Zasady dotyczące plików cookie

Niniejsze „Zasady dotyczące plików cookie” są częścią Informacji prawnych i Warunków użytkowania oraz Zasad zachowania poufności dotyczących witryny www.innovmetric.com (dalej określanej terminem „Witryna”).

Niniejsze „Zasady dotyczące plików cookie” zawierają jasne i dokładne informacje o wykorzystywaniu i celu używania plików cookie w Witrynie. Więcej informacji o tej technologii można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@innovmetric.com

Aby ułatwić przeglądanie Witryny, firma INNOVMETRIC SOFTWARE, INC. (dalej określana terminem „Dostawca”), z siedzibą w 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Kanada, G1N 4N6 oraz numerem identyfikacji podatkowej R138293006 i federalnym numerem rejestracyjnym 302487-3 informuje, że w naszej Witrynie wykorzystujemy pliki cookie lub inne pliki o podobnych cechach (dalej określane terminem „Pliki cookie”).

W każdym razie informujemy Państwa, że Dostawca jest odpowiedzialny za wykorzystywane przez niego Pliki cookie oraz przetwarzanie danych pozyskanych za ich pośrednictwem, dlatego określa cel, zawartość i sposób przetwarzania zgromadzonych informacji.

Plik cookie jest małym plikiem danych, który jest wysyłany do przeglądarki użytkownika oraz przechowywany na jego urządzeniu (komputerze osobistym, telefonie komórkowym lub tablecie).

Pliki cookie służą do gromadzenia informacji o odwiedzinach Witryny przez użytkownika, częstości i czasie trwania odwiedzin, przeglądanych stronach oraz czasie spędzonym przez użytkownika w Witrynie. Umożliwiają one Witrynie „zapamiętywanie” informacji o odwiedzinach i identyfikowanie problemów w celu ulepszania Witryny, a także poprawy jej funkcjonalności, ułatwiania przeglądania i rozróżniania poszczególnych użytkowników.

W naszej Witrynie wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, usługę do analizy statystyk witryn świadczoną przez firmę Google, Inc. (firmę z Delaware z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone (dalej określaną terminem „Google”)).

Narzędzie Google Analytics wykorzystuje „Pliki cookie”, które pozwalają mu na analizowanie wykorzystania Witryny przez użytkowników. Informacje o wykorzystaniu Witryny (w tym adres IP) gromadzone w plikach cookie będą wysyłane bezpośrednio do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i na nim przechowywane.

Firma Google będzie wykorzystywać te informacje, w naszym imieniu, do oceny wykorzystania Witryny przez użytkownika oraz tworzenia raportów dotyczących aktywności w Witrynie i użycia Internetu. Firma Google może też przesyłać te informacje do innych podmiotów, jeśli jest to wymagane przez prawo lub wtedy, gdy podmioty te przetwarzają te informacje w imieniu firmy Google. Nie będzie kojarzyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

W zależności od celu przetwarzania danych pozyskanych za pośrednictwem Plików cookie Witryna może wykorzystywać następujące rodzaje Plików cookie:

a) Techniczne Pliki cookie

Umożliwiają one użytkownikowi przeglądanie Witryny lub aplikacji oraz używanie różnych opcji lub usług dostępnych w tej witrynie. Na przykład kontrolowanie ruchu sieciowego i przesyłanie danych, identyfikowanie sesji, uzyskiwanie dostępu do obszarów zabezpieczonych Witryny, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, rejestrowanie lub udział w zdarzeniu, korzystanie z funkcji zabezpieczeń podczas przeglądania i zapisywania zawartości na potrzeby transmisji wideo lub dźwięku.

b) Funkcjonalne Pliki cookie

Pozwalają one użytkownikom na uzyskiwanie dostępu do usługi z włączonymi niektórymi wstępnie zdefiniowanymi funkcjami na ich urządzeniach albo ustawieniami określonymi przez użytkowników. Przykładowo język, rodzaj przeglądarki używanej do uzyskiwania dostępu do usługi, wybrany wygląd zawartości, geolokalizacja terminala i ustawienia regionalne wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do usługi.

c) Pliki cookie do analizy statystycznej

Umożliwiają one monitorowanie i analizę zachowania użytkowników w witrynach. Informacje gromadzone przez tego rodzaju Pliki cookie są wykorzystywane do pomiaru aktywności witryn, aplikacji lub platform oraz profilowania przeglądania tych witryn przez użytkownika w celu usprawniania usług na podstawie danych użycia.

d) Pliki cookie innych firm

Na niektórych stronach innych firm Pliki cookie mogą być wykorzystywane do zarządzania i usprawniania świadczonych usług, takich jak usługi statystyczne Google Analytics. Ponadto Pliki cookie innych firm mogą być tworzone w przypadku użycia narzędzi do udostępniania części zawartości Witryny w innych serwisach społecznościowych. Tego rodzaju Pliki cookie są zapisywane przez serwisy społecznościowe, w których zawartość jest udostępniana. Więcej informacji o tych plikach można znaleźć na stronach tych narzędzi społecznościowych.

W tej Witrynie wykorzystywane są pliki cookie tej firmy i innych firm, aby poprawiać funkcjonalność witryny i dostępnych usług. Przeglądając Witrynę lub korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Plików cookie na jego urządzeniu. Użytkownik może jednak wycofać swoją zgodę w każdej chwili, usuwając Pliki cookie utworzone na jego komputerze, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub wycofa swoją zgodę, jego historia przeglądania, dostępna zawartość i funkcjonalność witryny mogą być ograniczone, a przeglądanie witryny utrudnione.

Jednakże użytkownicy muszą pamiętać, że zablokowanie plików cookie spowoduje wyłączenie niektórych funkcji Witryny, a niektóre strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo, co może zmniejszyć komfort przeglądania Witryny.

Witryna została utworzona przy użyciu narzędzi udostępnionych przez platformę AddThis, będącą własnością firmy Oracle Corporation. Wśród nich są narzędzia, takie jak linki/przyciski udostępniania w serwisach społecznościowych, a także usługi statystyk odwiedzin Witryny. Narzędzia te mogą być wdrożone w tej Witrynie i ich prawidłowe działanie wymaga Plików cookie.

Firma Oracle Corporation wykorzystuje też inne Pliki cookie, aby identyfikować i monitorować osoby odwiedzające witryny platformy AddThis, poznawać sposoby wykorzystywania witryny Oracle Corporation, a także ich preferencje dotyczące uzyskiwania dostępu, jak opisano w części zasad zachowania poufności dotyczącej Plików cookie.

Firma INNOVMETRIC nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i dokładność warunków użytkowania i zasad zachowania poufności innych firm, które we własnym zakresie zawsze określają cel przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych danych, a także działanie i czas przechowywania wykorzystywanych plików Cookie. Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez obie firmy użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu tych danych przez wyłączenie Plików cookie w ustawieniach swoich przeglądarek.

Użytkownicy mogą w każdej chwili zezwolić, zablokować, wyłączyć lub usunąć Pliki cookie przechowywane na ich komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki na ich urządzeniach. W tym celu użytkownicy powinni postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w ich przeglądarkach.

Użytkownicy mogą zrezygnować z Plików cookie w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik zablokuje, wyłączy lub usunie Pliki cookie Witryny, jego historia przeglądania, dostępna zawartość i funkcjonalność Witryny mogą być ograniczone, a jej przeglądanie utrudnione.

Jeśli użytkownik będzie korzystać z tej Witryny bez wyłączenia Plików cookie, uznamy, że zaakceptował ich wykorzystywanie.