การสัมมนาผ่านเว็บ

การตรวจสอบ ชิ้นงานด้วยการใช้ Probe แบบไม่มี CAD 3D

 

การตรวจวัดชิ้นงานใน PolyWorks|Inspector™ โดยใช้โมเดล CAD อาจจะไม่จำเป็นเสมอไป แม้ว่าการใช้โมเดล CAD มีประสิทธิภาพมากในการกำหนดค่า Nominal ของเรขาคณิตที่ใช้สำหรับการจัดวางตำแหน่งของชิ้นงานวัด การหาค่าเบี่ยงเบนของการวัด และเป็นไกด์บอกแนวทางในการวัด แต่เมื่อถึงเวลาที่ไม่มี CAD คุณก็สามารถตรวจวัดชิ้นงานได้ไม่ต่างกัน คุณสามารถจัดตำแหน่งชิ้นงานได้อย่างถูกต้องตามพิกัด โดยการป้อนค่ามาตรฐาน Nominal เพื่อรายงานค่าความเบี่ยงเบน มีไกด์บอกแนวทางที่ช่วยผู้ปฏิบัติงานในการสร้างข้อมูลการวัด และการตรวจสอบชุดชิ้นงานต่าง ๆ ยังคงทำได้อย่างง่ายดาย

ในเวลาเพียงแค่ 15 นาที คุณจะทราบวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้เมื่อตรวจวัดชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์ชุด Probe และไม่ต้องใช้โมเดล CAD:

  • ใช้รูปทรงเรขาคณิตที่วัดได้มาสร้างพิกัด และสร้างตำแหน่งชิ้นงานโดยใช้พิกัด Nominal
  • ใช้ DRO และเกณฑ์การยอมรับค่าการวัด เพื่อเป็นแนวทางและป้องกันข้อผิดพลาด
  • รายงานค่าความเบี่ยงเบนของการวัดโดยการป้อนค่า Nominal
  • วัดชุดชิ้นงานด้วยคำสั่ง Play Inspection

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม? ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี