Webinar

Optymalizacja modeli wielokątnych w aplikacjach inspekcyjnych i procesowych

Używanie surowych/nieedytowanych modeli wielokątnych w celu uzyskania precyzyjnych pomiarów powierzchni i objętości może mieć wiele słabych punktów, ponieważ modele te mogą często posiadać wady powierzchniowe i otwory ze względu na wykończenie powierzchni skanowanej części i trudno dostępne powierzchnie. Ponadto wysoka rozdzielczość używana do skanowania drobnych detali na kontrolowanej części może przyczynić się do powstania dużych i trudnych do zarządzania modeli. Dzięki PolyWorks|Modeler™ Light można szybko oczyścić powierzchnie, zoptymalizować rozmiar modelu przy zachowaniu jego topologii i dokładności wymiarowej oraz obliczyć objętość i pole powierzchni.

W ciągu zaledwie 15 minut dowiesz się, jak:

  • Wypełnić otwory i usunąć wady powierzchniowe, aby uzyskać wodoszczelny model
  • Zmierzyć objętość i pole powierzchni
  • Zmniejszyć rozmiar modeli STL zaimportowanych z innych aplikacji w celu przyspieszenia czasu przetwarzania w dalszych aplikacjach i uzyskania mniejszego rozmiaru pliku projektu inspekcji

Rozmowa
z ekspertem​​

Masz pytania?
Możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów.

Umów się na bezpłatną prezentację​