Fujigiken ปัจจุบันใช้งาน PolyWorks|Inspector™ กับอุปกรณ์การวัดทุกชิ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวัดและการตรวจวัด

Fujigiken Inc. ขยายธุรกิจหลัก 4 ด้านในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 ได้แก่ การทดลองผลิตที่นั่งรถยนต์, การทดลองผลิตรถยนต์, การผลิตและจัดหาจำนวนน้อย และการผลิตอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน พนักงานประจำอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั้งสำนักงานใหญ่ในจังหวัดมิเอะ และโรงงานในคะโงะชิมะและประเทศไทย เมื่อทำงานร่วมกัน พวกเขาสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้ตรงเวลา ตามความต้องการของลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ โดยการสร้างระบบการผลิตที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ


Fujigiken ใช้ระบบ 3 มิติต่าง ๆ อย่างเต็มที่ สำหรับทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม ไปจนถึงการผลิตงานแสตมป์ขึ้นรูป แม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ตามมาด้วยชิ้นงานประกอบ การวัด และการตรวจวัด แผนกประกันคุณภาพใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 3 มิติหลากหลายประเภทในการวัดค่า ได้แก่ FARO® Arm, FARO ScanArms, Mitutoyo® CNC CMM, หัววัดเลเซอร์สแกนแบบไม่สัมผัสจาก Mitutoyo, OPTON® Cloud Former, และ Hexagon® BLAZE 600M

ความท้าทาย

แผนกประกันคุณภาพตรวจวัดชิ้นงานโดยการสร้างแผ่นงานการตรวจวัดขนาดต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในภาพเขียนดรอว์อิ้ง 2 มิติ จากนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 10 คนขึ้นไปจะวัดชิ้นงาน โดยการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แต่ละชนิด โดยได้รับความช่วยเหลือจากวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมมาสำหรับอุปกรณ์นั้น ๆ ผลการวัดที่ได้จะรับการจดบันทึกด้วยมือแล้วนำมากรอกลงในแผ่นงาน Microsoft Excel ทีละค่า แล้วจึงส่งให้กับลูกค้า

วิธีการตรวจวัดชิ้นงานแบบนี้เสียเวลามาก และการป้อนข้อมูลด้วยมือก็เสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้สูง นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนยังได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจวัดบางอย่างเท่านั้น ดังนั้นอุปกรณ์บางอย่างจึงไม่ได้ใช้งาน หากผู้ปฏิบัติงานคนนั้นไม่ว่างหรือไม่อยู่ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน หรือหากอุปกรณ์บางอย่างไม่พร้อมใช้งาน พนักงานบางคนก็จะพบว่าตัวเองไม่มีงานให้ทำ และเนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีซอฟต์แวร์เป็นของตัวเอง การฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถใช้งานกลุ่มอุปกรณ์เหล่านี้ได้ จึงต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการเปิดไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยซอฟต์แวร์การตรวจวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย เมื่อทีมงานพยายามใช้ซอฟต์แวร์อื่นเปิดไฟล์ เครื่องพีซีก็จะค้าง ดังนั้น ไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นต้องนำมาแก้ไขก่อน สถานการณ์เช่นนี้ทำให้การทำงานช้าลง ต่อมามีลูกค้ารายหนึ่งที่ Fujigiken ได้ให้บริการการวัดตามสัญญาที่โรงงานผลิตรถยนต์ในคิวชู เขาเป็นผู้ใช้ PolyWorks®|Inspector และขอให้ Fujigiken ส่งข้อมูล PolyWorks พร้อมผลการวัดไปให้เขาด้วย ในฐานะซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน Fujigiken ต้องจัดทำเอกสารการตรวจวัดชิ้นส่วนแรก โดยแสดงให้เห็นว่าผลงานตรงตามข้อกำหนดของชิ้นส่วน

คำขอของลูกค้าในครั้งนี้ ผนวกกับความต้องการที่จะรวมอุปกรณ์การวัดลงในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เดียวให้เป็นมาตรฐาน ทำให้ Fujigiken ต้องการหาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ดีกว่าสำหรับการวัดและการตรวจวัด

วิธีแก้ไข

หลังจากได้รับการแนะนำจากตัวแทนของ Hexagon แล้ว Fujigiken จึงติดต่อ PolyWorks Japan เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ PolyWorks|Inspector ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ขนาด 3 มิติและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การวัด 3 มิติอเนกประสงค์ PolyWorks ตัวแทนฝ่ายขายและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานเดินทางมาหา และสาธิตวิธีการใช้งาน PolyWorks|Inspector กับแขน FARO และ CNC CMM ของ Mitutoyo นอกจากนี้ PolyWorks Japan ยังได้ทดสอบ CMM โดยใช้ข้อกำหนดของลูกค้าและอธิบายให้ผู้ปฏิบัติงาน CMM ของ Fujigiken ทราบถึงวิธีการวัดชิ้นส่วนอย่างละเอียดโดยใช้ปลั๊กอิน CNC CMM

แผนกประกันคุณภาพตัดสินใจนำโซลูชัน PolyWorks|Inspector มาใช้ เพราะแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อเนกประสงค์ช่วยให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์การวัดแบบพกพาและระบบ CNC CMM ทั้งหมดได้โดยตรง ปลั๊กอินอุปกรณ์การวัดทำงานได้ดี และให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Fujigiken ตัดสินใจใช้ Floating License ซึ่งทำให้ PolyWorks|Inspector ใช้งานง่ายกับพีซีทุกเครื่องในเครือข่าย

พนักงานทั้งทีมยังได้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน PolyWorks|Inspector ด้วย ซึ่งพวกเขาพบว่าซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย และพึงพอใจกับปลั๊กอินของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้ใช้ฟังก์ชันของ CMM แบบพกพา และ CNC CMM ที่พวกเขามีอยู่ได้ทั้งหมด 

ส่วนแผนกประกันคุณภาพก็เริ่มใช้ PolyWorks|Inspector ร่วมกับ CMM แบบพกพาและใช้กับ CNC CMM หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาพบว่า พวกเขาสามารถใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลายอย่างสำหรับโปรเจ็กต์การตรวจวัดเดียวกันได้! และ PolyWorks|Inspector ยังเปิดไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก FARO ScanArms ได้อย่างง่ายดาย ผู้เชี่ยวชาญจาก PolyWorks Japan แวะมาหาเป็นประจำเพื่อช่วย Fujigiken เกี่ยวกับความท้าทายต่าง ๆ จนกระทั่งการดำเนินการเป็นไปด้วยดี ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมจึงดีขึ้นอย่างมาก 

นาย Katsunori Kodaka ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพระบุว่า "ตอนนี้เราใช้ PolyWorks|Inspector สำหรับกระบวนการวัดและการตรวจวัดทั้งหมดครับ เราสามารถใช้งาน PolyWorks|Inspector ได้ง่าย และจัดเตรียมตั้งค่าจุดการวัดได้ล่วงหน้าโดยใช้โมเดล CAD งานวัดเสร็จอย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพการทำงานก็ดีขึ้นด้วย อีกทั้งยังสะดวกสบายมาก เพราะเราสามารถสร้างรายงานสำหรับจุดวัดได้ง่าย คุณสมบัติด้านนี้ของซอฟต์แวร์ช่วยลดความยุ่งยากในการเตรียมโปรเจ็กต์การตรวจวัดได้อย่างมาก"

เมื่อตรวจวัดชิ้นงานโดยใช้เลเซอร์สแกนด้วยอุปกรณ์แขนแบบพกพาร่วมกับ PolyWorks|Inspector Fujigiken มักใช้ฟังก์ชัน Color Map เป็นประจำ การสแกน 3 มิติที่ได้ยังสามารถใช้สร้างข้อมูล STL อธิบายเรขาคณิตพื้นผิวของวัตถุสามมิติ ซึ่งต่อมาสามารถนำไปใช้ในงานวิศวกรรมย้อนกลับได้ นอกจากนั้น ลูกค้ามักจะขอให้ Fujigiken สร้างข้อมูลสแกนโดยใช้ PolyWorks|Inspector โดยลูกค้ามองว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเหนือชั้นในด้านการประมวลผลแบบ Point Cloud

ปัจจุบัน Fujigiken สามารถส่งข้อมูล PolyWorks ให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันผลการตรวจวัดได้แล้ว 

Fujigiken-image-TheSolution1-342x360


ภาพที่ 1 PolyWorks จัดการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลายประเภท ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นอย่างมาก

 

Fujigiken-image-TheSolution2-342x360


 ภาพที่ 2 การใช้ PolyWorks|Inspector เพื่อสแกนด้วย FARO Arm ทำให้การวัด การตรวจวัด และการสร้างรายงานมีประสิทธิภาพ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

เมื่อใช้ PolyWorks|Inspector Fujigiken จึงมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น และลดเวลาที่ใช้ในการวัดและการตรวจวัดลงได้อย่างมาก

นาย Shigeru Sato ประธานและกรรมการอธิบายว่า "หลังจากการติดตั้ง PolyWorks |Inspector เราสามารถเปิดไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่หลังจากการสแกนด้วยเลเซอร์ได้โดยไม่มีปัญหาและทำงานวัดได้เร็วมาก นอกจากนี้ เรายังใช้อุปกรณ์วัดได้บ่อยขึ้น โดยการกำหนดมาตรฐานในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ PolyWorks ประสิทธิภาพการทำงานของเราดีขึ้น และสมาชิกทุกคนตอนนี้สามารถใช้งานอุปกรณ์วัดได้อย่างง่ายดาย เวลาการฝึกอบรมและต้นทุนก็ลดลง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ใช้ PolyWorks|Inspector ดังนั้น ผลิตผลของทั้งองค์กรจึงดีขึ้นอย่างมากและจะดีขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อเราจะซื้ออุปกรณ์การวัดในอนาคต เราจะเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ PolyWorks|Inspector อย่างแน่นอนครับ"

เวลาโดยรวมในการตรวจวัดชิ้นงานยังลดลงอย่างมากด้วย นาย Kouhei Hata แผนกความสัมพันธ์ทั่วไปกล่าวว่า "ตอนที่เราใช้ซอฟต์แวร์อื่น ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงาน 2 คนทำงานถึง 8 ชั่วโมงกว่าจะเสร็จ เพราะเราทำต้องงานล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงการ Mesh รวม Point Cloud หรือการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก เมื่อซอฟต์แวร์การวัดไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ แต่ด้วย PolyWorks|Inspector เราสามารถแก้ไขข้อมูลที่สแกน และทำงานการวัดทั้งหมดได้ในเวลาประมาณสามชั่วโมง โดยใช้ผู้ปฏิบัติงานคนเดียว เราประสบความสำเร็จในการลดชั่วโมงทำงานเพื่อการแก้ไขข้อมูล รวมถึงลดเวลาที่ใช้จริงในการวัดและการตรวจวัด ส่งผลให้ลดการทำงานล่วงเวลาด้วย" 

แผนการใช้งาน PolyWorks

Fujigiken วางแผนที่จะเพิ่มการใช้ PolyWorks|Inspector ในกระบวนการการตรวจวัด:

  • สร้างมาตรฐานการทำงานโดยใช้ PolyWorks|Inspector สำหรับการวัดและการตรวจวัดชิ้นงานที่ไซต์งานแต่ละแห่ง
     
  • ส่งข้อมูลที่วัดโดยใช้ PolyWorks|Inspector ให้แก่ลูกค้าพร้อมกับผลการวัด และขอให้ลูกค้าที่ไม่มี PolyWorks|Inspector ติดตั้ง PolyWorks|Reviewer™ ฟรี เพื่อให้ตรวจสอบผลลัพธ์
     
  • ทำงานตรวจวัดแบบไม่สัมผัสมากขึ้นโดยใช้ CNC CMM โดยการซื้อเครื่องสแกนเลเซอร์ที่รองรับปลั๊กอิน CNC CMM ของ PolyWorks|Inspector

การพัฒนาธุรกิจที่รองรับอนาคต

ปัจจุบัน Fujigiken กำลังพิจารณาติดตั้งโซลูชันการจัดการข้อมูลการวัด PolyWorks|DataLoop™ อีกด้วย นาย Shigeru Sato ประธานและกรรมการอธิบายว่า "ปัจจุบันเรากำลังพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการวิเคราะห์โปรเจ็กต์ในระหว่างกระบวนการผลิตของเราครับ ลูกค้าของเราต้องการข้อเสนอแนะในระหว่างการผลิตเกี่ยวกับการประกอบผลิตภัณฑ์, รายงานการเบี่ยงเบนของชิ้นส่วนต่อค่าขั้นต่ำ, Color Map สำหรับข้อมูลที่สแกนด้วยเลเซอร์, ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวัด 3 มิติ, การวิเคราะห์ผลลัพธ์, ผลลัพธ์ผ่าน/ไม่ผ่าน, การเบี่ยงเบนของการวัดต่อ CAD และอื่น ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ และเปลี่ยนจัดการประวัติข้อมูลและข้อมูลก่อนหน้า ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง และการแชร์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนที่สำคัญ เราหวังว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดการผลการวัดโดยรวม โดยการติดตั้ง PolyWorks|DataLoop และจัดการรายงานที่เราใช้ให้เป็นเอกภาพครับ"

Fujigiken สามารถให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาและการออกแบบจนไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์อินเฮาส์ และขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ พวกเขายังรับทำงานในขั้นตอนก่อนการผลิต รวมถึงการผลิตจำนวนน้อย โดยบริษัทคาดว่าธุรกิจรับผลิตจำนวนน้อยจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ Fujigiken จะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในชุดซอฟต์แวร์ PolyWorks

Fujigiken ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นบริษัทที่มีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น ซึ่งได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา การสนับสนุน และการผลิต และความสำเร็จในการลดเวลาทำงานลดอย่างมากเช่นนี้เองที่ทำให้ Fujigiken กลายเป็นผู้นำใน "การปฏิวัติวิถีการทำงาน" ในญี่ปุ่น ซึ่งพยายามสร้างสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน