PolyWorks|PMI+Loop™

Definiowanie oparte na modelu 3D pozwala na planowanie pomiarów bazujące na współpracy pomiędzy zespołami projektowymi i pomiarowymi

PolyWorks|PMI+Loop™ to innowacyjne rozwiązanie do definiowania opartego na modelach (MBD), które pozwala tworzyć plany pomiarowe 3D powiązane z geometrią projektową CAD w ramach jednego cyfrowego narzędzia, czyli natywnej platformy CAD. Rozwiązanie w pełni zgodne z PolyWorks|Inspector™ oferuje cyfrową platformę współpracy zespołom projektowym, produkcyjnym i pomiarowym pozwalającą na sterowanie procesami inżynierii produktu z jednej definicji.

Definiowanie oparte na modelach CAD do planowania pomiarów 3D


PolyWorks|PMI+Loop™ to innowacyjne rozwiązanie definiowania opartego na modelach (MBD), które pozwala zespołom projektowym i produkcyjnym na definiowanie obiektów pomiarowych 3D i wymagań wymiarowych na natywnej platformie CAD w celu sprawdzenia dopasowania części, sprawności i odpowiedniej wydajności części, dostarczenia informacji zwrotnych działowi produkcyjnemu oraz przekazania instrukcji zespołowi pomiarowemu.

icon_pmiloop_1.svg

Tworzenie geometrii CAD przygotowanej do rozpoczęcia pomiarów

Definiuj obiekty pomiarowe 3D i geometrię konstrukcyjną, wraz z ich kontrolowanymi charakterystykami, powiązanymi z geometrią projektową CAD.

 

icon_pmiloop_2.svg

Uzyskiwanie informacji zwrotnych o wymiarach produkowanych części

Konfiguruj wyspecjalizowane charakterystyki, aby uzyskać lokalizację elementu, odchylenia powierzchni oraz krawędzi, i powiąż je z układami współrzędnych zespołu, oprzyrządowania lub montażu.

 

icon_pmiloop_3.svg

Wykorzystywanie natywnych narzędzi GD&T i etykiet baz wymiarowych

Zintegruj natywne narzędzia GD&T i etykiety baz wymiarowych w swoich planach pomiarów 3D i zapewnij całkowitą zgodność z kolejnymi procesami odbierającymi modele CAD z definicjami opartymi na modelach.

icon_pmiloop_5.svg

Konfigurowanie zestawienia parametrów przygotowanego do sporządzenia raportu

Przeglądaj, porządkuj i numeruj kontrolowane charakterystyki oraz łącz je z widokami/zrzutami widoków 3D modelu CAD, aby opracować układ raportu inspekcji.

PMI_CAD.jpg

 

Współpraca ze wszystkimi aplikacjami 3D

 

Oprogramowanie PolyWorks|PMI+Loop jest platformą otwartą natywnie połączoną z PolyWorks|Inspector™, która umożliwia eksportowanie informacji o planie pomiarowym 3D w różnych formatach plików. Zapewnia ona definicje oparte na modelu obsługiwane przez istniejące procesy przetwarzania CAD, co umożliwia płynną integrację z istniejącymi procesami pomiarowymi 3D.

 

icon_pmiloop_7.svg

Wymiana planów pomiarowych 3D między platformą CAD a oprogramowaniem PolyWorks|Inspector

Połącz swoją platformę CAD z oprogramowaniem PolyWorks|Inspector, aby bezproblemowo udostępniać obiekty pomiarowe 3D, zestawienia parametrów, widoki 3D i raporty.

icon_pmiloop_8.svg

Obsługa istniejących procesów opartych na modelach CAD

Eksportuj modele CAD i ich definicje oparte na modelu z programu PMI+Loop do plików 3D PDF lub generuj rysunki 2D na podstawie widoków 3D/zrzutów.

icon_pmiloop_10.svg

Przesyłanie informacji o pomiarach 3D do oprogramowania pomiarowego innych firm

Udostępniaj obiekty pomiarowe, wymiarowe parametry kontrolne i sekwencje pomiarowe do oprogramowania pomiarowego innych firm, wykorzystując pliki w formacie CSV, XML lub DMIS.

icon_pmiloop_7.svg

Wymiana planów pomiarowych 3D między platformą CAD a oprogramowaniem PolyWorks|Inspector

Połącz swoją platformę CAD z oprogramowaniem PolyWorks|Inspector, aby bezproblemowo udostępniać obiekty pomiarowe 3D, zestawienia parametrów, widoki 3D i raporty.

 

icon_pmiloop_8.svg

Obsługa istniejących procesów opartych na modelach CAD

Eksportuj modele CAD i ich definicje oparte na modelu z programu PMI+Loop do plików 3D PDF lub generuj rysunki 2D na podstawie widoków 3D/zrzutów.

 

icon_pmiloop_10.svg

Przesyłanie informacji o pomiarach 3D do oprogramowania pomiarowego innych firm

Udostępniaj obiekty pomiarowe, wymiarowe parametry kontrolne i sekwencje pomiarowe do oprogramowania pomiarowego innych firm, wykorzystując pliki w formacie CSV, XML lub DMIS.

PMI-Collaboration-2.jpg

Wydajne procesy współpracy cyfrowej

Nowoczesna architektura cyfrowa oprogramowania PolyWorks|PMI+Loop ułatwia komunikację i wymianę danych wymagań pomiarów 3D między zespołami inżynierów produktu, zmniejsza złożoność wprowadzania zmian projektowych i umożliwia bezpośredni dostęp do wyników pomiarów 3D.

product-pmiloop-icon-11.svg

Jednolite prezentowanie wymagań pomiarów 3D w całym przedsiębiorstwie

Normalizuj wizualną prezentację wymagań pomiarów 3D oraz układu raportów w celu usprawnienia komunikacji między zespołami.

product-pmiloop-icon-12.svg

Optymalizowanie cykli zmian
w projekcie

Wysyłaj nowe wersje modelu CAD do zespołu pomiarowego 3D, a definicja w oparciu o model (MBD) w projektach kontrolnych PolyWorks® zostanie automatycznie zaktualizowana.

product-pmiloop-icon-13.svg

Uproszczenie modelowania
na etapie produkcji

Modyfikuj geometrię głównego modelu CAD, a PMI+Loop niezwłocznie uruchomi aktualizację planu pomiarowego w pochodnych modelach na etapie produkcji.

product-pmiloop-icon-14.svg

Błyskawiczny dostęp do wyników
pomiarów 3D

Przechowuj projekty inspekcji na serwerze PolyWorks|DataLoop™ Core i otwieraj projekty połączone z modelem w przeglądarce internetowej jednym kliknięciem w oprogramowaniu CAD.