PolyWorks|ReportLoop™

Rozwiązanie do cyfrowej interoperacyjności, które integruje dane z inspekcji w programie Excel w celu tworzenia raportów i zaawansowanych analiz

PolyWorks|ReportLoop™ jest bezpłatnym rozwiązaniem interoperacyjnym, które umożliwia wstawianie danych z inspekcji 3D do arkuszy kalkulacyjnych programu Excel w celu wypełnienia wstępnie sformatowanych raportów korporacyjnych lub analizy wydajności procesów pomiarowych 3D.

Bezpośredni dostęp do danych inspekcji 3D

Przełączaj między projektami inspekcji bezpośrednio w programie Excel, aby szybko pobierać wyniki pomiarów i eliminować błędy transkrypcji.


Arkusze kalkulacyjne połączone z dynamicznymi danymi inspekcji 3D

Łącz komórki arkusza Excel z własnościami projektu i części oraz wynikami pomiaru w programie PolyWorks|Inspector™, np. kontrolkami, widokami kontroli, tabelami i przechwyconymi widokami 3D.


Automatyczne aktualizacje arkusza kalkulacyjnego

Przeglądaj projekt PolyWorks|Inspector połączony z arkuszem kalkulacyjnym, a następnie pozwól PolyWorks|ReportLoop automatycznie aktualizować wartości arkusza kalkulacyjnego.


Doskonała praca zespołowa

Udostępniaj swoje raporty i analizy, w tym dane inspekcji 3D, wszystkim współpracownikom, korzystając jedynie z programu Excel.


 

Zaawansowane analizy na wyciągnięcie ręki

Ulepsz swój zestaw narzędzi do analizy wymiarowej PolyWorks|Inspector przez połączenie zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych do analizy projektów inspekcji, automatyczne wstawianie wyników inspekcji i generowanie ocen potrzebnych do podejmowania działań.


Tworzenie szablonu wielokrotnego użytku

Wstępnie sformatuj niestandardowe arkusze kalkulacyjne Excel i utwórz zdefiniowane przez użytkownika formuły PolyWorks|ReportLoop, aby opracować szablony raportów zawierające wiele informacji.


Wykorzystanie pełni możliwości programu Excel

Wykorzystaj rozbudowane funkcje matematyczne i wykresy programu Excel do przekształcania wyników inspekcji i tworzenia podsumowań danych, grafik, zaawansowanych obliczeń matematycznych i zautomatyzowanych procesów.


Analizowanie swoich systemów pomiarowych

Uprość analizy powtarzalności i Gauge R&R, wykorzystując pasek narzędzi analizy systemu pomiarowego programu PolyWorks|Inspector do projektowania, wykonywania i publikowania wyników w schludnych i sformatowanych szablonach programu Excel.

 

 

Pobierz bezpłatny dodatek
PolyWorks|ReportLoop™ do programu Microsoft Excel

 

Pobierz

 

Zgodny z programami Microsoft Excel 2019, 2016, 2013 i Office 365 dla komputerów stacjonarnych.