Unlock the Full Potential of Your 3D Measurement

 

Zarządzanie danymi i łączność cyfrowa

Wykorzystaj pełny potencjał pomiarów 3D
 

 

Zarządzanie danymi i łączność cyfrowa

Wykorzystaj pełny potencjał  
pomiarów 3D  

Cyfrowe definiowanie cyklów życia danych pomiarowych 3D, ich prowadzenie i lepsze zarządzanie nimi umożliwia podejmowanie lepszych decyzji, uzyskanie wyższej jakości produktów, poprawę współpracy, usprawnienie procesów oraz zwiększenie zysków organizacji produkcyjnych. 

W gwałtownie zmieniającym się otoczeniu każda faza rozwoju produktu generuje mnóstwo cennych danych, które zwykle są słabo dostępne i rzadko wykorzystywane. Cyfrowe zarządzanie przekazywaniem danych między systemami i pracownikami zapewnia wysoką wydajność przepływów pracy, bezproblemową współpracę, a także pozwala na podejmowanie dobrych decyzji na podstawie danych. 

Rozważmy na przykład pliki danych pomiarowych 3D tworzone przez procesy kontroli jakości. Co zaskakujące, większość firm nadal przechowuje te bezcenne dane na dyskach lokalnych komputerów, które sterują ich urządzeniami pomiarowymi 3D. Taka praktyka prowadzi do powstania silosów danych, a w rezultacie — zwiększa ryzyko wystąpienia błędów. W przypadku danych pomiarowych 3D z projektów inspekcji wielu części, pliki mogą być bardzo duże. Jeżeli są obsługiwane ręcznie, należy je najpierw skopiować, a następnie spakować wraz z instrukcjami pobierania przeznaczonymi dla odbiorców. Potem każdy członek zespołu musi zapoznać się z instrukcjami i postępować zgodnie z nimi, aby skopiować plik na swój komputer, a następnie go rozpakować, tworząc jego kopię. Każdy krok spowalniający i zwiększający złożoność procesu uzyskiwania dostępu do tych danych powoduje wzrost kosztów rozwiązywania problemów i zwiększenie ryzyka obniżenia jakości produktu.

Bezpośrednią konsekwencją takiego sposobu obsługi plików jest rozdzielenie danych inspekcji i ich informacji kontekstowych. Wszelkie spostrzeżenia, sugestie lub korekty, które chcesz przekazać swojemu zespołowi, musisz wysłać innym kanałem komunikacyjnym. Mimo że dyskusja jest podstawą współpracy i doskonalenia produktu, nie jest ona powiązana z danymi pomiarowymi 3D. 

Możliwość inteligentnego gromadzenia i udostępniania danych pomiarowych 3D w sposób cyfrowy ujawnia wady i nieskuteczność ręcznego udostępniania danych, a także może znacznie przyspieszyć wszystkie cztery fazy procesu rozwoju produktu: projektowanie produktu, projektowanie procesu, zatwierdzanie i produkcja.

Realizacja cyklu życia danych cyfrowyc

 

Monitorując cykl życia konkretnego typu danych, można łatwo odkryć i zrozumieć zalety podejścia cyfrowego. 

Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim

Rozważmy taki przykład: producent części OEM z branży lotniczej chce usprawnić komunikację zdalną ze swoimi dostawcami. Wykorzystując system zarządzania danymi cyfrowymi, dostawcy mogą bezpiecznie udostępniać swoje dane pomiarowe 3D producentowi części OEM, znacząco ułatwiając współpracę z nim. Z kolei producent części OEM może szybko identyfikować, definiować i udostępniać ważne zmiany w projektach części, co przyspiesza proces projektowania, a jednocześnie umożliwia wychwytywanie w fazie projektowania wszelkich problemów, których rozwiązanie w fazie produkcji byłoby bardziej kosztowne. Ta wymiana informacji odbywa się między zespołami projektowymi i produkcyjnymi z różnych firm i krajów.  

Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim

Dane pomiarowe 3D jednej z części mogą zawierać cenne informacje dla zarówno zespołów projektowych, pomiarowych, produkcyjnych, jak i kontroli jakości. Dzięki skutecznemu zarządzaniu wszystkimi parametrami kontrolnymi podczas projektowania części, każdy zespół będzie mieć dostęp do potrzebnych mu informacji z różnych źródeł w wymaganym formacie, z poziomu jednej platformy.

Ten film jest dostępny tylko w języku angielskim

Możliwość aktualizowania, zapisywania i pobierania tych cennych danych pomiarowych 3D, gdy są potrzebne, to niezwykle przydatna funkcja. Cyfrowe dane produkcyjne są przechowywane i efektywnie dokumentowane. Dzięki temu ostatnich wersji projektów można używać do rozpoczynania nowych, aby nie tworzyć ich od podstaw.

Koncepcja danych przedsiębiorstwa jako osobnych jednostek informacji się zdezaktualizowała. Aktualnie dane są obecne w każdym aspekcie, misternie połączone z wszystkimi procesami. W każdej organizacji pojedynczy zbiór danych może być wykorzystywany przez wiele osób, a jego zawartość wpływa na procesy podejmowania decyzji różnych działów. W związku z tym dane przedsiębiorstwa muszą stać się jednolitym i dynamicznym bytem, który istnieje w systemach informacyjnych.

Przełomowa wydajność dzięki wykorzystaniu parametrów kontrolnych w całej organizacji 

 

Lepsze decyzje dają lepsze narzędzia. A lepsze narzędzia — lepsze produkty. 

Zgodnie z wynikami badania firmy Deloitte organizacje skutecznie wykorzystujące procesy kontroli jakości oparte na danych są w stanie obniżyć liczbę wad produktów aż o 30%. Uzyskanie tych wyników wymaga zastosowania cyfrowych procesów gromadzenia danych, ich udostępniania i analizowania, a także rozwiązywania problemów związanych z jakością w fazach projektowania i produkcji produktu.  

Wdrożenie niezawodnego systemu zarządzania danymi cyfrowymi może zmienić sposób działania firm produkcyjnych i umożliwić im wykorzystanie pełnego potencjału pomiarów 3D. Tworząc, definiując i cyfrowo zarządzając cyklami życia danych pomiarowych 3D, organizacje produkcyjne osiągają sukces w transformacji. Wdrożenie cyfrowego podejścia do cykli życia danych zapewnia organizacjom produkcyjnym liczne korzyści, niezależnie od rozmiaru firmy.  

Przede wszystkim możliwość śledzenia i zarządzania danymi w całym ich cyklu życia pozwala firmom na szybkie podejmowanie lepszych decyzji. Danych można używać w analizach, wykorzystywanych do poprawy projektu produktu, usprawnienia procesów, a ostatecznie — poprawy jakości produktów. To z kolei przekłada się na wyższą rentowność organizacji produkcyjnych. 

Co więcej system zarządzania danymi cyfrowymi ułatwia współpracę między zespołami, łącząc różne systemy i osoby zaangażowane w proces rozwoju produktu. Zespoły nie muszą już ręcznie udostępniać i kopiować danych. Zamiast tego mogą uzyskiwać dostęp i pracować na tych samych i aktualnych danych, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów i poprawia ogólną wydajność. 

Rozwiązanie do zarządzania danymi, takie jak PolyWorks|DataLoop™, integruje nowoczesne technologie komunikacji cyfrowej z procesami, umożliwiając wykorzystywanie hiperłączy, oznaczania i powiadomień. Oferuje również dostęp do wątków dyskusji w każdym projekcie inspekcji, co usprawnia wymianę informacji między pracownikami wewnętrznymi, a osobami z zewnątrz, bez względu na odległość między nimi. 

Tworzenie niezawodnej bazy wiedzy i danych zarządzanej w sposób cyfrowy 

Rozwiązanie PolyWorks|DataLoop rewolucjonizuje zarządzanie danymi, zapewniając zespołom projektowym i pomiarowym oraz osobom podejmującym decyzje, bezproblemowy i bezpieczny dostęp do ogromnych zbiorów danych pomiarowych z różnych źródeł, w tym informacji o pomiarach 3D dostarczanych przez dostawców. Uproszczenie pobierania danych i ich analizy pozwala na szybsze podejmowanie decyzji, poprawę produktywności i optymalizację procesów. Bądź zawsze na czele, zmieniając sposób wykorzystywania danych pomiarowych za pomocą PolyWorks|DataLoop.