PolyWorks|Modeler™

Rozwiązanie w zakresie inżynierii odwrotnej, które zapewnia prawdziwą interoperacyjność pomiędzy zeskanowanymi modelami wielokątnymi a aplikacjami CAD/CAM

 

PolyWorks|Modeler™ jest wszechstronnym rozwiązaniem do inżynierii odwrotnej, które umożliwia wyodrębnianie optymalnych elementów CAD — krzywych, powierzchni, szkiców parametrycznych i cech pryzmatycznych — z zeskanowanych modeli polygonowych części. Są one następnie używane jako punkt wyjścia w profesjonalnym rozwiązaniu do modelowania CAD.

 

Modelowanie polygonowe

Pierwszym krokiem w w procesie inżynierii odwrotnej jest przekształcenie zeskanowanych chmur punktów w powierzchniowe modele wielokątne, zwane również siatkami. Modele wielokątne są bardziej kompaktowe, dokładniejsze i wykazują mniej szumów niż surowe chmury punktów i są bezpośrednio obsługiwane w procesach przemysłowych, takich jak frezowanie, drukowanie 3D i symulacja aerodynamiczna.

 

Tworzenie modeli polygonowych zeskanowanych części w czasie rzeczywistym

Zastosuj skuteczne metody skanowania zapewniające jakość i precyzję dzięki technologii tworzenia wysokiej jakości siatki w czasie rzeczywistym.

 

Naprawianie i optymalizowanie niedoskonale zeskanowanych geometrii

Wypełniaj otwory, wygładzaj i odbudowuj powierzchnie, czyść granice, odzyskuj ostre krawędzie, spraw, aby powierzchnie były wodoszczelne i nie tylko.

 

Stosowanie operacji CAD na modelach polygonowych

Wyodrębniaj granice, odsuwaj powierzchnie, rekonstruuj zaokrąglenia, wykonuj operacje boolowskie z modelami CAD i nie tylko.

 

Modelowanie polygonowe

Pierwszym krokiem w w procesie inżynierii odwrotnej jest przekształcenie zeskanowanych chmur punktów w powierzchniowe modele wielokątne, zwane również siatkami. Modele wielokątne są bardziej kompaktowe, dokładniejsze i wykazują mniej szumów niż surowe chmury punktów i są bezpośrednio obsługiwane w procesach przemysłowych, takich jak frezowanie, drukowanie 3D i symulacja aerodynamiczna.

 

Tworzenie modeli polygonowych zeskanowanych części w czasie rzeczywistym

Zastosuj skuteczne metody skanowania zapewniające jakość i precyzję dzięki technologii tworzenia wysokiej jakości siatki w czasie rzeczywistym.

 

Naprawianie i optymalizowanie niedoskonale zeskanowanych geometrii

Wypełniaj otwory, wygładzaj i odbudowuj powierzchnie, czyść granice, odzyskuj ostre krawędzie, spraw, aby powierzchnie były wodoszczelne i nie tylko.

 

Stosowanie operacji CAD na modelach polygonowych

Wyodrębniaj granice, odsuwaj powierzchnie, rekonstruuj zaokrąglenia, wykonuj operacje boolowskie z modelami CAD i nie tylko.


Modelowanie powierzchni

Powierzchnie NURBS są lekkimi reprezentacjami prostych cech i kształtów organicznych, które są powszechnie używane do replikacji i przenoszenia powierzchni polygonowych utworzonych na podstawie zeskanowanych chmur punktów do oprogramowania CAD/CAM. Program PolyWorks|Modeler™ oferuje intuicyjne tworzenie powierzchni, które w sprytny sposób łączy interaktywne tworzenie krzywych z technologią automatycznego tworzenia powierzchni w celu wygenerowania edytowalnych modeli obsługiwanych przez oprogramowanie CAD. Utworzone w ten sposób modele są potem wykorzystywane do symulacji, obróbki i projektowania.

 

Intuicyjny proces


Tworzenie użytecznych krzywych na powierzchniach polygonowych

Kontroluj geometryczny opis najważniejszych cech części, takich jak granice, ostre krawędzie i styczne zaokrągleń, przez interaktywne tworzenie i dopasowywanie krzywych do powierzchni polygonowych.

Automatyczne tworzenie łat powierzchni na podstawie krzywych

Automatycznie przecinaj krzywe i twórz czterostronne lub N-stronne zredukowane łaty powierzchni, które będą kontrolować dopasowanie ciągłej sieci powierzchni NURBS.

Automatyzowanie tworzenia krzywych i łat powierzchni

Modeluj całą powierzchnię polygonową jednym kliknięciem, kontrolując jednocześnie krzywe, które są niezbędne w danym modelu, takie jak linie symetrii, krawędzie części i subtelne linie cech.

Powierzchnie o wysokiej użyteczności


Tworzenie modeli możliwych do edycji w oprogramowaniu CAD

Zapewnij możliwość edytowania modeli uzyskanych za pomocą inżynierii odwrotnej w aplikacjach CAD/CAM przez automatyczne łączenie łat powierzchni z ciągłymi krzywymi, które w naturalny sposób przedstawiają charakterystyki części.

Generowanie lżejszych modeli w celu dalszego przetwarzania

Minimalizuj liczbę łat powierzchni oraz popraw dokładność dopasowania i ciągłość łat przez automatyczne dostosowanie rozmiaru łaty i współczynnika krzywizny powierzchni części.

Dostosowywanie wyników dopasowania powierzchni do swoich potrzeb

Znajdź równowagę między dokładnością a gładkością podczas dopasowywania powierzchni NURBS, wykorzystując nasz zaawansowany dwuetapowy proces dopasowania i technologię połączenia z istniejącymi modelami CAD.

 

 

Modelowanie brył

Podstawowym blokiem konstrukcyjnym w modelowaniu bryłowym jest parametryczny szkic 2D. Służy do tworzenia stałych obiektów bazowych poprzez wykonywanie operacji wyciągania, obrotu, przeciągania i wyciągania po profilach. PolyWorks|Modeler optymalizuje wyciąganie elementów geometrycznych z zeskanowanych modeli wielokątnych w celu tworzenia parametrycznych szkiców 2D, które służą jako punkt wyjściowy w programie CAD do generowania parametrycznych, asocjacyjnych i w pełni edytowalnych modeli bryłowych 3D CAD.

 

Tworzenie szkiców na podstawie zeskanowanych modeli

Definiuj płaszczyzny szkicu ze standardowych lub zdefiniowanych przez użytkownika płaszczyzn i wyodrębniaj kontury, tworząc przekroje modelu wielokątnego lub wydobywając jego obrys.
 

Tworzenie elementów i wymiarów szkiców

Dopasowuj parametryczne elementy szkicu (łuki, linie, okręgi i splajny) do konturu szkicu i dodawaj wymiary oraz relacje jako ograniczenia dla elementów.
 

Przenoszenie szkiców PolyWorks do swojego rozwiązania CAD

Importuj szkice parametryczne PolyWorks|Modeler do swojego bazującego na cechach oprogramowania CAD za pomocą dodatków dla CATIA, NX, Creo, SolidWorks i Inventor.

 

 

Case Studies

Bushwacker

Firma Bushwacker Inc. wykorzystuje funkcje inżynierii odwrotnej narzędzia PolyWorks|Modeler™, aby w ciągu zaledwie kilku dni opracować prototyp na bazie jego koncepcji

Pratt and Miller

Firma Pratt & Miller wykorzystuje rozwiązania PolyWorks® do projektowania części, znacznie skracając czas i obniżając koszty