrology (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

metrology@survice.com

 

Styl & Tech (แคนาดา) (S, RE, I)

rchampagne@stylntech.com

 

TFI Mining (แคนาดา) (S, I)

tfacciolo@tfimining.com

 

TriMet (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

mitch@TriMetgroup.com

 

Troy Design and Manufacturing (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)

jstempie@troydm.com

 

VRSI (Variation Reduction Solutions, Inc.) (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, I)

mikel@vrs-inc.com