2 days
In classe o Privato

Doelstelling 

Het doel van deze tweedaagse training is om metrologie-operators, technici en ingenieurs, die weinig of geen kennis hebben van de PolyWorks Metrology Suite, in staat te stellen 3D-inspecties uit te voeren met behulp van tools uit PolyWorks|Inspector™. Meer in het bijzonder worden de sleutelbegrippen van een typische inspectieworkflow voor laservolgers behandeld.

Voorwaarden 

 • Deelnemers moeten basiskennis hebben van metrologie en technische tekeningen kunnen lezen.
 • Deelnemers moeten beschikken over basale computervaardigheden (Windows-besturingssystemen).

Overzicht:

 • Verschillende sondeer- en compensatiemethoden efficiënt gebruiken
 • Een meetplan definiëren
 • Oppervlakteafwijkingen meten en afmetingen van onderdelen beheren door af te tasten
 • Het gemeten onderdeel uitlijnen met het CAD-model
 • Het onderdeel vanuit meerdere apparaatposities inspecteren
 • Live aanpassingen uitvoeren aan onderdelen en/of opspansystemen met de tool Build/Inspect
 • Inspectieresultaten beoordelen, rapporteren en delen
 • Meerdere stukken inspecteren

Bestanden beheren en door de PolyWorks®-interface navigeren

 • Door de interface van PolyWorks Workspace Manager navigeren
 • Een werkruimte aanmaken en opslaan
 • Door de PolyWorks|Inspector™-interface navigeren
 • Een PolyWorks|Inspector-project aanmaken en opslaan

 

Een meetplan definiëren 

 • Een meetplan definiëren
 • Een CAD-model importeren en gebruiken als referentie-object
 • Meetelementen, vergelijkingspunten en dwarsdoorsneden aanmaken
 • Dimensionale controles en vorm- en plaatscontroles en -toleranties instellen

 

Oppervlakteafwijkingen meten en afmetingen van onderdelen beheren door af te tasten

 • Een tastapparaat configureren
 • De reflector selecteren die voor de meting wordt gebruikt
 • De aftastmodi Single/Stationary, Continuous Distance en Continuous Time gebruiken
 • Verschillende compensatiemethoden gebruiken
 • Apparaatspecifieke meetparameters controleren en aanpassen
 • Meetobjecten aftasten
  • Kenmerken, vergelijkingspunten en doorsneden
 • Objecten meten met macroscripts

 

Gemeten onderdeel uitlijnen met het CAD-model

 • Uitlijnen met behulp van oppervlaktepunten
 • Uitlijnen met behulp van objecten
  • Loodrechte vlakken
  • Vlak, as, middelpunt
  • Best-fit meetobjecten
 • Uitlijnen met behulp van referentiekaders
 • Coördinatensystemen aanmaken

Een onderdeel vanuit meerdere apparaatposities inspecteren

 • Uitlijnen met behulp van positiedoelen van het apparaat
 • De meetstabiliteit controleren met behulp van driftcontroles
 • Bundeling schalen en gebruiken om veranderingen in omgevingsparameters te beheren

 

Live aanpassingen uitvoeren aan een onderdeel met de tool Build/Inspect

 • Vlak creëren
 • Compensatierichtingen en toleranties instellen
 • Aanpassingen uitvoeren met en zonder CAD-model

 

Inspectieresultaten beoordelen, rapporteren en delen

 • Meetresultaten beoordelen met behulp van de Control Reviewer
 • Meetresultaten structureren met behulp van controleaanzichten
 • Geformatteerde rapporten maken met momentopnamen en tabellen
 • Inspectieresultaten delen met behulp van PolyWorks|Reviewer™

 

Meerdere stukken inspecteren

 • Een stuksjabloon aanmaken voor inspecties van stukken die uit meerdere delen bestaan
 • Automatisch herhalen van een inspectie
 • De SPC-resultaten bekijken van inspecties van meerdere stukken

Trainingsfaciliteiten

Canada
InnovMetric Headquarters

2014 Cyrille-Duquet
Suite 310
Québec QC G1N 4N6
Canada

Stati Uniti
PolyWorks USA Training Center - Novi

41700 Gardenbrook Road Suite 102
Novi, MI 48375
Stati Uniti

Stati Uniti
PolyWorks USA Training Center - Irving

1400, Corporate Drive Suite 170
Irving, TX 75038
Stati Uniti

Stati Uniti
PolyWorks USA Training Center - Everett

906 SE Everett Mall Way Suite 120
Everett, WA 98208
Stati Uniti