2 dni
Sala lekcyjna lub Prywatna

Cel

Celem tego dwudniowego szkolenia jest umożliwienie operatorom urządzeń pomiarowych, technikom i inżynierom, którzy praktycznie nie znają pakietu PolyWorks Metrology Suite, wykonywania inspekcji 3D za pomocą narzędzi oferowanych przez moduł PolyWorks|Inspector™. Szkolenie obejmuje najważniejsze zagadnienia typowego procesu inspekcji dla trakerów laserowych.

Wymagania wstępne

 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć podstawową wiedzę o miernictwie i umieć czytać rysunki techniczne.
 • Uczestnicy szkolenia muszą mieć podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera (system operacyjny Windows).

Konspekt:

 • Efektywne wykorzystanie różnych metod pomiaru stykowego i kompensacji
 • Definiowanie planu pomiarów
 • Pomiar odchyleń powierzchni i kontrola wymiarów części za pomocą pomiaru sondą
 • Wyrównywanie zmierzonej części do modelu CAD
 • Inspekcja części z wielu pozycji urządzenia
 • Wykonywanie na żywo regulacji części i/lub oprzyrządowania za pomocą narzędzia Kontrola pozycji
 • Przeglądanie, raportowanie i udostępnianie wyników inspekcji
 • Inspekcja wielu części

Zarządzanie plikami i nawigowanie po interfejsie PolyWorks®

 • Nawigowanie po interfejsie Menadżera przestrzeni roboczej PolyWorks
 • Tworzenie i zapisywanie przestrzeni roboczej
 • Nawigowanie po interfejsie PolyWorks|Inspector
 • Tworzenie i zapisywanie projektu PolyWorks|Inspector

 

Definiowanie planu pomiarów

 • Definiowanie planu pomiarów
 • Importowanie modelu CAD i korzystanie z niego jako obiektu referencyjnego
 • Tworzenie cech, punktów porównania i przekrojów
 • Ustawianie kontrolek wymiarowych i GD&T oraz ustawianie tolerancji

 

Pomiar odchyleń powierzchni i kontrola wymiarów części za pomocą pomiaru sondą

 • Konfigurowanie urządzenia pomiarowego
 • Wybór reflektora używanego do pomiaru
 • Używanie trybów pomiaru Pojedynczy/stacjonarny, Ciągła odległość i Ciągły czas
 • Używanie różnych metod kompensacji
 • Przeglądanie i regulacja parametrów pomiarowych specyficznych dla urządzenia
 • Pomiar obiektów pomiarowych
  • Cechy, punkty porównania i przekroje
 • Pomiar obiektów za pomocą makroskryptów

 

Wyrównywanie mierzonej części do modelu CAD

 • Wyrównywanie za pomocą punktów powierzchni
 • Wyrównywanie za pomocą obiektów
  • Płaszczyzny prostopadłe
  • Płaszczyzna, oś i punkt środkowy
  • Najlepisze dopasowanie obiektów pomiarowych
 • Wyrównywanie za pomocą ramek baz wymiarowych
 • Tworzenie układów współrzędnych

Inspekcja części z wielu pozycji urządzenia

 • Wyrównywanie za pomocą punktów przebazowania urządzenia
 • Weryfikacja stabilności pomiarów za pomocą kontroli dryftu
 • Skalowanie i wykorzystanie pakietów do zarządzania zmianami parametrów środowiskowych

 

Wykonywanie na żywo regulacji części za pomocą narzędzia Kontrola pozycji

 • Tworzenie płaszczyzny poziomu
 • Ustawianie kierunków kompensacji i tolerancji
 • Wykonywanie regulacji przy użyciu modelu CAD lub bez niego

 

Przeglądanie, raportowanie i udostępnianie wyników inspekcji

 • Przeglądanie wyników pomiaru za pomocą Przeglądarki wyników kontroli
 • Organizowanie wyników pomiarów za pomocą widoków kontroli
 • Tworzenie sformatowanych raportów za pomocą zrzutów i tabel
 • Udostępnianie i przeglądanie wyników inspekcji za pomocą narzędzia PolyWorks|Reviewer™

 

Inspekcja wielu części

 • Tworzenie szablonu części na potrzeby wielu inspekcji
 • Automatyczne powtórzenie inspekcji
 • Przeglądanie wyników SPC z wielu inspekcji

Ośrodki szkoleniowe

Kanada
InnovMetric Headquarters

2014 Cyrille-Duquet
Suite 310
Québec QC G1N 4N6
Canada

Stany Zjednoczone
PolyWorks USA Training Center - Novi

41700 Gardenbrook Road Suite 102
Novi, MI 48375
United States

Stany Zjednoczone
PolyWorks USA Training Center - Irving

1400, Corporate Drive Suite 170
Irving, TX 75038
United States

Stany Zjednoczone
PolyWorks USA Training Center - Everett

906 SE Everett Mall Way Suite 120
Everett, WA 98208
United States