นโยบายคุกกี้

"นโยบายคุกกี้" ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศทางกฎหมายและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.innovmetric.com (หลังจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์")

"นโยบายคุกกี้" ฉบับนี้มีเจตนาเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเจาะจงเกี่ยวกับการใช้งานและวัตถุประสงค์ของคุกกี้ในเว็บไซต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ info@innovmetric.com

เพื่ออำนวยความสะดวกให้การนำทางในเว็บไซต์ ที่ INNOVMETRIC SOFTWARE, INC. (หลังจากนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ") ซึ่งมีที่อยู่ 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Québec, Canada, G1N 4N6 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี R138293006 และหมายเลขบริษัทของส่วนกลาง 302487-3 เราขอแจ้งคุณว่า เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้หรือไฟล์อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (หลังจากนี้เรียกว่า "คุกกี้")

ไม่ว่าในกรณีใด เราขอแจ้งคุณว่า ผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับคุกกี้ของตน และสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับผ่านคุกกี้ และจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และการใช้งานของการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต)

คุกกี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ ความถี่และระยะเวลาของการเข้าชม หน้าเพจที่เรียกดู และเวลาที่ผู้ใช้อยู่ในเว็บไซต์ ไฟล์เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ "จดจำ" ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชม และช่วยระบุปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำทางและแยกแยะผู้ใช้แต่ละคน

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเดลาแวร์และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA (หลังจากนี้เรียกว่า "Google")

Google Analytics ใช้ "คุกกี้" ซึ่งช่วยวิเคราะห์การใช้งานที่เกิดจากผู้ใช้งานของเว็บไซต์ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงเลขที่อยู่ไอพี) จะถูกส่งและจัดเก็บลงในเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริกาโดยตรง

Google จะใช้ข้อมูลนี้ในนามของเรา เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ และเพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google อาจถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปให้บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงเลขที่อยู่ไอพีของผู้ใช้กับข้อมูลอื่นใดที่ Google ถือครองไว้

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ เว็บไซต์อาจใช้งานคุกกี้ประเภทต่อไปนี้:

a) คุกกี้เชิงเทคนิค

คุกกี้เชิงเทคนิคช่วยให้ผู้ใช้งานไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และใช้งานตัวเลือกหรือบริการต่าง ๆ ที่อยู่บนนั้น ตัวอย่างเช่น การควบคุมปริมาณการใช้งานและการสื่อสารข้อมูล การระบุเซสชัน การเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ การจดจำองค์ประกอบที่ประกอบเป็นคำสั่งซื้อ การสมัครลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม และการใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ขณะนำทางและจัดเก็บเนื้อหาเพื่อถ่ายทอดวิดีโอหรือเสียง.

b) คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน

คุกกี้ฟังก์ชันการทำงานช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการบริการด้วยคุณลักษณะที่กำหนดไว้แล้วทั่วไปในอุปกรณ์ หรือที่ผู้ใช้กำหนดด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ภาษา ประเภทเบราว์เซอร์ที่ใช้เข้าถึงการบริการ ดีไซน์เนื้อหาที่เลือก ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเครื่องปลายทาง และการกำหนดค่าภูมิภาคที่ใช้เข้าถึงการบริการ

c) คุกกี้การวิเคราะห์ทางสถิติ

คุกกี้การวิเคราะห์ทางสถิติช่วยในการตรวจติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยคุกกี้ประเภทนี้จะนำไปใช้เพื่อวัดผลกิจกรรมของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์ม และเพื่อจัดทำข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับการนำทางของผู้ใช้งานในเว็บไซต์เหล่านี้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริการโดยอาศัยข้อมูลการใช้งาน

d) คุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุกกี้ของบุคคลภายนอกสามารถวางในเว็บเพจบางหน้าได้ เพื่อจัดการและปรับปรุงการบริการที่เสนอให้ เช่น บริการทางสถิติของ Google Analytics นอกจากนี้ ยังอาจมีการตั้งค่าคุกกี้ของบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่ผู้ใช้งานใช้เครื่องมื่อต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันเนื้อหาบางอย่างของเว็บไซต์ในเครือข่ายโซเชียลต่าง ๆ โดยเครือข่ายโซเชียลที่แบ่งปันเนื้อหานั้นจะเป็นผู้ตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดเข้าชมเว็บเพจของเครื่องมือโซเชียลเหล่านี้

เว็บไซต์แห่งนี้ใช้คุกกี้ของเราเองและของบุคคลภายนอกเพื่อเสนอประสบการณ์และการบริการที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ใช้งาน เมื่อเรียกดูและใช้งานการบริการของเรา แสดงว่าผู้ใช้งานยอมรับการใช้งานคุกกี้ที่เราติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถเพิกถอนการยินยอมที่มอบให้ก่อนหน้านี้เมื่อใดก็ได้ โดยการลบคุกกี้ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของตนเองด้วยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของตน หากผู้ใช้ไม่ได้ให้อนุญาตหรือเพิกถอนความยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ ประสบการณ์การเรียกดู เนื้อหา และการใช้งานเว็บไซต์อาจลดลงและการนำทางอาจยุ่งยากขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะต้องตระหนักว่า ถ้าผู้ใช้ปิดกั้นคุกกี้ คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์อาจใช้การไม่ได้ และเว็บเพจบางหน้าอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจบั่นทอนประสบการณ์ของผู้ใช้งาน.

เว็บไซต์ออกแบบด้วยเครื่องมือที่ให้บริการโดยแพลตฟอร์ม AddThis ที่มีบริษัท Oracle Corporation เป็นเจ้าของ นอกจากนี้เรายังสร้างลิงก์/ปุ่มแบ่งปันของโซเชียลมีเดีย รวมถึงบริการทางสถิติของการเข้าชมเว็บไซต์ด้วย เราอาจปรับใช้งานเครื่องมือเหล่านี้กับเว็บไซต์แห่งนี้ และเพื่อให้เครื่องมือเหล่านี้ทำงานอย่างถูกต้อง จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานคุกกี้

Oracle Corporation ยังใช้คุกกี้อื่น ๆ เพื่อช่วยระบุหาและติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ AddThis เพื่อให้ทราบถึงการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของ Oracle Corporation รวมถึงการกำหนดคุณลักษณะในการเข้าถึงเว็บไซต์ ตามที่อธิบายในส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้

ไม่ว่าในกรณีใด INNOVMETRIC จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ของตนเองในการประมวลผลและใช้งานข้อมูลที่ตนเองจัดเก็บ รวมถึงการดำเนินงานและความยาวของคุกกี้ที่ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานดังกล่าวได้โดยการปิดใช้งานคุกกี้ผ่านการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของตน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อมูลที่ทั้งสองบริษัทระบุไว้

ผู้ใช้สามารถอนุญาต ปิดกั้น ปิดใช้งาน หรือลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของตนได้ โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เมื่อใดก็ได้ หากต้องการทำเช่นนั้น ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเบราว์เซอร์

ผู้ใช้งานสามารถเลือกไม่ใช้งานเมื่อใดก็ได้ หากผู้ใช้งานปิดกั้น ปิดใช้งาน หรือลบคุกกี้ของเว็บไซต์ ประสบการณ์การเรียกดู เนื้อหา และการใช้งานอาจแย่ลง และการนำทางอาจยุ่งยากขึ้น

หากผู้ใช้งานยังคงเรียกดูเว็บไซต์แห่งนี้โดยไม่ปิดใช้งานคุกกี้ก่อน จะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้เหล่านั้น

หากพบความไม่สอดคล้องกันระหว่างการแปลนี้กับเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก.