โซลูชันวิศวกรรมย้อนกลับที่ช่วยให้ข้อมูลสแกนในรูปแบบโพลีกอน และแอปพลิเคชัน CAD/CAM ทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพคเกจ Premium

  • รองรับการข้อมูลสแกน: ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการรองรับฟอร์แมตของข้อมูลสแกนชนิดต่างๆที่ได้จากทั้ง laser line scanners, fringe-projection digitizers, long-range spherical grid scanners และอื่นๆ.
  • รองรับเครื่องมือวัดพิกัดแบบแตะจุด: รองรับการเชื่อมต่อ หรือ plug-ins เครื่องมือวัดทุกรูปแบบ เช่น articulated arms, หัววัดแบบ optic, laser trackers, เครื่อง CMM แบบ manual และ theodolites.
  • การแปลง point cloud เป็นผิวด้วยการ meshing: การแปลงข้อมูลจากข้อมูลสแกนให้กลายเป็น polygonal model รวมถึงการสแกนและแปลงเป็น mesh ในทันทีขณะที่เลเซอร์ทำการสแกน เรียกว่า real-time quality meshing และการแปลงผิวแบบ offline โดยการนำข้อมูลที่สแกนไว้แล้วมา merge ให้เป็น polygonal model ทีหลัง.
  • Polygonal editing: เป็นเครื่องมือที่สมบรูณ์แบบสำหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข บนผิว Polygonal model.
  • Parametric sketching: การสร้างแบบร่างสองมิติ 2D Sketching ที่มี parametric ในตัว สร้างโดยการเลือกระราบในการ sketch การคำนวณเส้น sketch outline จากรูปทรงเรขาคณิตจากข้อมูลสแกน จากนั้นสร้างและฟิตเส้น sketch และหาขนาด dimension ที่ปรับผ่านเส้น sketch outline และส่งออกเส้น sketch สู่ โปรแกรม CAD ต่าง ๆ เช่น (CATIA V6/V5, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor และ SolidWorks.
  • NURBS surfacing: ขั้นตอนการทำ NURBS surfacing คือการฟิต NURBS surface บน polygonal model รวมถึงการสร้างโครงข่ายของเส้น curves, รองรับ N-sided patches และ T-junctions, สามารถกำหนดเงื่อนไข ในการฟิตติ้งโดยอัตโนมัติให้เป็น G2/G1/G0 และอื่น ๆ.

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อสั่งซื้อ

ประกัน 1 ปีซึ่งรวมถึง

  • ได้รับการอัพเกรดซอฟต์แวร์ฟรีตลอดปี.
  • ได้รับการอัพเกรดรายเดือน เช่น มีการแก้ไข bug และอัพเกรด plug-in ต่าง ๆ.
  • ได้รับการช่วยเหลือจากทีมช่วยเหลือด้านเทคนิคทางอีเมลล์และโทรศัพท์.
  • ได้รับสิทธิในการเข้าใช้ Technical Support Zone.