Wydarzenia i webinaria

Filtr
Filtr
Nagrane webinary

Inspekcja części w PolyWorks|Inspector™ przy wsparciu modelu CAD nie zawsze jest możliwa. Choć użycie modeli CAD jest bardzo skutecznym sposobem uzyskania geometrii nominalnej wymaganej do wykonania wyrównania, określenia odchyleń pomiarowych i prowadzenia pomiarów, gdy nie są one dostępne, możesz również przeprowadzić inspekcję części.