Firma Fujigiken używa teraz rozwiązania PolyWorks|Inspector™ na wszystkich swoich urządzeniach pomiarowych, aby poprawić wydajność operacji pomiarowych i kontrolnych.

Od 1988 roku firma Fujigiken Inc. rozwija w Japonii 4 główne obszary swojej działalności: próbną produkcję foteli samochodowych, próbną produkcję samochodów, produkcję i dostawy małoseryjne oraz produkcję przymiarów. Jej pracownicy łączą się między centralą w Mie a fabrykami w Kagoshimie i Tajlandii. Razem są w stanie zapewnić wysokiej jakości produkty na czas, zgodnie z potrzebami klientów producentów samochodów, poprzez stworzenie racjonalnego i wydajnego systemu produkcji.


Fujigiken doskonale wykorzystuje systemy 3D we wszystkich procesach związanych z produkcją, od rozwoju produktu i projektu architektonicznego do produkcji stempli, form i przyrządów, a następnie montażu części, pomiarów i inspekcji. Dział Zapewnienia Jakości wykorzystuje kilka rodzajów urządzeń sprzętowych 3D do wykonywania pomiarów: FARO® Arms, FARO ScanArms, Mitutoyo® CNC CMMs, bezkontaktową sondę laserową Mitutoyo, OPTON® Cloud Former oraz Hexagon® BLAZE 600M.

Wyzwanie

Dział Zapewnienia Jakości przeprowadzał inspekcje części, tworząc arkusz kontrolny na podstawie wymiarów wskazanych na rysunkach 2D. Następnie grupa 10 lub więcej operatorów dokonywała pomiarów części przy użyciu oprogramowania odpowiedniego dla każdego z urządzeń sprzętowych, przy wsparciu inżynierów przeszkolonych z tych urządzeń. Wyniki pomiarów zapisywano ręcznie, a następnie ręcznie wprowadzano do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel i przekazywano klientom.

Taka metoda inspekcji części była czasochłonna, a ręczne wprowadzanie danych powodowało częste błędy. Ponadto każdy operator został przeszkolony w zakresie obsługi tylko niektórych urządzeń pomiarowych, zatem niektórych urządzeń nie używano, gdy określone osoby były zajęte lub nieobecne, co wpływało na wydajność. Gdy dane urządzenia były niedostępne, niektórzy pracownicy mieli zbyt wiele pracy. A ponieważ każde urządzenie miało własne oprogramowanie, dużo czasu i wysiłku wymagało przeszkolenie personelu, tak by mógł pracować na swojej grupie urządzeń.

Istniał również problem z otwieraniem dużych plików danych przy użyciu obecnego oprogramowania do inspekcji. Kiedy próbowali użyć oprogramowania innych firm do otwarcia plików, komputer się zawieszał. W związku z tym pliki danych musiały być najpierw edytowane. To wszystko spowalniało pracę. Ponadto klient, dla którego firma Fujigiken wykonywała pomiary kontraktowe w fabryce samochodów w Kyushu, korzystający z PolyWorks|Inspector, zażądał, aby firma Fujigiken dostarczała dane PolyWorks® wraz z wynikami pomiarów. Jako dostawca części Fujigiken musi udokumentować udaną inspekcję pierwszej części, wykazując, że dostarczone produkty są zgodne ze specyfikacją.

Prośba klienta, w połączeniu z potrzebą standaryzacji urządzeń pomiarowych w ramach jednej wspólnej platformy oprogramowania, wymagała od firmy Fujigiken znalezienia lepszego rozwiązania dla swoich działań pomiarowych i kontrolnych.

Rozwiązanie

Po otrzymaniu rekomendacji od przedstawiciela firmy Hexagon, Fujigiken skontaktowała się z PolyWorks Japan w celu uzyskania informacji na temat PolyWorks|Inspector, oprogramowania do analizy wymiarowej 3D oraz kontroli jakości, będącego częścią uniwersalnej platformy oprogramowania metrologicznego PolyWorks 3D. Przedstawiciel handlowy i specjalista ds. zastosowań odbyli wizytę na miejscu i zademonstrowali, w jaki sposób PolyWorks|Inspector może być używany z ramionami FARO i maszynami współrzędnościowymi CNC Mitutoyo. PolyWorks Japan przetestowała również maszyny współrzędnościowe z uwzględnieniem wymagań klienta i szczegółowo wyjaśniła operatorowi maszyny współrzędnościowej Fujigiken, jak mierzyć części przy użyciu wtyczki CNC CMM.

Dział Zapewnienia Jakości zdecydował się na wdrożenie rozwiązania PolyWorks|Inspector ze względu na uniwersalną platformę, która umożliwia bezpośrednie połączenie ze wszystkimi przenośnymi urządzeniami pomiarowymi oraz maszynami współrzędnościowymi CNC. Wtyczki do urządzeń pomiarowych działały dobrze i były dołączone do produktu, bez dodatkowych kosztów. Firma Fujigiken zdecydowała się na zastosowanie licencji pływającej, dzięki czemu PolyWorks|Inspector jest łatwy w użyciu na wszystkich komputerach PC podłączonych do sieci.

Cały zespół odbył szkolenie z obsługi PolyWorks|Inspector. Stwierdził, że oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i był zadowolony, że wtyczki do urządzeń sprzętowych pozwalają korzystać ze wszystkich funkcji przenośnych maszyn CMM i maszyn CNC CMM.

Dział Zapewnienia Jakości zaczął używać PolyWorks|Inspector z przenośnymi maszynami CMM, a wkrótce potem z maszynami CNC CMM. Odkryli, że są w stanie wykorzystać kilka urządzeń sprzętowych do tego samego projektu inspekcji! Oraz że PolyWorks|Inspector pozwala łatwo otworzyć duże pliki danych z FARO ScanArms. Specjaliści z PolyWorks Japan regularnie odwiedzali firmę Fujigiken, aby pomóc jej w rozwiązywaniu problemów, aż do momentu, gdy zniknęły wszelkie zakłócenia. Ogólna wydajność pracy znacznie się poprawiła.
 
Katsunori Kodaka, kierownik sekcji działu zapewnienia jakości, twierdzi: „PolyWorks|Inspector jest obecnie używany w całym procesie pomiarów i kontroli. PolyWorks|Inspector możemy obsługiwać intuicyjnie, a ustawienie punktów pomiarowych przygotować wcześniej, korzystając z modeli CAD. Prace pomiarowe można wykonać szybko, zaś wydajność operacyjna uległa poprawie. Jest to również bardzo wygodne, ponieważ łatwo można tworzyć raporty dla mierzonych punktów. Ten aspekt oprogramowania znacznie upraszcza przygotowanie projektów inspekcji”.

Podczas inspekcji części poprzez skanowanie laserowe za pomocą przenośnych urządzeń z wykorzystaniem PolyWorks|Inspector, firma Fujigiken często korzysta z funkcji mapy kolorów. Uzyskane skany 3D mogą być również wykorzystane do stworzenia danych STL opisujących geometrię powierzchni obiektów trójwymiarowych, które z kolei można wykorzystać w inżynierii odwrotnej. Ponadto Fujigiken często otrzymuje prośby od klientów o ich zeskanowane dane, ponieważ uważają oni, że PolyWorks|Inspector jest lepszy w przetwarzaniu chmur punktów.

Fujigiken przekazuje obecnie dane PolyWorks swoim klientom, którzy wykorzystują je do potwierdzenia wyników kontroli.

Fujigiken-image-TheSolution1-342x360


PolyWorks zarządza różnymi typami urządzeń sprzętowych, co skutkuje zwiększoną wydajnością pracy.

Fujigiken-image-TheSolution2-342x360

 
Wykorzystanie PolyWorks do skanowania za pomocą ramienia FARO, skutecznie realizując pomiary, inspekcje i tworzenie raportów.

Korzyści

Dzięki PolyWorks|Inspector firma Fujigiken zwiększyła wydajność pracy, znacznie skracając czas potrzebny na wykonanie pomiarów i inspekcji.

Shigeru Sato, prezes i dyrektor, wyjaśnia: „Dzięki instalacji PolyWorks|Inspector możemy bez problemu otwierać duże pliki danych po skanowaniu laserowym i bardzo szybko wykonywać pomiary. Dodatkowo, dzięki standaryzacji na platformie PolyWorks, zwiększa się częstotliwość korzystania z naszych urządzeń pomiarowych. Zwiększyliśmy wydajność pracy, a wszyscy członkowie mogą teraz bez problemu obsługiwać wszystkie urządzenia pomiarowe. Zmniejszono koszty i czas szkolenia, ponieważ większość operatorów korzysta z PolyWorks|Inspector. Dzięki temu wydajność całego przedsiębiorstwa znacznie się poprawiła. Przy zakupie urządzeń pomiarowych w przyszłości z pewnością wybierzemy urządzenia, z którymi PolyWorks|Inspector może się połączyć”.

Znacznie skrócił się również całkowity czas inspekcji części. Kouhei Hata z działu spraw ogólnych stwierdza: „Kiedy używaliśmy innego oprogramowania, całe działanie zajmowało dwóm operatorom osiem godzin, ponieważ musieliśmy wykonywać działania z wyprzedzeniem. Obejmowały one siatkowanie chmury punktów lub usuwanie niepotrzebnych danych, gdy oprogramowanie pomiarowe nie mogło otworzyć dużych plików danych. Dzięki PolyWorks|Inspector możemy edytować zeskanowane dane i zakończyć pomiar w około trzy godziny, przy udziale tylko jednego operatora. Udało nam się zredukować roboczogodziny w zakresie edycji danych, a także rzeczywiste godziny poświęcone na pomiary i inspekcje, co poskutkowało zmniejszeniem liczby nadgodzin”.

Plany wdrożenia z PolyWorks

Fujigiken planuje zwiększyć wykorzystanie PolyWorks|Inspector w swoich procesach inspekcji:

  • Standaryzacja działań poprzez wykorzystanie PolyWorks|Inspector do pomiarów i inspekcji części w każdym z zakładów.
     
  • Dostarczanie klientom danych zmierzonych za pomocą PolyWorks|Inspector wraz z wynikami pomiarów i poproszenie klientów, którzy nie posiadają PolyWorks|Inspector, o zainstalowanie bezpłatnego PolyWorks|Reviewer™ w celu wyświetlenia wyników.
     
  • Wykonanie większej liczby pomiarów bezkontaktowych za pomocą maszyn współrzędnościowych CNC, kupując skanery laserowe obsługiwane przez wtyczkę PolyWorks|Inspector’s CNC CMM.

Rozwój działalności w przyszłości

Fujigiken rozważa również zainstalowanie rozwiązania do zarządzania danymi pomiarowymi PolyWorks|DataLoop™. Shigeru Sato, prezes i dyrektor, wyjaśnia: „Obecnie zastanawiamy się nad udoskonaleniem analizy projektu podczas procesów produkcyjnych. Nasi klienci oczekują informacji zwrotnych podczas produkcji na temat montażu produktu, raportów o różnicach między częściami, map kolorów dla danych zeskanowanych laserowo, informacji zwrotnych dotyczących pomiarów 3D, analizy wyników, wyników pozytywnych/negatywnych, odchyłek między pomiarami a CAD i innych. Aby sprostać tym potrzebom oraz zarządzać informacjami historycznymi i wcześniejszymi danymi, niezbędne są wydajne funkcje wyszukiwania i efektywne udostępnianie danych. Instalując PolyWorks|DataLoop i ujednolicając wykorzystywane przez nas raporty, chcemy zwiększyć ogólną efektywność w zakresie zarządzania wynikami pomiarów”.

Fujigiken może zapewnić pełną gamę usług, od rozwoju i projektowania do ukończenia produktów we własnym zakresie, a firma wciąż się rozwija. Zajmuje się również produkcją przedprodukcyjną i małoseryjną i spodziewa się rozwoju tej drugiej działalności. Firma Fujigiken będzie kontynuować produkcję wysokiej jakości produktów, w sposób wydajny i zgodnie z harmonogramem, wykorzystując produkty z pakietu oprogramowania PolyWorks.

Fujigiken jest dumna ze swojej konkurencyjności w przemyśle wytwórczym w Japonii, aktywnie uczestniczącą w rozwoju produktu, wsparciu i produkcji. Ponadto poprzez znaczne skrócenie czasu pracy Fujigiken aktywnie przyczynia się do „reformy stylu pracy” w Japonii, której celem jest osiągnięcie lepszej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym pracowników.