Plan działania cyfrowej transformacji procesów pomiarowych 3D

Zarządzanie danymi i łączność cyfrowa

Plan działania cyfrowej transformacji procesów pomiarowych 3D

 

Zarządzanie danymi i łączność cyfrowa

Plan działania cyfrowej transformacji procesów pomiarowych 3D

 

Podczas gdy dane pomiarowe 3D wytwarzane przez technologie skanowania 3D są dziś wykorzystywane we wszystkich fazach rozwoju i wytwarzania produktów, w tym na wczesnych etapach prototypowania, ich włączenie do procesów przedsiębiorstwa ma chaotyczny charakter, a udostępnianie powstałych w ten sposób ogromnych plików wciąż odbywa się za pomocą pamięci USB. Spośród wszystkich procesów produkcyjnych, pomiar części w 3D i udostępnianie wyników kontroli wymiarowej 3D najbardziej przemawiają za transformacją cyfrową. Przedsiębiorstwa muszą jednak postępować ostrożnie, by uniknąć ogromnych przeróbek, które skutkują przekroczeniem terminów i kosztów oraz zakłóceniami w codziennej działalności.

Obecnie, dzięki stopniowemu, modułowemu podejściu, firmy z sukcesem wdrażają cyfrowe narzędzia i procesy, które pozwalają zespołom produkcyjnym o wiele lepiej wykorzystać dane pomiarowe 3D. Temu wszystkiemu towarzyszą wymierne korzyści w każdej fazie. Oto wspólne elementy ich sukcesu.