Webinar

Inspekcja części bez użycia modeli CAD

 

 

Inspekcja części w PolyWorks|Inspector™ przy wsparciu modelu CAD nie zawsze jest możliwa. Choć użycie modeli CAD jest bardzo skutecznym sposobem uzyskania geometrii nominalnej wymaganej do wykonania wyrównania, określenia odchyleń pomiarowych i prowadzenia pomiarów, gdy nie są one dostępne, możesz również przeprowadzić inspekcję części. Część może być prawidłowo pozycjonowana w układzie współrzędnych, wartości nominalne mogą być wprowadzane w celu raportowania odchyleń, wskazówki są nadal dostępne, by pomóc operatorom w pozyskiwaniu danych, a inspekcja zestawu części wciąż jest prostym procesem.

W ciągu zaledwie 15 minut dowiesz się, jak wykonać następujące czynności podczas inspekcji części przy użyciu urządzenia pomiarowego i bez modeli CAD:

  • Wykorzystanie zmierzonej geometrii do stworzenia układów współrzędnych i wyrównania części przy użyciu współrzędnych nominalnych
  • Wykorzystanie DRO i kryteriów akceptacji pomiarów w celu zapewnienia wskazówek i zapobiegania błędom
  • Raportowanie odchyleń pomiarowych poprzez wprowadzenie wartości nominalnych
  • Pomiar zestawu części za pomocą Play Inspection

Rozmowa
z ekspertem​​​

Masz pytania?
Możesz liczyć na pomoc naszych ekspertów.

Umów się na bezpłatną prezentację​​