PolyWorks|Inspector™

Rozwiązanie do analizy wymiarowej 3D i kontroli jakości mające na celu uzyskanie kontroli nad inżynierią produktu i procesem produkcyjnym
Inspector Main Visual Car

PolyWorks|InspectorTM to uniwersalne oprogramowanie do analizy wymiarowej 3D i kontroli jakości przeznaczone do kontrolowania wymiarów narzędzi lub części, diagnozowania i zapobiegania problemom z produkcją i montażem, pomocy przy montażu podzespołów przez pomiary w czasie rzeczywistym oraz nadzorowanie jakości montowanych produktów za pomocą przenośnych urządzeń pomiarowych i współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CNC CMM).

 

Uniwersalna platforma
oprogramowania

 

 

Dzięki tylko jednemu oprogramowaniu do opanowania możesz radykalnie obniżyć koszty operacyjne, zwiększając kompetencje specjalisty pomiarowego, eliminując silosy metrologiczne, zwiększając mobilność pracowników i poprawiając ogólną efektywność pracy zespołowej.

 

Interfejs ze wszystkimi urządzeniami pomiarowymi 3D dzięki uniwersalnej platformie do digitalizacji

 

 • Obsługuj wszystkie przenośne urządzenia pomiarowe za pośrednictwem bezpośrednich wtyczek sprzętowych
 • Korzystaj ze wszystkich urządzeń skanujących chmurę punktów za pośrednictwem bezpośrednich wtyczek sprzętowych lub importu plików pomiarowych
 • Łącz się z współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi (CMM CNC) głównych marek za pośrednictwem bezpośrednich sterowników lub protokołu I++
 • Integruj pomiary wykonywane miernikami cyfrowymi, a także kontrole wizualne

 

Gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu za pomocą uniwersalnej platformy danych

 

 • Automatycznie twórz projekty inspekcji na podstawie wyników pomiarów oprogramowania innych firm i udostępniaj je cyfrowo w całym przedsiębiorstwie za pomocą PolyWorks|DataLoop™
 • Importuj wszystkie typy kontrolek GD&T z natywnych plików CAD i QIF MBD, aby zapewnić cyfrową interoperacyjność z procesami definicji produktu.
 • Wykonuj kontrolę wymiarową skanowanego lub mierzonego stykowo obiektu za pomocą bardziej dokładnego urządzenia i wprowadzaj zmierzoną wartość do obiektu na potrzeby raportowania.

 

Wykonywanie wszystkich zadań pomiarowych z danymi CAD lub bez nich, wykorzystując uniwersalny proces pomiaru 3D

 

 • Postępuj zgodnie z tym samym procesem planowania w przypadku metrologii przenośnej i współrzędnościowych maszyn pomiarowych CMM CNC
 • Użyj technologii Play Inspection, aby wykonywać sekwencje pomiarowe generowane automatycznie lub zdefiniowane przez użytkownika
 • Wykorzystuj Przeglądarkę wyników kontroli 3D i dynamicznie aktualizowane raporty z inspekcji do wdrażania raportowania zorientowanego na kontrolę wymiarów

 

Wykorzystywanie uniwersalnych projektów inspekcji odtwarzanych na dowolnym urządzeniu pomiarowym 3D

 

 • Wstępnie skonfiguruj sposób pomiaru dla wszystkich urządzeń pomiarowych za pomocą szablonów pomiaru elementów
 • Predefiniuj wiele szablonów pomiarów w ramach jednego projektu inspekcji
 • Automatycznie dostosowuj obiekty i sekwencje pomiarowe do różnych zasad pomiaru za pomocą narzędzi do konwersji

 

Wykorzystuj narzędzia analizy wymiarowej i kontroli jakości

Sercem PolyWorks|Inspector jest potężny moduł inspekcyjny z parametryczną obsługą danych, certyfikowanymi przez PTB algorytmami matematycznymi oraz szerokimi możliwościami wizualnego i dźwiękowego sprzężenia zwrotnego. Pozwala użytkownikom pozyskiwać istotne informacje ze zmierzonych danych 3D, automatyzować proces kontroli gdy mierzony jest więcej niż jedna część, oraz organizować prezentację wyników pomiarów, co skutkuje ułatwieniem cyfrowej współpracy w całym przedsiębiorstwie.

 

Wykorzystuj narzędzia analizy wymiarowej i kontroli jakości

Sercem PolyWorks|Inspector jest potężny moduł inspekcyjny z parametryczną obsługą danych, certyfikowanymi przez PTB algorytmami matematycznymi oraz szerokimi możliwościami wizualnego i dźwiękowego sprzężenia zwrotnego. Pozwala użytkownikom pozyskiwać istotne informacje ze zmierzonych danych 3D, automatyzować proces kontroli gdy mierzony jest więcej niż jedna część, oraz organizować prezentację wyników pomiarów, co skutkuje ułatwieniem cyfrowej współpracy w całym przedsiębiorstwie.

 
icon_inspector_4.svg
 


Najlepsze dopasowanie do powierzchni i w przekroju

Najlepsze dopasowanie zmierzonych powierzchni i przekrojów do ich nominalnej reprezentacji, z opcją ograniczenia obrotu, translacji lub w obrębie strefy tolerancji.


Najlepsze dopasowanie do powierzchni i w przekroju

Najlepsze dopasowanie zmierzonych powierzchni i przekrojów do ich nominalnej reprezentacji, z opcją ograniczenia obrotu, translacji lub w obrębie strefy tolerancji.

 


Najlepsze dopasowanie obiektu pomiarowego

Konstruuj wyrównanie obiektu na podstawie cech geometrycznych, punktów odniesienia, punktów powierzchniowych lub punktów krawędziowych i używaj ograniczeń wagowych i osiowych, aby zoptymalizować wyniki.


Najlepsze dopasowanie obiektu pomiarowego

Konstruuj wyrównanie obiektu na podstawie cech geometrycznych, punktów odniesienia, punktów powierzchniowych lub punktów krawędziowych i używaj ograniczeń wagowych i osiowych, aby zoptymalizować wyniki.

 


Wyrównywanie pozycji wielu urządzeń

Wyrównaj urządzenie pomiarowe 3D kompensując zmiany temperatury i użyj dopasowania pakietowego, aby osiągnąć maksymalną, globalną dokładność.


Wyrównywanie pozycji wielu urządzeń

Wyrównaj urządzenie pomiarowe 3D kompensując zmiany temperatury i użyj dopasowania pakietowego, aby osiągnąć maksymalną, globalną dokładność.

icon_inspector_8.svg


Uniwersalna obsługa danych

Wyodrębniaj zmierzone wartości z chmur punktów, modeli wielokątnych lub punktów zmierzonych sondą stykową oraz wartości nominalne z modelu CAD lub mierzonej części.


Analiza odchyleń wykorzystująca mapy kolorów

Sprawdzaj odchylenie powierzchni, obwiedni, przekroju lub grubości mierzone do wartości nominalnej i analizuj je za pomocą mapy kolorów.


Wymiarowanie oparte na cechach geometrycznych

Zmierz średnicę, pozycję lub orientację elementu, odległości i kąty między dwoma elementami, w 2D lub w 3D, i intuicyjnie konfiguruj wyświetlanie wymiarów.


Inteligentne narzędzie GD&T

Korzystaj z inteligentnego modułu wymiarowania i tolerowania geometrycznego (GD&T) opartego na najnowszych normach ASME i ISO, z możliwością zaawansowanego tworzenia baz, dodawaniem warunków materiału, modyfikatorów baz i stref tolerancji.


Pomiar profili oraz Flush & Gap

Oceniaj zaawansowane wymiary zaokrągleń, linii charakterystycznych projektu i zespołów części blaszanych, takich jak promień, kąt, gięcie, ostrość, flush & gap.


Pomiar profilu płata

Wyodrębniaj zaawansowane parametry łopatek turbin, śmigła wentylatora i sprężarki, aby kontrolować i analizować wymiary, takie jak promień krawędzi, grubość, długość, szerokość, kąt i powierzchnia.

icon_inspector_15_0.svg


Zarządzanie danymi wieloczęściowymi

Mierz wiele elementów za pomocą różnych urządzeń pomiarowych 3D i przechowuj je w jednym folderze projektu lub sieciowym rozwiązaniu do zarządzania danymi w optymalnym formacie, który minimalizuje wykorzystanie miejsca na dysku.

 


Zarządzanie danymi wieloczęściowymi

Mierz wiele elementów za pomocą różnych urządzeń pomiarowych 3D i przechowuj je w jednym folderze projektu lub sieciowym rozwiązaniu do zarządzania danymi w optymalnym formacie, który minimalizuje wykorzystanie miejsca na dysku.

 


Narzędzie Play Inspection

Korzystaj z potężnych narzędzi: Odtwarzania inspekcji (Play Inspection) i Edytora sekwencji, aby zautomatyzować sposób pomiarów poprzez porządkowanie i wyzwalanie odpowiednich operacji.


Narzędzie Play Inspection

Korzystaj z potężnych narzędzi: Odtwarzania inspekcji (Play Inspection) i Edytora sekwencji, aby zautomatyzować sposób pomiarów poprzez porządkowanie i wyzwalanie odpowiednich operacji.

 


Skrypty makro

Dodawaj skrypty makro do sekwencji pomiarowych, aby zastosować własne metody pomiaru, zapewnić specjalne informacje zwrotne lub łączyć się z innymi systemami.


Skrypty makro

Dodawaj skrypty makro do sekwencji pomiarowych, aby zastosować własne metody pomiaru, zapewnić specjalne informacje zwrotne lub łączyć się z innymi systemami.

icon_inspector_19_0.svg


Widoki kontroli

Organizuj projekty zawierające setki kontrolowanych wymiarów oraz parametry kontroli wymiarowania i tolerowania geometrycznego (GD&T) w małe, logiczne grupy parametrów kontrolnych — z poszczególnymi kontrolowanymi wymiarami powiązanymi z określonymi wyrównaniami danych oraz układami współrzędnych.


Raporty z kontroli pierwszego wyrobu (FAI)

Szybko publikuj raport z kontroli pierwszego wyrobu zgodny z wymogami AS9102 i PPAP, mierząc część z pierwszej serii produkcyjnej i automatycznie przesyłając wyniki do programu Excel za pomocą PolyWorks|ReportLoop™.


Kontrola statystyczna procesu (SPC)

Oceniaj powtarzalność i przewidywalność procesów produkcyjnych za pomocą automatycznie obliczanych statystyk wieloczęściowych dla wymiarów obiektów oraz odchyleń powierzchni.


Analiza systemu pomiarowego

Projektuj i wykonuj analizy powtarzalności i Gauge R&R oraz publikuj wyniki w schludnych i sformatowanych szablonach programu Excel za pomocą PolyWorks|ReportLoop™.

 


Wiodąca na rynku platforma dla metrologii przenośnej

Znany z mocy obliczeniowej i stabilności swoich bezpośrednich interfejsów sprzętowych PolyWorks|Inspector oferuje szeroki zestaw technologii naprowadzania, którym ufają najwięksi producenci OEM na świecie w zakresie wdrażania wydajnych, precyzyjnych i powtarzalnych procesów pomiarowych dla przenośnych urządzeń pomiarowych.

 

Wysoko wydajne rozwiązanie CNC CMM

PolyWorks|Inspector zmienił całkowicie sposób, w jaki projekty pomiarowe są konfigurowane i wykonywane na współrzędnościowych maszynach pomiarowych CNC CMM, w ramach elastycznego, przyjaznego dla użytkownika i wydajnego paradygmatu operacyjnego CNC CMM, podobnego do tego, który oferujemy dla przenośnych urządzeń pomiarowych.

 
Case Studies

Saitama Kiki Co., Ltd.

Automatyzacja kontroli drążków kierowniczych za pomocą zamontowanego na robocie skanera i PolyWorks|Inspector™ skraca czas pracy o 95%.

AEREM and MSL Métrologie

„Wystarczy spróbować, aby ją polubić. To właśnie mówią nam na co dzień firmy, które korzystają z naszego oprogramowania PolyWorks®, takie jak Aerem i MSL Métrologie”