การเก็บรวบรวมข้อมูลการวัด 3 มิติที่น่าเชื่อถือ

วิธีการวัด 3 มิติอัจฉริยะ

การวิเคราะห์ 3 มิติและการควบคุมคุณภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวัด 3 มิติที่เชื่อถือได้ แนวทางการวัด 3 มิติอัจฉริยะ

 

การวิเคราะห์ 3 มิติและการควบคุมคุณภาพ

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวัด 3 มิติที่เชื่อถือได้ แนวทางการวัด 3 มิติอัจฉริยะ

 

นักมาตรวิทยาทราบดีว่าระบบการวัดนั้นไม่สมบูรณ์แบบ การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) จะทำให้คุณสามารถระบุส่วนประกอบของตัวแปรในกระบวนการวัดและใช้มาตรการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่ามีค่าเบี่ยงเบนที่วัดได้ไม่เกิน 30%

ค้นพบกระบวนการ MSA แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ รวมถึงการทำซ้ำและการศึกษา Gauge R&R ที่ให้ผลลัพธ์ในรูปแบบ Excel โดยตรงสำหรับการวิเคราะห์และการแชร์ ตลอดเส้นทางนี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

  • แนวคิด MSA ที่สำคัญและการใช้งานที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับอุปกรณ์การวัด 3 มิติ
  • วิธีตั้งค่าและดำเนินการทำซ้ำและการศึกษา Gauge R&R โดยใช้ซอฟต์แวร์การวัด 3 มิติอัจฉริยะ
  • วิธีวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความแปรผันในกระบวนการวัด

อ่านวิธีการที่ไม่ซับซ้อนในเอกสาร์ MSA White Paper ฟรีของเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการ MSA กับทุกชิ้นงานใหม่ที่คุณผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชิ้นงานและรับประกันผลลัพธ์การตรวจสอบที่นำไปปฏิบัติจริงได้