จากวิศวกรรมสู่การผลิต - ด้วย PolyWorks|Inspector จะช่วยให้การวัดแบบสามมิติช่วยควบคุมในทุกขั้นตอน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PolyWorks|Inspector™ เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ขนาด 3 มิติและการควบคุมคุณภาพอเนกประสงค์ ที่ใช้ควบคุมขนาดต่างๆ ของเครื่องมือหรือชิ้นส่วน ใช้วินิจฉัยและป้องกันปัญหาต่างๆ ในด้านการผลิตและการประกอบ ใช้ช่วยนำทางการประกอบด้วยการวัดแบบเรียลไทม์ และดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบผ่านเครื่องมือการวัดแบบ portable และ CNC CMM ต่างๆ 

UNIVERSAL SOFTWARE PLATFORM 

แค่ชำนาญการใช้งานซอฟต์แวร์เพียงซอฟต์แวร์เดียว ก็ช่วยลดต้นทุนการดำเนินการได้อย่างมากจากการเพิ่มความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด กำจัดการวัดแยกส่วน เพิ่มความคล่องตัวให้กับพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมโดยรวม 


ต่อประสานกับ 
อุปกรณ์การวัดระบบ 3 มิติทั้งหมด 
เข้ากับศูนย์กลางข้อมูลสแกนสากล  

  • ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ portable ทั้งหมดผ่าน plug-ins ของฮาร์ดแวร์โดยตรง 
  • ต่อประสานเข้ากับเครื่องสแกน point cloud ทั้งหมดผ่าน plug-in ของฮาร์ดแวร์โดยตรง หรือนำเข้าไฟล์การตรวจวัด 
  • เชื่อมต่อกับเครื่อง CNC CMM ของแบรนด์ชั้นนำผ่านไดรเวอร์โดยตรงหรือผ่าน I++ 
  • ผสานการวัดที่ควบคุมผ่านการตรวจวัดด้วยมือเช่น manual gauge ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบแบบใช้สายตา 

 


ทำการตรวจวัดทั้งหมด 
โดยใช้ลำดับขั้นตอน 
การวัด 3 มิติอเนกประสงค์ 

  • ปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนการวัดแบบเดียวกันสำหรับทั้งระบบวัดแบบ portable และแบบเครื่อง CNC CMM 
  • ใช้เทคโนโลยี Play Inspection เพื่อดำเนินการการวัดตามลำดับที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือตามขั้นตอนที่ผู้ใช้กำหนด  
  • ใช้ประโยชน์จาก 3D Control Reviewer และออก report การตรวจวัดที่อัพเดตแบบไดนามิก เพื่อปรับใช้ขั้นตอนการออก report แบบควบคุมการวัดที่ศูนย์กลาง 

 


ปรับใช้โปรเจ็กต์การตรวจวัดอเนกประสงค์ 
โดยสามารถแสดงบน 
อุปกรณ์การวัด 3 มิติใดก็ได้ 

  • กำหนดค่าขั้นตอนการวัดไว้ล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์วัดทั้งหมดด้วย template การวัดในแต่ละชิ้นงาน  
  • กำหนด template การวัดหลายชุดล่วงหน้าไว้ภายในโปรเจ็กต์การตรวจวัดเดียว 
  • ปรับวัตถุและลำดับการวัดตามหลักการการวัดแบบต่างๆ โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือแปลง 

 

กล่องเครื่องมือการวิเคราะห์ขนาดต่างๆ 
และกล่องควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร 

หัวใจสำคัญของ PolyWorks|Inspector คือกลไกการตรวจวัดที่ทรงพลังด้วยการจัดการข้อมูลแบบพาราเมตริก อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง และความสามารถในการตอบกลับทางภาพและเสียงที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาจากข้อมูล 3 มิติที่วัด ทำให้ขั้นตอนการตรวจวัดเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อต้องวัดชิ้นส่วนมากกว่าหนึ่งชิ้น และจัดโครงสร้างการนำเสนอผลการวัด เพื่อสนับสนุนการประสานงานทั่วบริษัทด้วยระบบดิจิทัล 


จัดเรียงตำแหน่งการ alignment ได้อย่างถูกต้องเสมอ


Surface และ cross-section
Alignment แบบ Best-fit

Best-fit พื้นผิว surface และ cross-sections ที่วัดให้เข้ากับค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ ด้วยตัวช่วยทางเลือกในการบังคับการหมุน การขยับขึ้นลงซ้ายขวา หรือภายใน tolerance zone


Measurement object
Alignment แบบ Best-fit

สร้าง alignment จาก feature ต่างๆ จาก datum target ผิวข้อมูลสแกน หรือขอบข้อมูลสแกน และใช้คำสั่ง weight และ axial เป็นตัวช่วยในการปรับผลลัพธ์ให้เหมาะสม


การ Alignment
จากการย้ายเครื่องหลายตำแหน่ง

Align เครื่องมือวัด 3 มิติในขณะที่มีการชดเชยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และใช้การปรับเป็นชุดเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำทั้งหมดวัดขนาด 3 มิติที่ต้องการทั้งหมด


การจัดการข้อมูล
อเนกประสงค์

การออกค่าวัดขนาดต่างๆ จากข้อมูลสแกนที่เป็น point cloud หรือ polygonal model หรือจากข้อมูลจากการแตะ probe และหาค่าวัดขนาดต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานจาก CAD model หรือจากชิ้นส่วนที่วัด


การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบน
โดยใช้คำสั่ง color map ดูเป็นเฉดสี

รับค่าเบี่ยงเบนที่วัดได้เทียบกับค่าเบี่ยงเบนกำหนดของพื้นผิว ขอบ ส่วนตัดขวาง หรือความหนา และนำมาวิเคราะห์ผ่านการแสดงผลแผนที่สี


การกำหนดมิติแบบ
Feature-based

วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตำแหน่ง ทิศทาง หรือวัดระยะห่างและองศาระหว่าง feature ในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ และกำหนดค่าการแสดงผลการวัดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย


GD&T
อัจฉริยะ

ประโยชน์จาก GD&T อัจฉริยะที่ใช้มาตรฐาน ASME และ ISO ล่าสุด พร้อมความสามารถ DRF ขั้นสูง ในการใส่เงื่อนไข ใส่ datum modifier และใส่ค่า tolerance zone ที่ยินยอม


การวัด Profile และ
Flush และ Gap gauging

ประเมินขนาดมิติขั้นสูงที่เป็น fillet แนวเส้นเค้าโครงของงานออกแบบ และชุดประกอบชิ้นส่วนโลหะ เช่น รัศมี องศา การหักงอ flush และ gap ช่องว่าง


Airfoil
Gauging

ออกค่าการวัดขั้นสูงที่ชิ้นงานประเภทพัดลม คอมเพรสเซอร์ และใบพัดกังหันเทอร์ไบน์ เพื่อควบคุมและวิเคราะห์ขนาดมิติ เช่น รัศมีขอบ ความหนา ความยาว ความกว้าง องศา และพื้นที่ทำให้งานควบคุมคุณภาพเป็นระบบอัตโนมัติ


การจัดการ
ข้อมูลหลายชิ้น

วัดชิ้นงานหลายชิ้นโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวัด 3 มิติที่แตกต่างกันและจัดเก็บผลลัพธ์ไว้ในโฟลเดอร์โปรเจ็กต์เดียว โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมซึ่งลดการใช้พื้นที่ดิสก์จนเหลือน้อยที่สุด


เครื่องมือ
Play Inspection

ใช้เครื่องมือ Play Inspection และ Sequence Editor อันทรงพลังที่ทำให้ขั้นตอนการทำงานการวัดเป็นระบบอัตโนมัติโดยสั่งและส่งสัญญาณในการวัดงาน


Macro
Scripting

เพิ่ม macro script ไปยังขั้นตอนการทำงานการวัดเพื่อปรับใช้กับเทคนิคพิเศษต่างๆ ช่วยให้ฟีดแบคเฉพาะทาง หรือเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆตรวจสอบผลการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ


Control
View

จัดระเบียบโปรเจ็กต์ที่ประกอบด้วยการควบคุมขนาดและ GD&T จำนวนหลายร้อยรายการให้อยู่เป็นกลุ่มเล็กและสามารถควบคุมได้โดยง่าย ด้วยการผูกเข้ากับการ alignment และ coordinate system เฉพาะต่างๆ


การตรวจสอบ
ชิ้นแรก

เข้าถึงรายการควบคุมส่วนกลางที่จัดเรียงตามดัชนีตัวเลข และแสดงผลลัพธ์ที่สำคัญในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมมุมมองที่ต้องการ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และทำรายงานเชิงมิติได้ง่ายขึ้น


การควบคุม
กระบวนการเชิงสถิติ (SPC)

ประเมินความสามารถในการทำซ้ำและความสามารถในการคาดการณ์ของกระบวนการผลิตด้วยสถิติแบบหลายชิ้นส่วนที่คำนวณขนาดมิติของวัตถุและค่าความเบี่ยงเบนพื้นผิวได้โดยอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มการวัดแบบ PORTABLE  
ชั้นนำในตลาด 

PolyWorks|Inspector มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของการเชื่อมต่อสัญญาณกับฮาร์ดแวร์โดยตรง ซึ่งจะเสนอเทคโนโลยีนำทางมากมายที่ผู้ผลิต OEM รายใหญ่ของโลกไว้วางใจ เพื่อปรับใช้กระบวนการวัดที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทำซ้ำได้สำหรับเครื่องมืออุปกรณ์การวัดแบบ Portable 


การประสานสัญญาณเชื่อมต่อแบบ Plug-And-Play กับเครื่องมือวัดแบบ Portable ที่ตอบสนองทุกความต้องการ


เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของเครื่องมือสแกนแบบแขน

ผู้ทำการวัดโดยใช้ portable arm นับหมื่นรายทั่วโลกวางใจในความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของขั้นตอนการสแกนและการแตะโพรบของเราในทุกๆ วัน
 


ใช้ประโยชน์จาก นวัตกรรมตัวติดตาม laser tracker

เรามอบเทคโนโลยีสแกนโดยใช้ laser-tracker-based ที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และควบคุมขนาดมิติสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่ และเครื่องมือขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
 


สแกนโครงสร้างขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
โดยใช้การแปลงข้อมูลดิจิทัลเป็นทรงกลม

ลดเวลาการทำงานซ้ำให้น้อยที่สุดเมื่อประกอบโครงสร้างอากาศยานขนาดใหญ่โดยการสแกน โครงสร้างโดยใช้เครื่องมือแปลงข้อมูลดิจิทัลแบบตารางทรงกลม และจำลองกระบวนการประกอบล่วงหน้า
 


ออกแบบวิธีการวัดเฉพาะ 
สำหรับกระบวนการของคุณ

ผสานรวมอุปกรณ์การวัดอื่นๆ เพิ่มเติมหรือเทคนิคการวัดเฉพาะภายในองค์กร โดยการสร้างและฝังคำสั่ง macro script เข้าไปภายในกระบวนการวัดของคุณ
 เทคโนโลยีนำทางต่างๆ เพื่อกระบวนการวัด 3 มิติที่ทำซ้ำได้


สร้างผิวสแกน
ที่มีคุณภาพสูง

สร้างผลการสแกนที่ดีเยี่ยมภายใต้ทุกสถานการณ์ ด้วยเทคโนโลยีเมชชิงแบบเรียลไทม์ที่ไม่เหมือนใครของเรา ซึ่งคำนวณและแสดงเมตริกซ์คุณภาพได้แบบเรียลไทม์
 


ยืนยันว่าได้ข้อมูลสแกนเพียงพอเพื่อการ extract ออกค่า feature นั้นๆ

รับผลตอบกลับแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพื้นผิว ส่วนโค้ง และพื้นที่เส้นรอบวงที่สแกน พร้อมทั้งกราฟิกนำทาง ซึ่งระบุว่าผู้สแกนควรสแกนเพิ่มเติมตรงจุดใด
 


ปรับใช้ขั้นตอนการแตะโพรบ แบบทำซ้ำได้

ใช้รูปภาพ ข้อความ กราฟิก 3 มิติ และค่าความคลาดเคลื่อน เป็นตัวดำเนินการโปรเจ็กต์การตรวจวัดแบบมีการแนะนำวิธีการวัด ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งานและทำให้เกิดการวัดที่ทำซ้ำได้ที่หน้างาน
 


ให้แนวทางในการประกอบ พร้อมการวัดค่าแบบเรียลไทม์

ติดตามตำแหน่งชิ้นงานได้อย่างแม่นยำในระหว่างการประกอบโดยใช้การอ่านค่าแบบดิจิทัล พร้อมกับแสดงตำแหน่งจาก reflector ได้แบบเรียลไทม์จาก laser tracker หลายๆ ตัว
 

โซลูชัน CNC CMM ประสิทธิภาพสูง 

PolyWorks|Inspector ปฏิรูปการกำหนดค่าโปรเจ็กต์การตรวจวัดและการดำเนินการบนเครื่อง CNC CMM ที่การทำงานภายในมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับที่เรามีให้ในเครื่องมืออุปกรณ์การวัดแบบ Portable 


มีขั้นตอนการจัดลำดับการทำงานแบบออฟไลน์ที่ใช้งานง่ายที่สุดในตลาด


ลดความซับซ้อนของ งานตั้งโปรแกรม CMM

เราเสนอลำดับการทำงานของระบบ CNC CMM ที่สั้นกว่าและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ที่ตรงกันกับค่าวัดมาตรฐานรูปทรงต่างๆ ขนาดมิติ และการทำรายงานที่กำหนดจะถูกสร้างและจัดการภายนอก Sequence Editor


เร่งกระบวนการจัดลำดับ โดยยังคงอยู่ภายใต้การควบคุม

เลือกวัตถุที่จะทำการวัดและให้ Sequence Editor ค้นหาการวางทิศทางการหมุนของเครื่องมือที่เหมาะสม ลำดับการวัดที่เหมาะสม และเส้นทางการวัดที่ไม่มีการชนกันโดยอัตโนมัติ


แก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดลำดับ 
อย่างชาญฉลาด

Sequence Editor อัจฉริยะของเราให้ผลตอบกลับทันทีเมื่อตรวจพบการทำงานที่ผิดตรรกะหรือไม่ถูกต้อง และให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบได้โดยคลิกครั้งเดียว


หลีกเลี่ยงการชนกัน
ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ

เรานำเสนอเทคโนโลยีการวิเคราะห์และหลีกเลี่ยงการชนกันที่ทรงพลัง ซึ่งตรวจจับโอกาสในการชนกันของเครื่องมือได้แบบเรียลไทม์ และแก้ไขเส้นทางเครื่องมือโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการชนกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยออกแบบมา


กำหนดลำดับเครื่องมือ CNC CMM
สำหรับเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานของคุณ

สร้างลำดับการวัดสำหรับการกำหนดค่า CNC CMM เฉพาะ จากนั้นใช้เครื่องมือแปลงที่เรียกว่า conversion tool ในการใช้ปรับค่า config ต่างๆ ให้เข้ากันกับ CNC CMM แบรนด์อื่นหรือประเภทอื่นโดยอัตโนมัติ


ปกป้องเครื่องมือ CNC CMM
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

หลีกเลี่ยงความเสียหายราคาแพงโดยการตรวจจับความเป็นไปได้ที่เครื่องมือจะชนกับชิ้นส่วนหรือฟิกเจอร์แบบเรียลไทม์ ก่อนเปิดการทำงานของการวัดค่า CNC ออนไลน์


เพิ่มวัตถุที่จะวัด ไปยังลำดับงานได้อย่างสะดวกสบาย

ในการวัดเพิ่มเติม เพียงแค่สร้างและเลือกวัตถุที่จะวัดใหม่ และปล่อยให้ Sequence Editor แทรกลงในลำดับ CNC CMM อย่างเหมาะสม


ทำโปรเจ็กต์ CNC CMM ให้สมบูรณ์ ด้วยข้อมูลการวัดแบบ portable

ใช้เครื่องสแกนเลเซอร์แบบ Portable ในการวัดตัวยึดฟิกส์เจอร์เพื่อวิเคราะห์การชนกัน หรือใช้เครื่องสแกนแบบแขน ในการวัดพื้นผิวและ feature ที่ CMM เข้าไปไม่ถึง

มีอะไรใหม่ใน PolyWorks|Inspector 2020

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวิเคราะห์และความสามารถในการจับข้อมูลวัดงานหลายชิ้น 

 

 
 
 
 

หากสนใจ PolyWorks|Inspector™ 
ซึ่งเป็นโซลูชันการวิเคราะห์ขนาดมิติและการควบคุมคุณภาพ


ขอชมการสาธิต

 

ข่าวสาร

24 เมษายน 2019

InnovMetric เปิดตัว PolyWorks® Metrology Suite 2019

เมืองควิเบก รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา 24 เมษายน 2019 - InnovMetric Software Inc. ผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์การวัด 3 มิติชั้นนำสำหรับงานทุกรูปแบบ ได้เปิดตัว PolyWorks Metrology Suite รุ่นปี 2019 ในวันนี้ การเปิดตัวชุดโปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดครั้งนี้มาพร้อมกับสคริปต์การวัดวัตถุแบบใหม่ ซึ่งเปิดประตูสู่เทคนิคการวัดแบบกำหนดเองทั้งหมดให้กับลูกค้า ภายในขั้นตอนการทำงานมาตรฐานของ PolyWorks รวมไปถึงแนวทางช่วยอ่านลำดับแบบใหม่ที่จะช่วยเร่งระยะเวลาในการตั้งค่าลำดับ CMM ได้อย่างมาก "ลดความยุ่งยากในชีวิตของลูกค้าโดยมอบการควบคุมให้อย่างเต็มที่ ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการพัฒนาที่อยู่เบื้องหลัง PolyWorks Metrology Suite และการเปิดตัวล่าสุดรุ่นปี 2019” Marc Soucy ประธาน InnovMetric กล่าว เขากล่าวเสริมว่า “ด้วยนวัตกรรมโดดเด่นที่ผสานความเรียบง่ายยิ่งขึ้นเข้ากับการประหยัดเวลาได้อย่างมีนัยสำคัญ เราภาคภูมิใจที่จะได้ยกประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ PolyWorks Metrology Suite ขึ้นสู่ระดับใหม่”

ดูข่าวสารทั้งหมด >