Twój proces produkcyjny zasługuje na cyfrowo połączone dane pomiarowe 3D

Zarządzanie danymi i łączność cyfrowa

Twój proces produkcyjny zasługuje na cyfrowo połączone dane pomiarowe 3D

 

Zarządzanie danymi i łączność cyfrowa

Twój proces produkcyjny zasługuje na cyfrowo połączone dane pomiarowe 3D

 

Łączność cyfrowa napędza wszystko dookoła nas. Chociaż jest nieodzowna w naszym codziennym życiu, może również zmieniać procesy produkcyjne. W wielu przypadkach to już się dzieje. Jednak w jednym z obszarów — pomiarach 3D — nie wykorzystano jeszcze w pełni jej potencjału.

Procesy produkcyjne można usprawnić na wiele sposobów, ale najlepiej to osiągnąć dzięki danym. Dane, co wielu powtarza, są nowym złotem. W metrologii 3D lepsze wykorzystanie danych może zapewnić znaczące korzyści wszystkim osobom zaangażowanym w proces technologiczny, takim jak operatorzy, kontrolerzy jakości, inżynierowie produkcji lub projektanci.

Przykładowo inżynierowie produkcji będą mogli badać i wykrywać usterki szybciej, jeśli będą mieć natychmiastowy dostęp do danych pomiarowych 3D. Zadanie projektanta polegające na ocenie skuteczności zmian projektowych będzie prostsze dzięki możliwości przeglądania danych z inspekcji 3D.

Obecnie jednak zarządzanie danymi pomiarowymi 3D stanowi duże wyzwanie.

Problemem są duże rozmiary plików. Coraz bardziej popularne technologie skanowania 3D generują ogromne projekty inspekcji, których rozmiar zwykle przekracza 1 GB na każde 10 zeskanowanych elementów. W rezultacie otrzymujemy olbrzymią ilość danych, którymi trzeba zarządzać, w szczególności biorąc pod uwagę, że firmy mogą mierzyć setki, jak nie tysiące elementów rocznie.

Danymi metrologii 3D w procesach produkcyjnych można zarządzać znacznie lepiej, co przyniesie korzyści zespołom inżynierii produktu, produkcji i metrologii.

Nowoczesny system zarządzania danymi dla metrologii 3D

 

Obecnie wymiana danych pomiarowych 3D odbywa się przez zapisywanie plików i folderów na dyskach sieciowych, czasami przez wymianę dysków USB. Metody te mają kilka wad. Po pierwsze zapisywanie plików i folderów jest procesem ręcznym. Po drugie wyszukiwanie danych zajmuje dużo czasu. Ręczne przeglądanie plików jest szczególnie mozolnym procesem pod presją czasu. Kolejnym problemem jest wysokie ryzyko utraty danych lub przypadkowego ich nadpisania.

Podobne problemy zostały rozwiązane przez platformy projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) z systemami zarządzania danymi produkcyjnymi (PDM), które w całości zarządzają danymi CAD. Kluczowym rozwiązaniem technologicznym stojącym za narzędziami używanymi w naszym życiu prywatnym i systemach PDM jest centralny system zarządzania danymi. Podobne rozwiązanie jest potrzebne do zarządzania danymi w metrologii 3D.

Nowoczesne systemy zarządzania danymi automatyzują obsługę wszystkich plików i folderów, aby wyeliminować czynności ręczne, minimalizując dzięki temu ryzyka związane z niewłaściwą obsługą danych. Ułatwiają one tworzenie kopii zapasowych danych pomiarowych 3D, chroniąc je przed utratą. Przechowują też różne wersje, gdy dane zostaną zmodyfikowane.

Centralizacja danych w nowoczesnym systemie zarządzania danymi sprawia, że dane stają się cennym aktywem biznesowym. Korzysta na tym cała firma. Eliminuje się silosy danych, a wszyscy pracownicy z organizacji mają dostęp do wspólnego źródła zaufanych danych.

Zwiększanie wartości danych pomiarowych 3D przez udostępnianie ich wszystkim współpracownikom

 

Współczesny, scentralizowany system zarządzania danymi umożliwia firmom zapewnianie dostępu do ich danych w taki sam sposób, w jaki Google umożliwia dostęp do Internetu. Otwiera to drzwi do znacznie lepszego wykorzystania danych, np. eksploracji danych i analizowania trendów, w celu rozwiązywania problemów, zwiększania wydajności i usprawniania procesów.

W jaki sposób użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych? Mogą oni korzystać z prostego mechanizmu indeksowania, wyszukiwania i filtrowania.

Informacje indeksowania umożliwiają identyfikowanie kluczowych własności zapewniających szybki dostęp, takich jak numer seryjny, numer części i numer linii produkcyjnej, oraz zapisywanie ich w bazie danych. Ten pierwszy krok jest niezbędny, ponieważ stałe wykorzystywanie własności (metadanych) zapewnia dokładność i kompletność wyszukiwania.

Kolejnym etapem jest wyszukiwanie. Jest podobne do korzystania z wyszukiwarki Google. Można szybko znajdować projekty, wprowadzając odpowiednie słowa kluczowe powiązane ze zindeksowanymi informacjami. Uzyskane w ten sposób wyniki wyszukiwania można potem przefiltrować, aby znaleźć najważniejsze dane.

Nie należy zapominać o zarządzaniu uprawnieniami. Potrzebne są rozwiązania pozwalające kontrolować, kto ma dostęp i co może robić z danymi. Dzięki tym zabezpieczeniom tylko osoby z odpowiednimi poświadczeniami logowania mogą modyfikować dane.

Nowoczesne narzędzia do cyfrowej współpracy poprawiające wydajność zespołu

Producenci stale dążą do poprawy wydajności pracy i optymalizacji kosztów. Coraz bardziej elastyczne środowiska pracy z większym zakresem pracy zdalnej i projektami obejmującymi wiele miejsc, outsourcingiem i innymi zewnętrznymi partnerstwami reprezentują zmieniający się paradygmat. Cyfrowa współpraca jest niezbędna do spajania osobnych społeczności w firmach i ich łańcuchu dostaw.

Rozważmy trzy przykłady.

Pierwszy to potrzeba szybkiej wymiany danych pomiarowych 3D bez przesyłania dużych plików. Aby wyeliminować konieczność wysyłania dużych ilości danych, można udostępnić hiperłącza, które dają użytkownikom błyskawiczny dostęp do danych pomiarowych 3D na dowolnej platformie internetowej lub mobilnej.

Drugi to potrzeba przeglądania pomiarów 3D z dowolnego miejsca. Rozwiązaniem jest, jak w wielu obszarach naszego życia, otwarcie danych pomiarowych 3D w przeglądarce internetowej lub na telefonie komórkowym. I to bez względu na miejsce, z którego użytkownik się łączy.

Trzeci to potrzeba badania problemów związanych z przeglądaniem tych samych danych przez osoby z różnych lokalizacji. Temu też można łatwo zaradzić. Można połączyć dyskusje z danymi pomiarowymi 3D i używać powiadomień do kontaktowania się ze współpracownikami. Dzięki jednoczesnemu dostępowi firmy mogą monitorować i analizować wyniki pomiarów 3D w czasie rzeczywistym. Upraszcza to proces produkcyjny. Możliwe stają się pomiar, edycja i analiza wszystkiego równocześnie.

 

 

Wdrażając odpowiednią infrastrukturę zarządzania danymi, firmy mogą korzystać z ogromnych ilości danych generowanych w trakcie pomiarów 3D, a nie być nimi przytłoczone. Bardziej efektywna eksploracja danych pozwala na zwiększenie produktywności i jakości produktów, co daje firmom przewagę nad konkurencją.

Takie rozwiązanie już istnieje

Zmniejszenie kosztów operacyjnych i poprawa współpracy będą korzystne dla producentów wszelkich rozmiarów. Nowa technologia umożliwia udostępnianie danych pomiarowych 3D wszystkim osobom z firmy.

To nie tylko myślenie życzeniowe. Tego rodzaju rozwiązanie już istnieje. PolyWorks|DataLoop™ firmy InnovMetric jest nowoczesnym systemem zarządzania danymi pomiarowymi, który pozwala na scentralizowanie danych pomiarowych 3D i zapewnia łatwy dostęp do nich. Daje też platformę współpracy cyfrowej, która łączy wszystkie zespoły przechwytujące dane pomiarowe 3D lub potrzebujące do nich dostępu.

W dzisiejszych czasach procesy inspekcji 3D mogą być łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Metrologia może odgrywać ważniejszą rolę w projektowaniu produktów i produkcji, upraszczając procesy dzięki łatwo dostępnym danym.

Możemy zrezygnować ze żmudnego ręcznego zarządzania danymi. Mamy nowoczesne rozwiązanie cyfrowe.

 

Rozpocznij przygodę z cyfrowo połączonymi danymi pomiarowymi 3D