Dzięki pomiarom już pierwszy produkt ARS Tech spełnia wymogi jakości!

 

ARS Tech Srl z siedzibą w Abruzzo we Włoszech to firma znana na całym świecie ze swoich nieustannych dążeń do innowacji, ale też ceniony dostawca komponentów kompozytowych dla najważniejszych graczy na rynku motoryzacyjnym. Wyróżnia się również intensywnym stosowaniem aparatury pomiarowo-kontrolnej i powiązanych usług, do których należy oprogramowanie PolyWorks|Inspector™.

 

Wyzwanie

Firma ARS Tech szukała sposobu na poszerzenie swojej oferty rynkowej. Postanowili zadbać o optymalizację procesu produkcji wysoko wydajnych części z włókna węglowego i terminowe dostawy idealnych komponentów dla klientów z wysokimi wymaganiami. W związku z tym musieli zainwestować w technologię pomiarową, a także w swój personel.

Rozwiązanie

Jak wyjaśnia Piero Consorti, Dyrektor Generalny ARS Tech: „Nasza firma odrodziła się w 2014 roku, korzystając z doświadczenia i umiejętności kluczowych ludzi w ARS Tech, jednej z najważniejszych firm na świecie produkujących części kompozytowe dla branży motoryzacyjnej. Postanowiliśmy wykorzystać ich możliwości w innym kontekście, poszerzając ofertę rynkową i kierując się bezwzględną potrzebą ciągłego podnoszenia naszych kompetencji dzięki, którym jesteśmy bardziej atrakcyjni dla naszych klientów. Ściślej mówiąc, nowym celem było zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii do optymalizacji procesów produkcji wysoko wydajnych części z włókna węglowego, przeznaczonych dla klientów o wysokich i bardzo wysokich wymaganiach, wykorzystywanych w pojazdach użytkowych i wyścigowych. Wśród tych technologii wyróżnia się „one-shot cure”, innowacyjny proces montażu na gorąco pod wysokim ciśnieniem, który w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji pozwala na skrócenie czasu obróbki, zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą jednocześnie zwiększając niezawodność i powtarzalność”.

Konkurencyjny proces ARS Tech obejmuje dobrze ocenianą jakość, zaawansowaną obsługę klienta i bezkonkurencyjny czas realizacji. Ich strategia wyraża się w następującym przekazie do klientów. „Gdy czasu jest coraz mniej, a nikt nie jest w stanie spełnić Twoich żądań, czas skontaktować się z nami!

Piero Consorti i Marco Acciarri

„Dla modelu biznesowego, który nas inspiruje, najważniejsza jest pionizacja, czyli zarządzanie wszystkim wewnętrznie, aby mieć cały proces pod ścisłą kontrolą. A to oznacza, że trzeba dysponować wszystkimi niezbędnymi umiejętnościami, by móc zaoferować rynkowi najlepsze rozwiązania technologiczne, a zatem i więcej wartości dodanej”.

 

Ten model biznesowy wymaga precyzyjnego zaspokajania potrzeb klientów, bez możliwości popełnienia błędu, a także zdolności każdorazowego dostarczania produktów całkowicie zgodnych z wymaganiami. Consorti dzieli się anegdotą, która jasno wskazuje, jak ważna jest bezwzględna gwarancja zgodności ze specyfikacją możliwa dzięki zastosowaniu pomiarów: „Ważny klient, zajmujący się zimowymi testami samochodu wyścigowego, pilnie potrzebował nowego aerodynamicznego komponentu, którego nie mogliśmy od razu przekazać do planowanych testów, ponieważ pierwsze ramię pomiarowe było jeszcze na etapie montażu i rozruchu. Musieliśmy zwrócić się do zewnętrznej firmy, której wykonanie tej pracy w naszym imieniu zajęło kilka godzin, zmuszając nas do nieplanowanej podróży do Węgier, aby dostarczyć część w bardzo krótkim terminie – jak to zwykle bywa w świecie sportów motorowych!

Consorti wyjaśnia, dlaczego pomiary są tak istotnym procesem, przy dostarczaniu każdorazowo idealnych części: „Zgodność ze specyfikacją komponentów wykonywanych w autoklawie może być zagwarantowana jedynie poprzez monitorowanie całego procesu. To oznacza, że trzeba prowadzić całą serię pomiarów, nie tylko elementu końcowego, ale też procesu roboczego, wliczając w to sprzęt, narzędzia, formy i matryce, stale kontrolując metody procesowania oraz uwzględniając wszystkie zmienne, z którymi pracujemy na co dzień. To niewątpliwie bardzo wymagające zadanie. Ale jak już wspominałem, dla nas najważniejsze jest zaoferować klientom na rynku dobry produkt przemysłowy i stać się zaufanym partnerem wiodących firm sektora motoryzacyjnego. Dziś mogę już spokojnie powiedzieć, że dla ARS Tech zainwestowanie w metody i urządzenia pomiarowo-kontrolne było jak założenie polisy ubezpieczeniowej na wyniki, co dość dobrze oddaje naszą otwartość na inwestowanie w technologie pomiarowe”.

Potem dodaje: „Dla modelu biznesowego, który nas inspiruje, najważniejsza jest pionizacja, czyli zarządzanie wszystkim wewnętrznie, aby mieć cały proces pod ścisłą kontrolą. A to oznacza, że trzeba dysponować wszystkimi niezbędnymi umiejętnościami, by móc zaoferować rynkowi najlepsze rozwiązania technologiczne, a zatem i więcej wartości dodanej”.

Oczywiście, dobre pomiary wymagają sprzętu i oprogramowania, które są w stanie je wykonać. W 2014 roku ARS Tech zakupiła swoje pierwsze ramię pomiarowe FARO z licencją na platformę oprogramowania PolyWorks|Inspector, którą inżynier sprzedaży firmy przedstawił jako „Ferrari” narzędzi w swojej dziedzinie. PolyWorks|Inspector to uniwersalne oprogramowanie do analizy wymiarowej 3D i kontroli jakości przeznaczone do kontrolowania wymiarów narzędzi lub części, diagnozowania i zapobiegania problemom z produkcją i montażem, pomocy przy montażu podzespołów przez pomiary w czasie rzeczywistym oraz nadzorowania jakości montowanych produktów za pomocą przenośnych urządzeń pomiarowych i współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CNC CMM). W oparciu o uzyskane doskonałe wyniki, ARS Tech wkrótce zdecydowała się na zakup drugiego ramienia pomiarowego firmy FARO (bez licencji na oprogramowanie), a następnie maszyny CMM (współrzędnościowej maszyny pomiarowej) firmy HEXAGON, z własną licencją na oprogramowanie. Dzięki swoim kontaktom w PolyWorks Europa Italia szybko zorientowali się w potencjale uniwersalnego oprogramowania, dzięki któremu PolyWorks|Inspector był wykorzystywany jako jeden interfejs dla różnych narzędzi.

 

Korzyści

Consorti zaznacza, że firmy na ogół zwracają dużą uwagę na to, ile kosztuje ROBIENIE rzeczy, ale prawie nigdy na to, jakie koszty ponoszą, gdy ich NIE ZROBIĄ. Nasz model biznesowy i inwestycje w metody i sprzęt pomiarowo-kontrolny w 2020 roku pozwoliły zwiększyć nasze roczne obroty do 16,8 mln euro, a liczbę pracowników do 295”.

Decyzja o przejściu na jeden język metrologiczny była decydująca w kontekście podwyższenia konkurencyjności. Marco Acciarri, kierownik Działu HR w ARS Tech wyjaśnia: „To pozwoliło nam zarządzać trzema stanowiskami roboczymi bez spowalniania pracy: istotny zysk w procesie gromadzenia danych i prędkości realizacji procesów, przy czym poziom precyzji nie zmniejszył się w najmniejszym stopniu. Szczerze mówiąc, uważam, że nie uzyskalibyśmy tak dobrych wyników w zaledwie dwa lata, gdyby PolyWorks Europa Italia nie wsparła nas swoimi konsultacjami”.

ARS Tech nawiązała bardzo korzystne dla nich partnerstwo z PolyWorks Europa Italia, które trwa i rozwija się do dziś, przyczyniając się do ich innowacyjności i konkurencyjnego rozwoju. Acciarri twierdzi: „To partnerstwo nie było podyktowane jedynie względami ekonomicznymi, a raczej ścisłą polityką firmy: dostarczać najlepsze rozwiązania dla określonych potrzeb i przy dostępnym budżecie. W naszym dobrze ugruntowanym związku z tym dostawcą, który uważamy za bezcenną możliwość codziennej wymiany doświadczeń, chciałbym podkreślić nie tylko ponad 110 rozmów telefonicznych, jakie odbyliśmy przez ostatnie niecałe dwa lata w sprawie różnych próśb o wsparcie, ale także nasz bezpośredni udział w prezentacjach technicznych i seminariach szkoleniowych, wirtualnych i na miejscu, które okazały się bardzo przydatne w naszej codziennej pracy”.

Consorti sądzi, że ARS Tech ma obecnie dobrą pozycję wyjściową do nieco nerwowej ewolucji, jakiej podlega obecnie przemysł motoryzacyjny. „Sektor motoryzacyjny podlega silnym wpływom dużych graczy rynkowych, zwłaszcza w takich czasach jak obecne, gdy każdy uczestniczy w wyścigu o radykalne odnowienie modeli, materiałów, kryteriów bezpieczeństwa, źródeł energii itd. i gdy wreszcie, po wielu latach, można uruchomić linie produkcyjne obejmujące procesy wytwórcze. W tym kontekście naszą główną bronią zawsze będzie wiarygodność, jeden z kamieni węgielnych naszego sukcesu biznesowego i obecnej stabilności, którą mierzymy swoją zdolnością do utrzymywania relacji z naszymi dostawcami. Jak do tej pory nie pominęliśmy żadnej okazji! Łańcuch dostaw jest jak skok w gimnastyce: klient uruchamia projekt, a dostawcy go podtrzymują − jeśli którykolwiek z nich upadnie, może to być bolesne! Dziś, zresztą nie tylko w sektorze motoryzacyjnym, potencjalne scenariusze podlegają gwałtownym zmianom, utrudniając pracę tym, którzy nie są w stanie wykazać się elastycznością i zrozumieniem potrzeb klienta. W naszej dziedzinie, mam na myśli materiały kompozytowe, obecny trend wymaga pracy z produktami coraz bardziej dopasowywanymi do potrzeb klienta, co wymaga od dostawcy maksymalnej wydajności i zdolności do oferowania możliwie najwyższej wartości dodanej na rynku”.

ARS Tech przewiduje, że przez następne kilka lat rynek będzie bardziej konkurencyjny, a popyt będzie rósł, przyczyniając się do kolejnych decyzji o wyborze dostawców. Ale są przekonani, że pozostaną firmą docenianą i cenioną przez najbardziej wymagających klientów, oraz że umiejętności stanowiące bazę ich przedsiębiorstwa pozostaną przez lata jego najcenniejszym zasobem. Consorti z dumą zauważa: „Wyniki naszej pracy dają nam ogromną satysfakcję, tak jak na przykład wybór naszej firmy na partnera Toyoty w najbardziej zaawansowanych procesach prowadzonych wspólnie z ich działami badawczo-rozwojowymi w Japonii. Jak widać, jesteśmy wiarygodnym dostawcą; takim, którego klient traktuje jako partnera, aktywnie zaangażowanego w fazę koncepcyjną projektu. A to wszystko dzięki punktualności, precyzji i współpracy, które stanowią naszą wizytówkę, a także, i tego jestem pewny, dzięki metodom i urządzeniom pomiarowym, zwłaszcza w średniej i długiej perspektywie!