3 dni
Sala lekcyjna lub Prywatna

Cel:

Celem tego trzydniowego szkolenia jest umożliwienie operatorom urządzeń pomiarowych, technikom i inżynierom, którzy prawie wcale nie znają pakietu pomiarowego PolyWorks, wykonywania inspekcji 3D za pomocą narzędzi oferowanych przez moduł PolyWorks|Inspector™. Szkolenie obejmuje najważniejsze zagadnienia typowego procesu inspekcji dla przenośnych urządzeń pomiarowych, takich jak ramiona przegubowe z funkcjami pomiaru i skanowania.


Wymagania wstępne:

 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć podstawową wiedzę o miernictwie i umieć czytać rysunki techniczne.
 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera (system operacyjny Windows).

Konspekt:

 • Zarządzanie plikami i nawigowanie po interfejsie PolyWorks®
 • Definiowanie planu pomiarów
 • Pomiar odchyleń powierzchni i kontrola wymiarów części za pomocą pomiaru sondą
 • Pomiar odchyleń powierzchni i kontrola wymiarów części za pomocą skanowania
 • Wyrównywanie mierzonej części do modelu CAD
 • Przeglądanie, raportowanie i udostępnianie wyników inspekcji
 • Inspekcja wielu części

Zarządzanie plikami i nawigowanie po interfejsie PolyWorks®

 • Nawigowanie po interfejsie Menadżera przestrzeni roboczej PolyWorks
 • Tworzenie i zapisywanie przestrzeni roboczej
 • Nawigowanie po interfejsie PolyWorks|Inspector
 • Tworzenie i zapisywanie projektu PolyWorks|Inspector


Pomiar odchyleń powierzchni i kontrola wymiarów części za pomocą pomiaru sondą

 • Konfigurowanie urządzenia pomiarowego
 • Pomiar obiektów pomiarowych
 • Cechy i punkty porównania
 • Łączenie pomiaru i skanowania na potrzeby inspekcji (pomiar hybrydowy)
 • Pozyskiwanie danych z różnych pozycji urządzenia


Wyrównywanie mierzonej części do modelu CAD

 • Wyrównywanie za pomocą powierzchni obiektów
 • Wyrównywanie za pomocą punktów powierzchni
 • Wyrównywanie za pomocą obiektów
 • Płaszczyzny prostopadłe
 • Płaszczyzna, oś i punkt środkowy
 • Najlepisze dopasowanie obiektów pomiarowych
 • Wyrównywanie za pomocą ramek baz wymiarowych
 • Tworzenie układów współrzędnych


Inspekcja wielu części

 • Tworzenie szablonu części na potrzeby wielu inspekcji
 • Automatyczne powtórzenie inspekcji
 • Przeglądanie wyników SPC z wielu inspekcji

Definiowanie planu pomiarów

 • Definiowanie etapów typowego procesu inspekcji
 • Importowanie modelu CAD i korzystanie z niego jako obiektu referencyjnego
 • Tworzenie cech, punktów porównania, przekrojów i wskaźników
 • Ustawianie kontrolek wymiarowych i GD&T oraz ustawianie tolerancji


Pomiar odchyłek powierzchni i kontrola wymiarów części za pomocą skanowania

 • Konfigurowanie urządzenia skanującego
 • Skanowanie modelu polygonowego przy użyciu wskaźników jakości
 • Czyszczenie danych podczas skanowania za pomocą płaszczyzny odcięcia
 • Importowanie modelu polygonowego
 • Pomiar odchyleń powierzchni obiektu referencyjnego za pomocą map kolorów danych
 • Wyodrębnianie obiektów pomiarowych z danych skanowania
 • Cechy, punkty porównania, przekroje i sprawdziany
 • Niezawodne i dokładne wyodrębnianie cech za pomocą wspomagania skanowania cech


Przeglądanie, raportowanie i udostępnianie wyników inspekcji

 • Przeglądanie wyników pomiaru za pomocą Przeglądarki wyników kontroli
 • Organizowanie wyników pomiarów za pomocą widoków kontroli
 • Tworzenie sformatowanych raportów za pomocą zrzutów i tabel
 • Udostępnianie i przeglądanie wyników inspekcji za pomocą narzędzia PolyWorks|Reviewer™

Ośrodki szkoleniowe

Kanada
InnovMetric Headquarters

2014 Cyrille-Duquet
Suite 310
Québec QC G1N 4N6
Kanada

Stany Zjednoczone
PolyWorks USA Training Center - Novi

41700 Gardenbrook Road Suite 102
Novi, MI 48375
Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone
PolyWorks USA Training Center - Irving

1400, Corporate Drive Suite 170
Irving, TX 75038
Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone
PolyWorks USA Training Center - Everett

906 SE Everett Mall Way Suite 120
Everett, WA 98208
Stany Zjednoczone