3D Dimensional Analysis & Quality Control

การวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ 3 มิติ

Inspector Main Visual Car


จากวิศวกรรมสู่การผลิต - ด้วย PolyWorks|Inspector จะช่วยให้การวัดแบบสามมิติช่วยควบคุมในทุกขั้นตอน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


โซลูชันการตรวจสอบขนาดแบบ 3 มิติฟรี ที่นำผลการวัด 3 มิติมาอยู่ในมือทีมวิศวกรรมและทีมผลิต

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 


โซลูชันการรายงานอัจฉริยะที่ช่วยให้ผสานผลการตรวจวัดเข้ากับรายงาน Excel ที่กำหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 


การควบคุมระยะไกลอัจฉริยะสำหรับ PolyWorks|Inspector™ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการวัดที่หน้างาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 


โซลูชันซอฟต์แวร์ผสมเสมือนจริงที่วางซ้อนผลการวัด 3 มิติและคำแนะนำแบบภาพกราฟฟิกลงบนชิ้นส่วนที่ตรวจวัด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม