BE PART OF OUR VISION OF 3D METROLOGY

 
 
 
 

ขอบคุณ
 

มีอะไรบ้างใน POLYWORKS® 2019

การประชุมจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 3 ช่วง พร้อมจัดเวิร์กช็อปเชิงเทคนิคไปพร้อมกัน

ลดความยุ่งยากในชีวิต พร้อมกับควบคุมทุกสิ่งได้ดั่งใจ

โซลูชัน
แพลตฟอร์มอเนกประสงค์

  • ปรับใช้เทคนิคการวัดเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การวัดทั้งหมด ด้วยวิธีการวัดแบบกำหนดเองที่ฝังอยู่ภายในวัตถุการวัดมาตรฐาน
  • ให้แนวทางการวัดที่สมบูรณ์แบบแก่ผู้ควบคุมคุณภาพ พร้อมข้อเสนอแนะที่ช่วยปรับปรุงการวัดให้ดีขึ้น
  • ตรวจสอบผลการวัดด้วยมุมมองโลกความเป็นจริงเสริม (augmented real-world view) ในส่วนของคุณ

โซลูชัน
CNC CMM

  • เร่งความเร็วในการจัดลำดับการวัดอย่างสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยีการช่วยอ่านลำดับ
  • ผสานรวมเทคนิคการวัด CNC แบบกำหนดเองของคุณให้เป็นวิธีการวัดของ PolyWorks|Inspector™ ได้อย่างง่ายดาย
  • ปรับปรุงการสแกนด้วยเลเซอร์และการวัดด้วยการสัมผัส

โซลูชัน
การเชื่อมต่อระบบดิจิทัล

  • จัดเก็บและแบ่งปันโปรเจ็คการตรวจสอบและวิศวกรรมย้อนกลับของ PolyWorks® ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และทีมควบคุมคุณภาพผ่านทางระบบดิจิทัล
  • อำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการวางแผนการวัดโดยประสานงานกันระหว่างทีมออกแบบ ทีมผลิต และทีมการวัด
  • นำเข้าข้อมูล PolyWorks|Inspector™ ภายในแผ่นงานของบริษัท