ประกาศทางกฎหมายและ เงื่อนไขการใช้งาน

ประกาศทางกฎหมายและเงื่อนไขการใช้งาน

การนำทางและการใช้งานเว็บไซต์ www.innovmetric.com (หลังจากนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") แสดงถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้อย่างชัดแจ้งและปราศจากข้อสงสัย ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มีผลและบังคับใช้เสมือนหนึ่งเป็นสัญญาที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามแล้ว

เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ เราถือว่าให้บุคคลหนึ่งกลายเป็นผู้ใช้งาน และยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แสดงในเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่ เรียกดู หรือใช้งานเว็บไซต์

 • เจ้าของ: INNOVMETRIC SOFTWARE, INC. (หลังจากนี้เรียกว่า “INNOVMETRIC”)
 • สำนักงานจดทะเบียน: 2014 Cyrille-Duquet, Suite 310, Quebec, Quebec, Canada, G1N 4N6
 • จดทะเบียนในทะเบียนบริษัทด้วยหมายเลข: 302487-3
 • โทรศัพท์: (418) 688-2061
 • อีเมล : info@innovmetric.com

เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ควบคุม (i) การเข้าถึง การนำทาง และการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ที่สงวนไว้ให้กับ INNOVMETRIC ในการแก้ไขการนำเสนอ การตั้งค่า และเนื้อหาดังกล่าว (ii) เงื่อนไขที่จำเป็นในการเข้าถึงและ/หรือใช้งานเว็บไซต์ การเข้าถึงและการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ต่อไปหลังจากมีการแก้ไขเนื้อหาดังกล่าวแสดงว่าคุณยอมรับเนื้อหาที่ปรับปรุงแก้ไข

INNOVMETRIC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใด ๆ โดยใช้วิธีเดียวกับการแสดงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือโดยการสื่อสารด้วยวิธีใด ๆ ก็ตามให้กับผู้ใช้งาน

INNOVMETRIC เป็นเจ้าของหรือในบางกรณีจะมีสิทธิ์ใช้งานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอในนั้น รวมถึงแพลตฟอร์มเอง ข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพประกอบ โลโก้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กราฟิก รูปแบบการใช้สี ผลงานออกแบบ เสียง วิดีโอ แบบจำลอง ผลงานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนปฏิบัติ อินเทอร์เฟส โครงสร้าง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จำเป็นในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไวต์ และข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใด รวมถึงการบริการที่เสนอให้ผ่านเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ทุกประการ

มีข้อห้ามอย่างชัดแจ้งมิให้ดัดแปลง คัดลอก ทำซ้ำ สื่อสารต่อสาธารณะ รวมถึงทำให้พร้อมใช้งาน เปลี่ยนแปลง หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใด ๆ และด้วยรูปแบบหรือการสนับสนุนใด ๆ โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจาก INNOVMETRIC หรือผู้ถือครองสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ภายในสภาพแวดล้อมภายในประเทศอย่างเคร่งครัด และเพื่อจุดประสงค์ในการใช้เว็บไซต์นี้ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ในทำนองเดียวกัน ห้ามมิให้ลบหรือดัดแปลงสิ่งบ่งชี้ลิขสิทธิ์หรือเครดิตอื่น ๆ ซึ่งระบุเจ้าของเนื้อหาของเว็บไซต์ รวมถึงอุปกรณ์การป้องกันเชิงเทคนิค ลายนิ้วมือดิจิทัล (แฮชชิง) หรือกลไกการป้องกันใด ๆ หรือข้อมูลที่รวมอยู่ในเนื้อหาของเว็บไซต์

ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งถึง INNOVMETRIC ผ่านช่องทางใดก็ตามที่เปิดใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และข้อมูลเหล่านี้ไม่เป็นความลับหรือทำให้บุคคลภายนอกเสื่อมเสีย ดังนั้นจึงปลดเปลื้อง INNOVMETRIC จากการรับผิดในเรื่องนี้

ไม่อนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าเป็นการแสวงหาผลกำไรหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้จะต้องรับผิดต่อผลที่เกิดขึ้นตามมาแต่เพียงผู้เดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งและไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ คุณไม่สามารถ:

 • ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย การขัดข้อง การทำให้ขาดประสิทธิภาพ หรือเสื่อมสภาพต่อการทำงานของเว็บไซต์ หรือในคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก
 • ใช้เว็บไซต์เพื่อการส่ง การติดตั้ง หรือโพสต์ไวรัส รวมทั้งรหัสมุ่งร้าย มัลแวร์ หรือไฟล์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 • ใช้เว็บไซต์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่น ๆ
 • ใช้เว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย หรือในวิธีการใดที่ขัดต่อเจตนารมณ์ที่ดี หลักการที่มีศีลธรรม และความสงบเรียบร้อย
 • เข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์, ระบบอื่น ๆ หรือ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์, เซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ของ INNOVMETRIC หรือการบริการที่เสนอให้ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต, ด้วยวิธีการแฮกข้อมูล, การปลอมแปลง, การแยกรหัสผ่าน หรือผ่านวิธีการที่ผิดกฎหมายใด ๆ
 • ทำลายหรือพยายามทำลายมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการพิสูจน์ตัวจริงของเว็บไซต์ หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการป้องกันที่แนบอยู่กับเนื้อหาของเว็บไซต์
 • ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์หรือของระบบหรือเครือข่ายของ INNOVMETRIC รวมถึงในระบบและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ไม่ได้สัดส่วนหรือทำงานหนักโดยไม่จำเป็น หรือ
 • ขัดขวางการพัฒนาตามปกติของกิจกรรมหรือฟังก์ชันการทำงานใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะด้วยการดัดแปลงหรือพยายามดัดแปลงการเข้าถึงหรือการทำงานด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม หรือผ่านทางขั้นตอนและ/หรือหลักปฏิบัติใด ๆ ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม

หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ข้างต้น INNOVMETRIC อาจใช้มาตรการที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย และใช้สิทธิหรือข้อผูกพันของตน ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้มาตรการเหล่านี้

ในกรณีที่คุณพบข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ที่อาจไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎระเบียบปัจจุบัน หรือขัดต่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ โปรดแจ้ง INNOVMETRIC ทันทีโดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: info@innovmetric.com

 

5.1. ลิงก์ไปยังเว็บเพจอื่น ๆ

เว็บไซต์อาจมีลิงก์เพื่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดี INNOVMETRIC มิได้ควบคุมเนื้อหา นโยบายหรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดแทนพวกเขา เมื่อผู้ใช้งานใช้ลิงก์เหล่านี้เพื่อออกจากเว็บไซต์ INNOVMETRIC จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวหรือปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ในระหว่างการเข้าชมเว็บเพจของบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้

ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่า INNOVMETRIC จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้ใช้อาจได้รับ อันเป็นผลจากการมีเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกที่กล่าวถึงข้างต้นให้พร้อมใช้งาน หรืออันเป็นผลมาจากความไว้วางใจในความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาสาระอื่น ๆ ทุกประเภทที่เสนอผ่านเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านี้

5.2. ลิงก์ไปยังช่องทางของ INNOVMETRIC ในแพลตฟอร์มและเครือข่ายโซเชียลอื่น ๆ

INNOVMETRIC จัดเตรียมลิงก์ให้แก่ผู้ใช้งานด้วยเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงช่องทางและหน้าเพจของ INNOVMETRIC ในแพลตฟอร์มและเครือข่ายโซเชียลอื่นที่มีบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและ/หรือจัดการ (กล่าวคือ Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest เป็นต้น) การแทรกลิงก์เหล่านี้ในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมการเข้าถึงช่องทางเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มและเครือข่ายโซเชียลอื่นให้แก่ผู้ใช้เท่านั้น

การใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ได้สื่อถึงความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่าง INNOVMETRIC กับเจ้าของ ผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายของแพลตฟอร์มดังกล่าว และไม่ได้สื่อว่า INNOVMETRIC ยอมรับและอนุมัติเนื้อหาและ/หรือบริการของแพลตฟอร์มเหล่านั้น ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาและ/หรือบริการคือเจ้าของ ผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายของแพลตฟอร์มเหล่านั้น

ในทุกกรณี INNOVMETRIC จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวทุกประเภทเกี่ยวกับผู้ใช้งานของเว็บไซต์ให้กับ Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest หรือเครือข่ายโซเชียลอื่นใดที่อาจนำมารวมในอนาคต จุดประสงค์เพียงอย่างเดียวที่ INNOVMETRIC ต่อประสานกับเครือข่ายโซเชียลนั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้น ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ตัดสินใจที่จะมอบให้กับแพลตฟอร์มเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจาก INNOVMETRIC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้

การเปิดใช้งานและการใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้อาจต้องมีการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้งาน (ล็อกอิน / รหัสผ่าน) ในแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่นอกเว็บไซต์และเหนือการควบคุมของ INNOVMETRIC อย่างสิ้นเชิง การเข้าถึงเครือข่ายภายนอกเหล่านี้แสดงว่า ผู้ใช้จะเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ควบคุมโดย INNOVMETRIC ดังนั้น INNOVMETRIC จะไม่รับผิดต่อการตั้งค่าความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมเหล่านี้

5.3. การเชื่อมโยงจากเว็บเพจอื่นมายัง INNOVMETRIC.com

INNOVMETRIC ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์จากเว็บเพจที่มีสาระ ข้อมูล หรือเนื้อหาที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย เสื่อมเสีย หยาบคาย และโดยทั่วไปถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย หลักศีลธรรม ความสงบเรียบร้อย หรือบรรทัดฐานของสังคมที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

ในทุกกรณี ผู้ใช้งานสามารถสร้างลิงก์มายังเว็บไซต์ในเว็บเพจที่เกี่ยวข้องของตนได้ ตราบใดที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

a) ลิงก์ไม่มีการทำซ้ำเนื้อหาของเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม

b) ห้ามมิให้สร้างเบราว์เซอร์หรือสภาพแวดล้อมขอบในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หรือเพื่อแก้ไขหรือดัดแปลงเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ นอกจากนี้ยังห้ามสร้างกรอบล้อมรอบพอร์ทัลหรือที่อนุญาตให้เห็นพอร์ทัลผ่านที่อยู่อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ หรือทำให้เห็นร่วมกับเนื้อหาภายนอก ในลักษณะที่ (i) สร้างหรืออาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานเกี่ยวกับที่มาของบริการหรือเนื้อหา (ii) ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบหรือการเลียนแบบที่ไม่ยุติธรรม (iii) เพื่อใช้ประโยชน์จากชื่อเสียง แบรนด์ หรือเกียรติยศของ INNOVMETRIC หรือ (iv) ดำเนินการในลักษณะใด ๆ ซึ่งกฎหมายสั่งห้าม

c) ห้ามมิให้ประกาศหรือให้คำแนะนำปลอม ผิด หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเว็บไซต์ และ/หรือ INNOVMETRIC หรือประกาศหรือสื่อความว่า INNOVMETRIC ได้อนุญาตการเชื่อมโยงนั้นแล้วหรือกำกับดูแลหรือยอมรับเนื้อหาหรือบริการที่เสนอหรือที่ใช้การได้ทางเว็บไซต์ที่ลิงก์ปรากฏไม่ว่าในลักษณะใด ๆ

d) ผู้ใช้งานที่สร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ INNOVMETRIC ไม่สามารถใช้แบรนด์ของ INNOVMETRIC หรือเครื่องหมายเฉพาะอื่นใดภายในเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย INNOVMETRIC

e) ห้ามมิให้เว็บไซต์ที่แสดงลิงก์สร้างหรืออาจสร้างความเข้าใจผิด ๆ ว่า INNOVMETRIC ส่งเสริมหรือสนับสนุนแนวคิด คำประกาศ หรือการดำเนินการของเว็บไซต์ดังกล่าว รวมถึงไม่สามารถรวมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมที่พัฒนาโดย INNOVMETRIC ด้วย นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ต้องประกอบด้วยเนื้อหาที่ขัดต่อสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิต่อเกียรติยศ ต่อความเป็นส่วนตัวของบุคคลและครอบครัว หรือต่อภาพลักษณ์ของใครอื่นใด หรือสิทธิอื่นใด หรือเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

INNOVMETRIC ไม่มีความสามารถ หรือไม่มีทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรทางเทคนิคที่จะทราบถึง ควบคุม หรืออนุมัติข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดยเว็บเพจแห่งอื่นที่ลิงก์มายังเว็บไซต์ INNOVMETRIC ไม่ยอมรับความรับผิดชอบในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพจที่มีลิงก์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ โดยเฉพาะแต่ไม่จำกัดเฉพาะในแง่มุมของการทำงาน การเข้าถึง ข้อมูล ไฟล์ คุณภาพและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บเพจนั้น รวมถึงลิงก์และ/หรือเนื้อหาใด ๆ โดยทั่วไปของเว็บเพจนั้น

INNOVMETRIC ไม่รับประกันเรื่องดังต่อไปนี้:

i) ความต่อเนื่องของเนื้อหาในเว็บไซต์

ii) เนื้อหาที่ไม่มีข้อผิดพลาด

iii) การปราศจากความล้มเหลวในการโหลดเว็บไซต์หรือข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ หรือการไม่มีไวรัส และ/หรือองค์ประกอบมุ่งร้ายอื่น ๆ ในเว็บไซต์หรือในเซิร์ฟเวอร์

iv) ความปลอดภัยหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

v) อรรถประโยชน์หรือประสิทธิภาพของเนื้อหาหรือข้อมูลของเว็บไซต์ ซึ่งจัดทำขึ้น "ตามสภาพ" และ

ดังนั้น INNOVMETRIC จะไม่รับผิดชอบต่อ:

i) ความผิดพลาดของเนื้อหา

ii) การที่เว็บไซต์โหลดไม่ขึ้น ไม่มีประสิทธิภาพ หรือมีข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ หรือการมีไวรัส และ/หรือองค์ประกอบมุ่งร้ายอื่น ๆ ในเว็บไซต์หรือในเซิร์ฟเวอร์

iii) ความไม่ปลอดภัยของเว็บไซต์หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยและ

iv) ความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดจากผู้ใช้เองหรือต่อบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการละเมิดเงื่อนไข กฎ และคำแนะนำที่ INNOVMETRIC ระบุในเว็บไซต์ หรือผู้ที่ละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

อย่างไรก็ตามที่ INNOVMETRIC เราขอแถลงอย่างชัดแจ้งว่า เราได้ใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดตามความสามารถของเรา เพื่อรับประกันการทำงานของเว็บไซต์ และลดข้อผิดพลาดของระบบลงให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งจากมุมมองเชิงเทคนิค เชิงกฎหมาย และเชิงองค์กร

ผู้ใช้แสดงออกอย่างชัดแจ้งว่า ตนเองเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ด้วยตัวเอง

ในทุกกรณี เราไม่รับผิดต่อค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายใด ๆ ก็ตาม แม้ว่าก่อนหน้านี้ INNOVMETRIC จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าด้วยการดำเนินการภายใต้สัญญา ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดทางแพ่ง หรือทฤษฎีอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน การที่เว็บไซต์โหลดไม่ขึ้น ข้อผิดพลาด หรือประสิทธิภาพของข้อมูล บริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาสาระที่มีอยู่จากเว็บไซต์หรือของเว็บไซต์เอง

INNOVMETRIC ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ แก้ไข จำกัด หรือขัดจังหวะการเข้าถึง การนำทาง การใช้งาน การโฮสต์ และ/หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาและ/หรือใช้บริการของเว็บไซต์ ทั้งชั่วคราวหรือถาวร โดยมีหรือไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และผู้ใช้งานจะไม่มีสิทธิได้รับการชดเชยใด ๆ เนื่องจากสาเหตุนี้

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (สหภาพยุโรป) (กฎระเบียบ (EU) 2016/679 ของรัฐสภาและคณะมนตรียุโรป 27/4/2559) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ (ซึ่งอยู่ในสหภาพยุโรป) ตัดสินใจที่จะมอบให้เราผ่านเว็บไซต์โดยใช้แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ จะนำไปประมวลผลตามข้อกำหนดของนโยบายการคุ้ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราสำหรับ "ลูกค้าที่คาดหวัง", (ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการยอมรับโดยผู้ใช้งานแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ได้)

ในกรณีพิเศษที่ผู้ใช้งาน (ซึ่งอยู่ในสหภาพยุโรป) ตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลกับเรา ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติย่อของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นผู้สมัครงานในบริษัทใด ๆ ของกลุ่มบริษัท INNOVMETRIC ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะนำไปประมวลผลตามข้อกำหนดของนโยบายกา รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราสำหรับ "ผู้สมัครงาน" (ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการยอมรับโดยผู้ใช้งานแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลประวัติย่อผ่านเว็บไซต์ได้)

เว็บไซต์ใช้คุกกี้ ซึ่งสามารถดูนโยบายได้ที่นี่: นโยบายคุกกี้.

เว็บไซต์ใช้ API ของ Google Maps เพื่อแสดงภาพข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ในขณะที่ใช้งาน Google Maps นั้น Google จะรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุณลักษณะแผนที่ของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ Google โปรดอ่านน โยบายความเป็นส่วนตัวของ Google, ซึ่งคุณยังสามารถจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ด้วย

เงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ และจนกว่าจะมีการแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นกำหนดให้เงื่อนไขการใช้งานฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้

เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ เราขอแจ้งว่าที่ INNOVMETRIC เราอาจให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจทางศาลอย่างเหมาะสม หากเราตรวจพบการละเมิดกฎหมายปัจจุบันใด ๆ หรือหากเราสงสัยว่ามีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้น

ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถูกประกาศเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยศาลหรือองค์กรบริหารที่มีอำนาจใด ๆ ความเป็นโมฆะหรือการบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

การที่ INNOVMETRIC ไม่ได้ใช้หรือดำเนินการตามสิทธิหรือบทบัญญัติบางประการที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ใด ๆ เว้นแต่ INNOVMETRIC จะรับทราบและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

หากพบความไม่สอดคล้องกันระหว่างการแปลนี้กับเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ให้ยึดเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก.

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมายที่บังคับใช้ในรัฐควิเบก และให้ส่งข้อพิพาทใด ๆ ไปยังศาลที่มีเขตอำนาจศาลของรัฐควิเบก

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และประกาศทางกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมดที่ประกาศทางเว็บไซต์ของเรารวมกันเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์

หากคุณได้รับผลกระทบใด ๆ หรือไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ วิธีแก้ไขเพียงข้อเดียวของคุณคือออกจากเว็บไซต์