แผนปัจจุบัน

PolyWorks|Inspector™ 2021 ยกระดับการวิเคราะห์พื้นผิวโค้ง


ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับข้อบกพร่องบนพื้นผิวเพื่อแสดงความผิดปกติบนพื้นผิวในภาพสแกน 3 มิติได้อย่างรวดเร็วด้วยแผนที่สี โดยไม่ต้องใช้โมเดล CAD:
 

 • ตรวจจับตำแหน่งรอยนูน รอยขีดข่วน รอยบุ๋ม และโพรงในพื้นผิวโค้งหรือพื้นผิวระนาบ โดยไฮไลต์ความผิดปกติของส่วนโค้ง

 • จำลองเฉพาะภาพข้อบกพร่องที่สำคัญโดยการตั้งค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม

 • คลิกบริเวณที่บกพร่องเพื่อแสดงความเบี่ยงเบนจากพื้นผิวตามทฤษฎี เพื่อสร้างรายงานที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว

PolyWorks|Inspector™ 2021 ยกระดับการวิเคราะห์พื้นผิวโค้ง


ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับข้อบกพร่องบนพื้นผิวเพื่อแสดงความผิดปกติบนพื้นผิวในภาพสแกน 3 มิติได้อย่างรวดเร็วด้วยแผนที่สี โดยไม่ต้องใช้โมเดล CAD:
 

 • ตรวจจับตำแหน่งรอยนูน รอยขีดข่วน รอยบุ๋ม และโพรงในพื้นผิวโค้งหรือพื้นผิวระนาบ โดยไฮไลต์ความผิดปกติของส่วนโค้ง

 • จำลองเฉพาะภาพข้อบกพร่องที่สำคัญโดยการตั้งค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม

 • คลิกบริเวณที่บกพร่องเพื่อแสดงความเบี่ยงเบนจากพื้นผิวตามทฤษฎี เพื่อสร้างรายงานที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว

 


รอยนูนบนท่อ

 


รอยขูดบนประตูรถ

 


ความเสียหายจากลูกเห็บ

 


จุดเชื่อมที่หายไป

 

 

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Line Profile GD&T ใหม่ที่ได้มาตรฐาน ASME และ ISO และเสนอการควบคุมด้วยกรอบอ้างอิงดาตัมแบบเต็มรูปแบบหรือบางส่วนเพื่อ:
 

 • วิเคราะห์เค้าโครง 2 มิติแบบส่วนเดียว, บางส่วน, และหลายส่วนของคัตเอาต์แผ่นโลหะแบบรูปทรงอิสระ

 • ตรวจวัดส่วน 2 มิติ ทั้งหมดหรือบางส่วนของชิ้นส่วนที่อัดรีดขึ้นรูปหรือตีโค้งอีกด้วย

 • ตรวจสอบข้อผิดพลาดเชิงรูปแบบและเชิงตำแหน่งของส่วนที่ซับซ้อน และคัตเอาต์โดยใช้เครื่องมือจำลองภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกบจะต่อกันพอดี

 

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Line Profile GD&T ใหม่ที่ได้มาตรฐาน ASME และ ISO และเสนอการควบคุมด้วยกรอบอ้างอิงดาตัมแบบเต็มรูปแบบหรือบางส่วนเพื่อ:
 

 • วิเคราะห์เค้าโครง 2 มิติแบบส่วนเดียว, บางส่วน, และหลายส่วนของคัตเอาต์แผ่นโลหะแบบรูปทรงอิสระ

 • ตรวจวัดส่วน 2 มิติ ทั้งหมดหรือบางส่วนของชิ้นส่วนที่อัดรีดขึ้นรูปหรือตีโค้งอีกด้วย

 • ตรวจสอบข้อผิดพลาดเชิงรูปแบบและเชิงตำแหน่งของส่วนที่ซับซ้อน และคัตเอาต์โดยใช้เครื่องมือจำลองภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกบจะต่อกันพอดี

ปรับปรุงการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ความโค้งที่ดีกว่าเดิม:
 

 • ประเมินพื้นผิวสัมผัสความแม่นยำสูง เช่น ครีบโลหะ ได้อย่างแม่นยำขึ้น โดยใช้เครื่องมือวัดค่าความเรียบเฉพาะที่

 • วัดค่า Flush & Gap บนรถยนต์ที่ประกอบแล้วได้ ด้วยการประมาณค่านอกช่วงข้อมูลที่วัด โดยใช้โมเดล CAD แม้ว่าไม่สามารถวัดบางพื้นที่ได้

Improve your inspections with these enhanced curve-analysis tools:
 

 • ประเมินพื้นผิวสัมผัสความแม่นยำสูง เช่น ครีบโลหะ ได้อย่างแม่นยำขึ้น โดยใช้เครื่องมือวัดค่าความเรียบเฉพาะที่

 • วัดค่า Flush & Gap บนรถยนต์ที่ประกอบแล้วได้ ด้วยการประมาณค่านอกช่วงข้อมูลที่วัด โดยใช้โมเดล CAD แม้ว่าไม่สามารถวัดบางพื้นที่ได้

 
 

เปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานวัดค่า

เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำซ้ำให้กับการวัด 3 มิติ โดยอาศัยเทคโนโลยีความช่วยเหลือที่เพิ่มเข้ามาในชุดเครื่องมือการวัด

 

ด้วย PolyWorks|AR™:

 

 • รับรองความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของเครื่องมือเกจวัดดิจิทัล โดยการถ่ายภาพและจัดเก็บภาพถ่ายความจริงผสมโดยอัตโนมัติขณะวัดขนาด ด้วยเครื่องมือเกจวัดดิจิทัล แสดงค่าดิจิทัล การเบี่ยงเบนเชิงแกน และลูกศรนำทางเป็นโฮโลแกรมในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้วางตำแหน่งเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์จับยึดได้อย่างแม่นยำ

 

 • เชื่อมต่อ PolyWorks เข้ากับโซลูชันดิจิทัลระดับองค์กรอื่น ๆ ในขณะที่วัด โดยการสร้างสคริปต์แมโครที่จะทำงานเองก่อนหรือหลังการทำงานบางอย่าง

ใช้ PolyWorks เป็นโซลูชันออฟไลน์มาตรฐาน CNC CMM เป็นแนวทางการจัดลำดับ


ผู้ใช้ CNC CMM จะได้ประหยัดเวลายิ่งขึ้นด้วยความอัจฉริยะที่พลิกโฉมวงการ ซึ่งเพิ่มเข้ามาในนวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยจัดลำดับ และมีโอกาสมากขึ้นในการขยายความอเนกประสงค์ให้กับโซลูชันออฟไลน์ของเรา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • ปล่อยให้เทคโนโลยีช่วยจัดอันดับประเมินโดยอัตโนมัติว่า จำเป็นต้องวางเครื่องมือหลายทิศทางหรือไม่สำหรับการวัดวัตถุ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการยึดและวัตถุอื่น ๆ

 • วัดวัตถุในหลายขั้นตอน เพิ่มความยืดหยุ่นและเพิ่มพลังให้กับลำดับการวัดด้วยเวลาทำงานที่เร็วขึ้น

 • ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีช่วยจัดลำดับและหลีกเลี่ยงการชน รวมถึงการวิเคราะห์ในส่วนควบคุม Renishaw

 • ใช้งานหัววัดอินฟราเรด Hexagon และ Zeiss และเครื่องสแกนเลเซอร์ในแคตตาล็อกของเราขณะสร้างลำดับออฟไลน์

 • ส่งออกลำดับการวัด CNC CMM เป็นไฟล์ DMIS มาตรฐาน เพื่อเร่งการสร้างลำดับในซอฟต์แวร์ CMM เดิม

 

จัดการโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เร่งความเร็วในการทำงานกับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือใหม่สำหรับการค้นหา การเลือก และการแก้ไขวัตถุ:
 

 • เลือกวัตถุชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นได้เร็วขึ้นในเมนูแบบดึงลง โดยการเลือกวัตถุใน 3D Scene หรือ Tree View หรือโดยการพิมพ์ตัวสะกดของชื่อวัตถุเพื่อกรองการค้นหา วัตถุที่แสดงในรายการของเมนู

 • ใช้ปุ่ม Apply, Close, Next และ Previous ของหน้าต่าง Properties ได้โดยตรง ไม่ว่าจะเลื่อนไปยังตำแหน่งไหน