3 dagen
Klas of Privaat
 

Doelstelling:

Het doel van deze driedaagse training is om metrologie-operators, technici en ingenieurs, die weinig of geen kennis hebben van de PolyWorks Metrology Suite, in staat te stellen 3D-inspecties uit te voeren met behulp van tools uit PolyWorks|Inspector™. Meer in het bijzonder worden de sleutelbegrippen van een typische inspectieworkflow voor draagbare meetapparatuur, zoals gelede armen met tast- en scanmogelijkheden, behandeld.


Voorwaarden:

 • Deelnemers moeten basiskennis hebben van metrologie en technische tekeningen kunnen lezen.
 • Deelnemers moeten beschikken over basale computervaardigheden (Windows-besturingssystemen).

Overzicht:

 • Bestanden beheren en door de PolyWorks®-interface navigeren
 • Een meetplan definiëren
 • Oppervlakteafwijkingen meten en afmetingen van onderdelen beheren door af te tasten
 • Oppervlakteafwijkingen meten en afmetingen van onderdelen beheren door te scannen
 • Gemeten onderdelen uitlijnen met het CAD-model
 • Inspectieresultaten beoordelen, rapporteren en delen
 • Meerdere stukken inspecteren

Bestanden beheren en door de PolyWorks®-interface navigeren

 • Door de interface van PolyWorks Workspace Manager navigeren
 • Een werkruimte aanmaken en opslaan
 • Door de PolyWorks|Inspector™-interface navigeren
 • Een PolyWorks|Inspector-project aanmaken en opslaan


Oppervlakteafwijkingen meten en afmetingen van onderdelen beheren door af te tasten 

 • Een tastapparaat configureren
 • Meetobjecten aftasten
 • Meetelementen en vergelijkingspunten
 • Aftasten en scannen combineren voor inspectie (hybride metrologie)
 • Gegevens verwerven in verschillende apparaatposities


Gemeten onderdeel uitlijnen met het CAD-model

 • Uitlijnen met behulp van objectoppervlakken
 • Uitlijnen met behulp van oppervlaktepunten
 • Uitlijnen met behulp van objecten
 • Loodrechte vlakken
 • Vlak, as, middelpunt
 • Best-fit meetobjecten
 • Uitlijnen met behulp van referentiekaders
 • Coördinatensystemen aanmaken


Meerdere stukken inspecteren

 • Een stuksjabloon aanmaken voor inspecties van stukken die uit meerdere delen bestaan
 • Automatisch herhalen van een inspectie
 • De SPC-resultaten bekijken van inspecties van meerdere stukken

Een meetplan definiëren

 • De stappen van een typische inspectieworkflow definiëren
 • Een CAD-model importeren en gebruiken als referentie-object
 • Meetelementen, vergelijkingspunten, dwarsdoorsneden en schuifmaten aanmaken
 • Dimensionale controles en vorm- en plaatscontroles en -toleranties instellen


Oppervlakteafwijkingen meten en afmetingen van onderdelen controleren door te scannen

 • Een scanapparaat configureren
 • Een veelhoekig model scannen met behulp van kwaliteitsmetriek
 • Gegevens wissen tijdens het scannen met behulp van een knipvlak
 • Een veelhoekig model importeren
 • Afwijkingen van oppervlakken van referentieobjecten meten met behulp van gegevenskleurenkaarten
 • Meetobjecten extraheren uit scangegevens
 • Meetelementen, vergelijkingspunten, dwarsdoorsneden en schuifmaten
 • Betrouwbaar en nauwkeurig meetelementen extraheren met behulp van scangeleiding voor meetelementen


Inspectieresultaten beoordelen, rapporteren en delen

 • Meetresultaten beoordelen met behulp van de Control Reviewer
 • Meetresultaten structureren met behulp van controleaanzichten
 • Geformatteerde rapporten maken met momentopnamen en tabellen
 • Inspectieresultaten delen met behulp van PolyWorks|Reviewer™

Trainingsfaciliteiten

Canada
InnovMetric Headquarters

2014 Cyrille-Duquet
Suite 310
Québec QC G1N 4N6
Canada

United States
PolyWorks USA Training Center - Novi

41700 Gardenbrook Road Suite 102
Novi, MI 48375
United States

United States
PolyWorks USA Training Center - Irving

1400, Corporate Drive Suite 170
Irving, TX 75038
United States

United States
PolyWorks USA Training Center - Everett

906 SE Everett Mall Way Suite 120
Everett, WA 98208
United States