Conference

Cyfrowe zarządzanie cyklami życia danych projektów inspekcji z użyciem oprogramowania PolyWorks®

 

Cykle życia danych opisują sposób, w jaki dane przepływają między systemami i ludźmi podczas przechodzenia przez przepływ pracy. Ta prezentacja demonstruje i analizuje cyfrowe cykle życia trzech typów danych projektów inspekcyjnych z obsługą PolyWorks, aby ujawnić korzyści płynące z przejścia na technologie cyfrowe. Uczestnicy będą:

  • Dowiedz się, jak cyfrowe zarządzanie danymi pomiarowymi 3D ułatwia współpracę między organizacjami produkcyjnymi i ich podwykonawcami, przyspieszając w ten sposób fazę inżynieryjną nowego produktu.
  • Dowiedz się, w jaki sposób zespoły projektowe, produkcyjne i pomiarowe 3D mogą zarządzać wszystkimi kontrolami wymiarowymi w ramach natywnej platformy CAD swojej firmy, aby zautomatyzować propagację zmian projektowych do dalszych aplikacji, które wykorzystują dane CAD.
  • Zobacz, jak wykorzystać połączone platformy do zarządzania danymi w celu zachowania i przekazywania wiedzy oraz budowania silnego, długoterminowego know-how i wiedzy specjalistycznej w organizacji produkcyjnej.
     

Ta prezentacja została zarejestrowana podczas PolyWorks Conference Live 2023. 

Rozmowa
z ekspertem

Masz pytania?
Możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów.

Umów się na bezpłatną prezentację