Zarządzanie danymi i łączność cyfrowa

Ogromny skok możliwości technologii pomiarowych 3D po roku 2000 r. przyczynił się do dużego wzrostu wykorzystania technologii pomiarów 3D w zakładach produkcyjnych. Jednak wraz z gwałtownym wzrostem ilości danych pomiarowych 3D pojawiły się nowe wyzwania związane z zarządzaniem tymi danymi. System zarządzania danymi rozwiązuje te problemy, przechowując cenne dane pomiarowe 3D na centralnym serwerze, umożliwiając wieloplatformowy dostęp do danych z poziomu całego przedsiębiorstwa oraz oferując nowoczesne narzędzia komunikacji cyfrowej, co skutecznie łączy producentów i odbiorców danych pomiarowych 3D.

Biała księga

Plan działania cyfrowej transformacji procesów pomiarowych 3D

Spośród wszystkich procesów produkcyjnych pomiar części w 3D i udostępnianie wyników kontroli 3D są przygotowane do transformacji cyfrowej. Dowiedz się, jak firmy wdrażają cyfrowe narzędzia i procesy, które pozwalają zespołom produkcyjnym o wiele lepiej wykorzystać dane pomiarowe 3D, dzięki stopniowemu, modułowemu podejściu.

Dowiedz się więcej

Artykuł

Wykorzystaj pełny potencjał pomiarów 3D

W dynamicznie zmieniającym się środowisku produkcyjnym, uzyskiwanie dostępu i wykorzystywanie cennych danych na każdym etapie projektowania produktu, stanowi nie lada wyzwanie. Cyfrowe zarządzanie cyklami życia danych pomiarowych 3D pozwala jednak podejmować lepsze decyzje, usprawniać współpracę zespołów i zwiększać zyski firm. Dowiedz się, jak ujednolicone i dynamiczne podejście do danych przedsiębiorstwa pozwala zespołowi poprawić wydajność i osiągnąć sukces transformacji.

Dowiedz się więcej

 

Artykuł

Walidacja i poprawa jakości produkcji dzięki technologii Digital Twin i zarządzaniu danymi w chmurze punktów

Poprzez wirtualne przedstawienie obiektów fizycznych lub procesów i symulację rzeczywistości w środowisku wirtualnym technologie cyfrowego bliźniaka osiągają przełom w wielu znaczących dziedzinach, w tym w produkcji, budownictwie i opiece zdrowotnej. Cyfrowe bliźniaki oparte na precyzyjnych danych skanowania 3D usprawniają produkcję i zapewniają jej walidację. 

Dowiedz się więcej

 

Artykuł

Twój proces produkcyjny zasługuje na cyfrowo połączone dane pomiarowe 3D

Łączność cyfrowa napędza wszystko dookoła nas. Chociaż jest nieodzowna w naszym codziennym życiu, może również zmieniać procesy produkcyjne. W wielu przypadkach to już się dzieje. Jednak w jednym z obszarów — pomiarach 3D — nie wykorzystano jeszcze w pełni jej potencjału.

Dowiedz się więcej

 

Artykuł

Zwiększanie wartości swoich danych pomiarowych 3D

Duże innowacje w zakresie sprzętu i oprogramowania do pomiarów 3D poczynione w ciągu ostatnich 20 lat przyczyniły się do powszechnego wykorzystania tych technologii w produkcji. W fazie projektowania produktu technologie te zmniejszyły liczbę prototypów i iteracji potrzebnych do opracowania funkcjonalnych narzędzi produkcyjnych. Natomiast w fazie przedprodukcyjnej wspomagają dopracowywanie produktu i przyspieszanie procesu montażu.

Dowiedz się więcej