การทำวิศวะกรรมย้อนกลับสำหรับซอฟแวร์ CAD/CAM

ข้อมูลเฉพาะด้านเทคนิค

ระบบที่รองรับ

ระบบขั้นต่ำที่รองรับ

 • CPU: Dual-core CPU
 • RAM: 4 GB
 • Graphics cards: Hardware-accelerated, professional OpenGL Graphics card (เช่น NVIDIA Quadro series) ที่ประกอบด้วย memory 1 GB)
 • Operation System : 64-bit Windows 7, 8.1 หรือ 10, Professional Edition
 • อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ : Mouse แบบลูกกลิ้ง และปุ่มคลิกซ้ายขวา

* ระบบขั้นต่ำเหล่านี้เพียงพอที่จะใช้งานกับเครื่องมือแบบ single-point และรองรับ CAD model ที่มีไฟล์ขนาดไม่เกิน 50 MB

 

ระบบขั้นต่ำที่แนะนำ

 • CPU: Quad-core CPU
 • RAM: 32 GB
 • Graphics card: NVIDIA Quadro series graphic card ที่ประกอบไปด้วย memory 2GB
 • Operating system: 64-bit Windows 7, 8.1 หรือ 10, Professional Edition
 • อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ : Mouse แบบลูกกลิ้ง และปุ่มคลิกซ้ายขวา

* ระบบที่แนะนำนี้จะรองรับการทำงานใน PolyWorks ที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ เช่น Import ไฟล์ CAD ที่มีขนาดใหญ่ หรือรองรับข้อมูลสแกนแบบ high resolution หากคุณมีคำถามสงสัย เรื่องของสเปคเครื่อง และระบบ ที่ทำงานดีที่สุดของแต่ละชนิด กรุณาติดต่อทีมงานด้านเทคนิคของเรา

มี Plug-ins รองรับการเชื่อมต่อของ Single-Point Measuring Device

 • Articulated arms: Faro, Hexagon, Nikon, Mitutoyo, Cimcore, Romer, Kreon, Tomelleri-SpaceArms, RPS Metrology
 • Handheld, optically tracked devices: Aicon, Creaform, Geodetic, Metronor, Nikon, NDI, Steinbichler
 • Laser trackers: API, Faro, Leica
 • Manual CMMs: I++, Deva, MZ1060, Renishaw, Samsoft, Wenzel
 • Theodolites: Leica TDRA6000

มี Plug-ins รองรับการเชื่อมต่อของ Point Cloud Digitizing Device

• Creaform VXscan
• Faro 3D Imager
• Faro Laser Line Probe
• Hexagon PC-DMIS Scanning
• KREON Scanner
• Konica Minolta RANGE7
• Laser Design Surveyor Scanner
• Leica T-Scan
• Mitutoyo Scanner
• NDI Scan TRAK

• Nikon Metrology Laser Radar
• Nikon Metrology Scanner
• Perceptron ScanWorks Scanning
• Perceptron ScanWorks xyz Scanning
• Romer Absolute Arm Scanning Peripheral
• Steinbichler L-Scan 
• Steinbichler Probe Scanner
• Steinbichler T-Scan CS
• Steinbichler T-Scan/Optotrak
• Surphaser 

รองรับ Point Cloud File Format

Planar Grids/Meshes

• 3D Scanners
• Breuckmann
• CogniTens
• Cyberware
• Genex
• GOM
• Holovision
• Hymarc
• InnovMetric’s PIF
• Konica Minolta
• Kreon
• nub3d
• Opton
• ShapeGrabber
• Solutionix
• Steinbichler
• ViALUX
• Voxelan

รองรับ Point Clouds ดิบที่ไม่มีการจัดระเบียบของ Point

• Text
• IGES
• LAS 

ข้อมูลสแกน

• 3D Scanners
• InnovMetric’s PSL
• Kreon
• Leica
• Metronic
• Perceptron
• Steinbichler

Spherical Grids

• 3rd Tech
• AVEVA
• Faro
• iQvolution
• Leica
• Mensi
• Optech
• Riegl
• Surphaser
• Topcon
• Z+F

รองรับ CAD File Format

• IGES
• STEP

รองรับ Polygonal Model File Format

• DXF (write-only)
• JT
• Nastran
• OBJ
• PLY
• POL (InnovMetric’s binary format )
• STL (ASCII and binary)
• VRML 2.0

รองรับการนำเข้า PolyWorks Sketches เข้าในโปรแกรม CAD

• CATIA V6 and V5
• NX (UG)
• Creo (Pro/E)
• Inventor
• SolidWorks

ภาษาที่รองรับ

• จีน
• เช็ค
• อังกฤษ
• ฝรั่งเศส
• เยอรมัน
• อิตาล

 

• ญี่ปุ่น
• เกาหลี
• โพลิช
• โปรตุเกส
• รัสเซีย
• สเปน