การทำวิศวะกรรมย้อนกลับสำหรับซอฟแวร์ CAD/CAM

ข้อมูลเฉพาะด้านเทคนิค

ระบบที่รองรับ

ระบบขั้นต่ำที่รองรับ

 • CPU: Dual-core CPU
 • RAM: 4 GB
 • Graphics cards: Hardware-accelerated, professional OpenGL Graphics card (NVIDIA certified cards and drivers) ที่ประกอบด้วย memory 1 GB)
 • Operation System : 64-bit Windows 7, 8.1 หรือ 10, Professional Edition
 • อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ : Mouse แบบลูกกลิ้ง และปุ่มคลิกซ้ายขวา

* ระบบขั้นต่ำเหล่านี้เพียงพอที่จะใช้งานกับเครื่องมือแบบ single-point และรองรับ CAD model ที่มีไฟล์ขนาดไม่เกิน 50 MB

 

ระบบขั้นต่ำที่แนะนำ

 • CPU: Quad-core CPU
 • RAM: 32 GB
 • Graphics card: NVIDIA Quadro series graphic card ที่ประกอบไปด้วย memory 2GB (NVIDIA certified cards and drivers)
 • Operating system: 64-bit Windows 7, 8.1 หรือ 10, Professional Edition
 • อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ : Mouse แบบลูกกลิ้ง และปุ่มคลิกซ้ายขวา

* ระบบที่แนะนำนี้จะรองรับการทำงานใน PolyWorks ที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ เช่น Import ไฟล์ CAD ที่มีขนาดใหญ่ หรือรองรับข้อมูลสแกนแบบ high resolution หากคุณมีคำถามสงสัย เรื่องของสเปคเครื่อง และระบบ ที่ทำงานดีที่สุดของแต่ละชนิด กรุณาติดต่อทีมงานด้านเทคนิคของเรา

มี Plug-ins รองรับการเชื่อมต่อของ Single-Point Measuring Device

 • Articulated arms: Faro, Hexagon, Nikon, Mitutoyo, Cimcore, Romer, Kreon, Tomelleri-SpaceArms, RPS Metrology
 • Handheld, optically tracked devices: Aicon, Creaform, Geodetic, Metronor, Nikon, NDI, Steinbichler
 • Laser trackers: API, Faro, Leica
 • Manual CMMs: I++, Deva, MZ1060, Renishaw, Samsoft, Wenzel
 • Theodolites: Leica TDRA6000

มี Plug-ins รองรับการเชื่อมต่อของ Point Cloud Digitizing Device

• Creaform VXscan
• Faro 3D Imager
• Faro Laser Line Probe
• Hexagon PC-DMIS Scanning
• KREON Scanner
• Konica Minolta RANGE7
• Laser Design Surveyor Scanner
• Leica T-Scan
• Mitutoyo Scanner
• NDI Scan TRAK

• Nikon Metrology Laser Radar
• Nikon Metrology Scanner
• Perceptron ScanWorks Scanning
• Perceptron ScanWorks xyz Scanning
• Romer Absolute Arm Scanning Peripheral
• Steinbichler L-Scan 
• Steinbichler Probe Scanner
• Steinbichler T-Scan CS
• Steinbichler T-Scan/Optotrak
• Surphaser 

รองรับ Point Cloud File Format

Planar Grids/Meshes

• 3D Scanners
• Breuckmann
• CogniTens
• Cyberware
• Genex
• GOM
• Holovision
• Hymarc
• InnovMetric’s PIF
• Konica Minolta
• Kreon
• nub3d
• Opton
• ShapeGrabber
• Solutionix
• Steinbichler
• ViALUX
• Voxelan

รองรับ Point Clouds ดิบที่ไม่มีการจัดระเบียบของ Point

• Text
• IGES
• LAS 

ข้อมูลสแกน

• 3D Scanners
• InnovMetric’s PSL
• Kreon
• Leica
• Metronic
• Perceptron
• Steinbichler

Spherical Grids

• 3rd Tech
• AVEVA
• Faro
• iQvolution
• Leica
• Mensi
• Optech
• Riegl
• Surphaser
• Topcon
• Z+F

รองรับ CAD File Format

• IGES
• STEP

รองรับ Polygonal Model File Format

• DXF (write-only)
• JT
• Nastran
• OBJ
• PLY
• POL (InnovMetric’s binary format )
• STL (ASCII and binary)
• VRML 2.0

รองรับการนำเข้า PolyWorks Sketches เข้าในโปรแกรม CAD

• CATIA V6 and V5
• NX (UG)
• Creo (Pro/E)
• Inventor
• SolidWorks

ภาษาที่รองรับ

• จีน
• เช็ค
• อังกฤษ
• ฝรั่งเศส
• เยอรมัน
• อิตาล

 

• ญี่ปุ่น
• เกาหลี
• โพลิช
• โปรตุเกส
• รัสเซีย
• สเปน

 

NVIDIA graphics cards และ drivers ที่ได้รับการรับรองสำหรับ PolyWorks 2018, 2017, และ 2016

Card Win10 x64 Win10 x32 Win8 x64 Win8 x32 Win7 x64 Win7 x32
Quadro P2000

390.77

390.77

390.77

390.77

390.77

390.77

Quadro P4000
Quadro P5000
Quadro P6000
Quadro M2000
Quadro M4000
Quadro M5000
Quadro M6000
Quadro K420
Quadro K620
Quadro K2200
Quadro K4200
Quadro K5200
Quadro K600
Quadro K2000
Quadro K4000
Quadro K5000