Gromadzenie wiarygodnych pomiarów 3D

Inteligentne podejście do metrologii 3D

Analiza wymiarowa 3D i kontrola jakości

Gromadzenie wiarygodnych pomiarów 3D Inteligentne podejście do metrologii 3D

 

Analiza wymiarowa 3D i kontrola jakości

Gromadzenie wiarygodnych pomiarów 3D Inteligentne podejście do metrologii 3D

 

Metrologowie wiedzą, że systemy pomiarowe nie są doskonałe. Dokonując analizy systemu pomiarowego (Measurement System Analysis — MSA), można wyznaczyć składniki zmienności w procesie pomiarowym i podjąć działania korygujące w celu zapewnienia, że nie stanowi ona więcej niż 30% pomierzonych odchyleń.

Odkryj w pełni cyfrowy proces MSA, złożony między innymi z badań powtarzalności i Gauge R&R, który pozwala generować wyniki bezpośrednio w formacie programu Excel na potrzeby analizy i udostępniania. Po drodze dowiesz się:

  • Jakie są najważniejsze koncepcje MSA i jakie jest ich praktyczne zastosowanie dla urządzeń pomiarowych 3D;
  • Jak konfigurować i prowadzić badania powtarzalności i Gauge R&R z wykorzystaniem oprogramowania do inteligentnej metrologii 3D;
  • Jak skutecznie analizować wyniki w celu ograniczenia zmienności w procesie pomiarowym.

Przeczytaj naszą bezpłatną broszurę informacyjną MSA, aby poznać prostą metodologię, dzięki której wykonasz analizę systemu pomiarowego każdej nowo wyprodukowanej części, podniesiesz jakość części i zagwarantujesz praktyczne wyniki kontroli.