Jedno oprogramowanie do pomiarów i analizy trójwymiarowej dla wszystkich urządzeń pomiarowych 

 

Gdy włoska spółka Bruno Presezzi SpA, specjalizująca się w obróbce maszynowej, zdecydowała się na dodanie skanowania trójwymiarowego do kontroli wymiarów do już używanych systemów, wybrała PolyWorks® ze względu na wygodę w postaci jednego oprogramowania dla wszystkich urządzeń pomiarowych.

Kontrola końcowa tarczy sprężarki w turbinie gazowej za pomocą sondowania z wykorzystaniem maszyny współrzędnościowej COORD3 Kronos. 

Bruno Presezzi to prężnie rozwijająca się firma sektora inżynierii metalowej, zatrudniająca 200 pracowników w Burago Molgora, znajdująca się 20 km na północny wschód od Mediolanu. Oprócz działu stolarki, jednym z jej głównych obszarów działalności jest mechaniczna obróbka dużych podzespołów charakteryzujących się bardzo dokładnymi tolerancjami. Ostatnio spółka była aktywna w obszarze projektowania i produkcji systemów odlewów aluminiowych, jak również turbin do sprężarek, parowych i hydroelektrycznych. 

Wyzwanie 

Bruno Presezzi symbolizuje wspaniałą i zróżnicowaną rzeczywistość w obszarze wewnętrznych konstrukcji roboczych powstałych wskutek działań projektowych, montażowych, obróbki mechanicznej i prac stolarskich oraz wszelkich działań towarzyszących. A dokładniej, firma przeprowadza jakościowe kontrole wymiarów wszystkich produkowanych podzespołów. 

Wymogi jakościowe, szczególnie w zakresie obróbki mechanicznej, rosły. Klienci w coraz większym stopniu skupiali się na detalach i dokładności, szczególnie w kontekście tolerancji geometrycznych, liniowych i montażowych.  

W rezultacie, Dział Kontroli Jakości zdecydował się na kupno optycznej skanującej maszyny współrzędnościowej MetraSCAN Black™|Elite produkcji firmy Creaform, produktu o najnowocześniejszej dostępnej technologii, dzięki któremu możliwe jest uzyskiwanie kompletnego odwzorowania wyprodukowanych podzespołów. Skaner rejestruje miliony punktów i przekształca je w siatkę wielokątów dokładnie opisującą mierzoną powierzchnię. 

Oprócz skanera Dział wszedł również w posiadanie trackera laserowego FARO i maszyny współrzędnościowej serii Kronos produkcji firmy COORD3, obu wyposażonych w oprogramowanie natywne. Z czasem zarządzanie trzema różnymi typami oprogramowania stało się skomplikowane dla operatorów, nawet po dodatkowym przeszkoleniu. Firma Bruno Presezzi poszukiwała uniwersalnej platformy zdolnej zarządzać trzema urządzeniami pomiarowymi bazującymi na tym samym oprogramowaniu. 

Sem Fantauzzi, kierownik ds. kontroli jakości w Bruno Presezzi. 

Rozwiązanie 

Kwestią kluczową było stosowane tego samego oprogramowania we wszystkich przyrządach do pomiarów trójwymiarowych. Po intensywnej analizie rynku zdecydowano się na kupno produktu PolyWorks® autorstwa InnovMetric, kanadyjskiej spółki zajmującej się wyłącznie inteligentnym oprogramowaniem z obszaru metrologii trójwymiarowej. Wybrano PolyWorks|Inspector™, modułu do analizy wymiarowej i kontroli jakości. Właśnie w tym kontekście nawiązano współpracę z PolyWorks Europa Italia, filią InnovMetric sprzedającą PolyWorks i zapewniającą klientom wsparcie techniczne. 

Aby używać oprogramowania do trzech różnych urządzeń, firma Bruno Presezzi potrzebowała wsparcia, szczególnie na początkowym etapie, a PolyWorks Europa Italia dostarczyła go, szkoląc wszystkich inspektorów ds. jakości prowadzących kontrole jakościowe. „Ich wsparcie było dla nas nieodzowne”, komentuje Sem Fantauzzi, kierownik ds. kontroli jakości. „Było i nadal jest”. Ich wsparcie techniczne nie ma na celu tylko konserwacji oprogramowania, lecz również znajdowanie rozwiązań. Doceniamy tę obecną ekspercką współpracę z myślą o maksymalizacji możliwości PolyWorks w kontekście naszych procesów. 

Kontrola końcowa wylotu turbiny gazowej za pomocą trackera laserowego FARO. 

Jak wyjaśnia Fantauzzi, „W minionym roku rozwiązanie PolyWorks działało w pełnym wymiarze w ramach wszystkich kontroli wymiarów z wykorzystaniem naszych trzech urządzeń pomiarowych. Gdy zatrudniamy nowych pracowników, od razu szkolimy ich z podstaw oprogramowania”. 

Obok pomiarów sondą stykową skanowanie jest istotnym elementem ich procesów kontrolnych. Jak wskazuje Fantauzzi, „Wykorzystujemy je głównie do stolarki i surowych komponentów. Główną przewagą jest brak konieczności pomiaru na maszynie: możemy skanować półprodukt, a jeżeli nie okaże się odpowiedni do montażu, przechodzimy do następnego, nie tracąc czasu ani pieniędzy. Ponadto, w przeciwieństwie do pomiaru stykowego, zawsze prowadzonego w ograniczonej liczbie punktów, za pomocą skanu trójwymiarowego pobieramy dane milionów punktów, uwypuklając wady lub anomalie, których wcześniej nie dało się przeanalizować. PolyWorks doskonale współgra z naszym skanerem i bardzo skutecznie radzi sobie z tymi dużymi skanami”. 

Korzyści

Jak mówi Fantauzzi, „pierwszą korzyścią jest korzystanie z jednego oprogramowania w ramach współpracy z naszymi urządzeniami do pomiarów trójwymiarowych, co skutkuje mniejszą liczbą koniecznych szkoleń i buduje kulturę dzielenia się wiedzą w ramach zespołu ds. kontroli jakości. Ale to nie wszystko. Oprócz praktyczności, którą możemy na co dzień cieszyć się dzięki jednemu oprogramowaniu, rozwiązanie PolyWorks umożliwiło przeprowadzenie analiz i kontroli, których wcześniej nie byliśmy w stanie wykonywać. 

Następną korzyścią jest zdolność do korzystania z licznych urządzeń pomiarowych w ramach tego samego projektu kontrolnego. Przykładowo, gdy wymiary i cechy podzespołu można zbadać w ramach skanowania, ale do dokładniejszej kontroli wnętrza niezbędny jest tracker laserowy, możemy łączyć pomiary w ramach tego samego projektu. Oprogramowanie rzeczywiście działa ze wszystkimi urządzeniami pomiarowymi, a wszystkie urządzenia pracują w ramach tego samego projektu dzięki serii zindywidualizowanych pomiarów, które można dodać”. 

Zespół Fantauzziego korzysta również z możliwości PolyWorks w zakresie kontroli podzespołów wieloczęściowych: „zawsze mówimy o łączeniu procesów pozyskiwania i analizy danych, o tym jak jeden nie może istnieć bez drugiego. Podczas gdy zazwyczaj produkujemy pojedyncze części, jeden z projektów obejmował konstrukcję 48 części — łopatek kierujących do stosowania w hydroelektrowni Isola Serafini na Padzie. Dzięki wsparciu PolyWorks Europa przystosowaliśmy program do kontroli pierwszego elementu w sposób umożliwiający kontrolę wszystkich kolejnych. W ten sposób uniknęliśmy konieczności tworzenia nowego programu dla każdego nowego elementu, co znacznie przyspieszyło nasze procesy”.  

Fantauzzi liczy również na potężne zdolności PolyWorks w zakresie obsługi skryptów z myślą o przyspieszeniu kontroli części: „dla innego klienta musieliśmy przeanalizować tolerancje geometryczne tarcz turbiny, w których mogą występować dziesiątki określonych kształtów szczelin na łopatki. Za pomocą PolyWorks stworzyliśmy makra: po prawidłowej kontroli pierwszej szczeliny kontrola pozostałych mogła być automatycznie powtarzana. Możliwość tworzenia makr jest dostępna nawet w przypadku podstawowych wersji oprogramowania. Można je tworzyć, korzystając ze wsparcia technicznego lub samodzielnie w przypadku posiadania potrzebnych umiejętności. Szeroki wybór pomocnych makr jest dostępny do pobrania na stronie internetowej InnovMetric, co bardzo doceniamy”. 

Podsumowując, Fantauzzi zastanawia się nad swoimi doświadczeniami z PolyWorks i współpracą z PolyWorks Europa Italia: „Oprogramowanie jest naprawdę kompleksowe w kontekście wszystkich analiz i konstrukcji, z którymi pracujemy, co poszerzyło nasze horyzonty w zakresie typu wymaganej kontroli i potrzeb naszych klientów”.