Zarządzanie danymi i łączność cyfrowa

Ogromny skok możliwości technologii pomiarowych 3D po roku 2000 r. przyczynił się do dużego wzrostu wykorzystania technologii pomiarów 3D w zakładach produkcyjnych. Jednak wraz z gwałtownym wzrostem ilości danych pomiarowych 3D pojawiły się nowe wyzwania związane z zarządzaniem tymi danymi. System zarządzania danymi rozwiązuje te problemy, przechowując cenne dane pomiarowe 3D na centralnym serwerze, umożliwiając wieloplatformowy dostęp do danych z poziomu całego przedsiębiorstwa oraz oferując nowoczesne narzędzia komunikacji cyfrowej, co skutecznie łączy producentów i odbiorców danych pomiarowych 3D.

 

Artykuł

Twój proces produkcyjny zasługuje na cyfrowo połączone dane pomiarowe 3D

Łączność cyfrowa napędza wszystko dookoła nas. Chociaż jest nieodzowna w naszym codziennym życiu, może również zmieniać procesy produkcyjne. W wielu przypadkach to już się dzieje. Jednak w jednym z obszarów — pomiarach 3D — nie wykorzystano jeszcze w pełni jej potencjału.

Dowiedz się więcej

 

Artykuł

Zwiększanie wartości swoich danych pomiarowych 3D

Duże innowacje w zakresie sprzętu i oprogramowania do pomiarów 3D poczynione w ciągu ostatnich 20 lat przyczyniły się do powszechnego wykorzystania tych technologii w produkcji. W fazie projektowania produktu technologie te zmniejszyły liczbę prototypów i iteracji potrzebnych do opracowania funkcjonalnych narzędzi produkcyjnych. Natomiast w fazie przedprodukcyjnej wspomagają dopracowywanie produktu i przyspieszanie procesu montażu.

Dowiedz się więcej