Benut het volledige potentieel van uw 3D-metingen

 

Gegevensbeheer en digitale connectiviteit

Benut het volledige potentieel van uw 3D-metingen 
 

 

Gegevensbeheer en digitale connectiviteit

The Roadmap to Digital Transformation of 3D Measurement

Het digitaal definiëren, realiseren en beter beheren van de levenscycli van 3D-meetgegevens zorgt voor betere beslissingen, hogere kwaliteit, meer samenwerking en verbeterde processen (en winst!) voor productieorganisaties.

 

In het snel evoluerende productielandschap van vandaag genereert elke fase van productontwikkeling een schat aan waardevolle gegevens die vaak moeilijk toegankelijk en bruikbaar zijn. Het digitaal beheren van gegevensstromen tussen systemen en personen is van essentieel belang om efficiënte workflows, naadloze samenwerking en gegevensgestuurde besluitvorming mogelijk te maken. 

Denk bijvoorbeeld aan de bestanden met 3D-meetgegevens die worden aangemaakt door kwaliteitscontroleprocessen. Verrassend genoeg slaan de meeste bedrijven deze gegevens van onschatbare waarde o p in de lokale schijven van de computers die hun 3D-meetapparaten aansturen. Deze praktijk leidt tot het ontstaan van gegevenssilo's, waardoor het risico op fouten toeneemt. Met 3D-meetgegevens kunnen bestandgroottes snel gigabyte-afmetingen aannemenvoor inspectieprojecten met meerdere stukken. Bij handmatige verwerking moeten bestanden eerst worden gekopieerd en gezipt endienen downloadinstructies voor de ontvangers te worden toegevoegd. Vervolgens moet elk teamlid de instructies lezen en volgen, het bestand naar de eigen computer kopiëren en het uitpakken, waardoor duplicaten ontstaan. Elke stap die de toegang tot deze gegevens vertraagt en bemoeilijkt, verhoogt de kosten voor het oplossen van problemen en het risico dat de productkwaliteit in gevaar komt.

Een direct gevolg van het op deze manier omgaan met bestanden is dat inspectiegegevens uit hun context worden gehaald. Als u een opmerking, suggestie of correctie aan uw team wilt doorgeven, moet u dat via een ander communicatiekanaal doen. Hoewel discussie de basis vormt voor samenwerking en productverbetering, is een dergelijke discussie niet gekoppeld aan de 3D-meetgegevens. 

De mogelijkheid om 3D-meetgegevens op intelligente wijze digitaal te verzamelen en te delen, brengt de tekortkomingen en inefficiënties van het handmatig delen van gegevens aan het licht en kan elk van de 4 fasen van het productontwikkelingsproces aanzienlijk versnellen: productontwerp, procesontwerp, validatie en productie.

De digitale levenscyclus van gegevens realiseren

 

Door de levensduur van een bepaald gegevenstype te volgen, wordt het eenvoudig om de voordelen van een digitale aanpak te ontdekken en te begrijpen.


Deze video is alleen beschikbaar in het Engels

Een OEM in de lucht- en ruimtevaart wil bijvoorbeeld de kritische communicatie met verre leveranciers verbeteren. Met een digitaal gegevensbeheersysteem kunnen leveranciers hun 3D-meetgegevens veilig delen met de OEM, wat de samenwerking aanzienlijk vergemakkelijkt. De OEM kan dan snel belangrijke ontwerpwijzigingen identificeren, definiëren en delen die de engineering versnellen en tegelijkertijd tijdens de ontwerpfase problemen opvangen die later in de productiefase fenomenaal duurder zouden zijn om te corrigeren. Dit alles vindt plaats tussen ontwerp- en fabricageteams in verschillende bedrijven en landen!

Deze video is alleen beschikbaar in het Engels

Of bedenk hoe de 3D-meetgegevens van één onderdeel waardevolle informatie kunnen bevatten voor ontwerp-, engineering-, fabricage- en kwaliteitscontroleteams. Het effectiever beheren van alle dimensionale controles van de ontwikkeling van elk onderdeel betekent dat elk team de essentiële informatie die ze nodig hebben   uit een groot aantal meetbronnen in de vereiste formaten kan vastleggen, allemaal op één enkel platform.

Deze video is alleen beschikbaar in het Engels

Het bijwerken, opslaan en later weer ophalen van dergelijke waardevolle 3D-meetgegevens wanneer dat nodig is, voegt ook een enorme waarde toe. Digitale productiekennis wordt bewaard en effectief gedocumenteerd. De laatste iteraties (en niet vanaf nul beginnen) zijn het nieuwe uitgangspunt voor toekomstige inspanningen.

Het concept van bedrijfsgegevens als afzonderlijke eenheden van informatie is niet langer levensvatbaar. Gegevens maken deel uit van in elk aspect van ons leven en zijn bovendien nauw met elkaar verbonden. In een willekeurige organisatie wordt een enkele gegevensset door een groot aantal personen verwerkt en beïnvloedt deze set besluitvormingsprocessen op verschillende afdelingen. Bedrijfsgegevens moeten evolueren naar een verenigd en dynamisch geheel dat door informatiesystemen circuleert.

Doorbraak in efficiëntie met dimensionale controle over de hele organisatie

 

Beter denken leidt tot betere tools. Betere tools leiden tot betere producten.

In een rapport van Deloitte staat dat organisaties die effectief gebruik maken van gegevensgestuurde kwaliteitscontrole tot 30% minder defecten ervaren. Om deze aanzienlijke winst te behalen, zijn efficiënte digitale processen nodig om de gegevens te verzamelen, te delen en te analyseren en te reageren op kwaliteitsgerelateerde problemen tijdens het gehele proces van productontwikkeling en productie.  

Het implementeren van een degelijk digitaal systeem voor gegevensbeheer kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop productiebedrijven werken en het volledige potentieel van hun 3D-metingen benutten. Door het creëren, definiëren en digitaal beheren van levenscycli van 3D-meetgegevens bereiken productieorganisaties transformatieve niveaus van succes. Een digitale benadering van de levenscycli van gegevens biedt productiebedrijven van elke omvang een groot aantal voordelen.

 

Op de eerste plaats stelt de mogelijkheid om gegevens tijdens hun hele levenscyclus te volgen en te beheren bedrijven in staat om snel betere beslissingen te nemen. Uit de gegevens kunnen waardevolle inzichten worden gehaald, die leiden tot een verbeterd productontwerp, verbeterde processen en uiteindelijk een hogere kwaliteit van de output. Dit vertaalt zich op zijn beurt in een hogere winstgevendheid voor productieorganisaties. 

Bovendien bevordert een digitaal systeem voor gegevensbeheer de samenwerking door verschillende systemen en personen die betrokken zijn bij het productontwikkelingsproces naadloos met elkaar te verbinden. In plaats van te vertrouwen op het handmatig delen en dupliceren van gegevens, kunnen teams toegang krijgen tot en werken met dezelfde nauwkeurige en actuele informatie, waardoor het risico op fouten wordt geminimaliseerd en de algehele efficiëntie wordt verbeterd.

Een oplossing voor gegevensbeheer zoals PolyWorks DataLoop™ voegt moderne digitale communicatietechnologieën toe aan het proces, zoals hyperlinks, tagging en notificaties. Het biedt ook een discussie-thread binnen elk inspectieproject om de uitwisseling van informatie tussen interne en externe medewerkers te vergemakkelijken, ongeacht de fysieke afstand.

Begin met het opbouwen van robuuste kennis en expertise op het gebied van digitaal beheer

PolyWorks|DataLoop verandert gegevensbeheer radicaal; het biedt engineers en besluitvormers naadloze toegang tot uitgebreide meetgegevens uit meerdere bronnen, inclusief 3D-meetinformatie die door leveranciers via beveiligde toegang wordt aangeleverd. Snellere beslissingen, hogere productiviteit en geoptimaliseerde processen worden bereikt door het gestroomlijnd ophalen en analyseren van gegevens. Blijf voorop lopen met PolyWorks|DataLoop, dat transformeert hoe u uw meetgegevens gebruikt.