การสัมมนาผ่านเว็บ

การรวมเอา Datum ในรูปแบบของพื้นที่ (Datum Target Area) เข้าไปใน การ Alignment ในรูปแบบของ GD&T

 

เมื่อกำหนด DRF บนพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบที่สร้างโดยกระบวนการผลิต เช่น การหล่อ การหล่อขึ้นรูป และการหลอม หรือบนพื้นผิวบางที่ต้องงด ผูก และบิด คุณอาจต้องใช้พื้นผิวส่วนเล็ก ๆ ในการกำหนด Datum ที่เชื่อถือได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้พื้นที่หนึ่งในการกำหนดส่วนเล็ก ๆ ของเค้าโครง Datum ได้แทนที่จะใช้จุดเดียว Datum Target Area จะช่วยให้คุณจำลองวิธีที่อุปกรณ์จับยึดจับชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม เมื่อหมุด Sphere หรือหมุด Pin ไม่เพียงพอ

ในเวลาเพียงแค่ 15 นาที คุณพบว่าคุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • สร้าง Datum Target Area ที่เป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้
  • รวม Datum Target Area เข้ากับ Datum Features อื่น ๆ หรือ Datum Target ประเภทอื่นเพื่อให้ได้การข้อมูลที่ต้องการในการวางตำแหน่งชิ้นงาน

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม? ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี