ข้อกำหนดทางเทคนิค

ซอฟตแวร์ CAD ที่รองรับ


ส่วนเสริม PolyWorks|PMI+Loop™ ทำงานเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ม CAD ดังต่อไปนี้:

  • PTC® Creo® 5.0
  • Siemens NX™ 11, 12 (ตั้งแต่รุ่น 12.0.2 ขึ้นไป), 1847 Series, 1872 Series, 1899 Seriesa, 1926 Seriesa และ 1953 Seriesa ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน PMI ของ Siemens และผลิตภัณฑ์ส่วนเสริมเครื่องมือการร่างและการเขียนโปรแกรมของ Siemens
  • SOLIDWORKS® 2019 2020 และ 2021 ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องการสิทธิ์การใช้งาน SOLIDWORKS MBD

a.

เวอร์ชัน Siemens NX นี้ยังต้องใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนเสริมการเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดลของ Siemens