PolyWorks|Modeler™

โซลูชันวิศวกรรมย้อนกลับที่ช่วยให้ข้อมูลสแกนในรูปแบบโพลีกอน และแอปพลิเคชัน CAD/CAM ทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง

 

PolyWorks|Modeler™ คือโซลูชันซอฟต์แวร์วิศวกรรมย้อนกลับแบบครบวงจร ที่ช่วยดึงคุณสมบัติการทำ CAD ที่ดีที่สุด เช่น คุณสมบัติเส้นโค้ง พื้นผิว สเก็ตช์พารามิเตอร์และคุณสมบัติ ปริซึม จากโมเดลโพลิกอนของชิ้นส่วนที่สแกนมา เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นโซลูชั่นในการสร้างโมเดล CAD ระดับมืออาชีพ

 

การสร้างโมเดลโพลิกอน

Tขั้นตอนแรกในขั้นตอนการทำวิศวกรรมย้อนกลับประกอบด้วย การเปลี่ยนข้อมูลสแกนที่เป็น point clouds ไปเป็นโมเดลโพลิกอนที่มีพื้นผิว เรียกว่า "mesh" โมเดลโพลิกอนมีขนาดที่เบากว่า แม่นยำกว่า และมีข้อมูลสแกนดิบที่มีคุณภาพมากกว่าข้อมูล point cloud เดิมและสามารถบริหารจัดการได้โดยตรงในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การกลึง การพิมพ์ 3 มิติ และการจำลองแอโรไดนามิก

 

สร้างโมเดลโพลิกอน จากข้อมูลสแกนชิ้นส่วนแบบเรียลไทม์

ใช้วิธีการสแกนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและความแม่นยำด้วยเทคโนโลยี quality meshing แบบเรียลไทม์

 

ซ่อมแซมและปรับปรุงคุณภาพ ข้อมูลสแกนที่มีรูปทรงไม่สมบูรณ์ 

ปิดรู ปรับพื้นผิวให้เรียบและสร้างผิวใหม่ ปรับขอบเขตให้ชัดเจน คืนค่าขอบคม อุดผิวไม่ให้มีรอยรั่ว และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ประยุกต์คำสั่งการทำงานแบบ CAD กับโมเดลโพลิกอน

ขยายขอบเขตชิ้นงาน ออฟเซ็ตพื้นผิว สร้างผิว fillet ใหม่ ดำเนินการบูลีนด้วยโมเดล CAD และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

การสร้างโมเดลโพลิกอน

ขั้นตอนแรกในขั้นตอนการทำวิศวกรรมย้อนกลับประกอบด้วย การเปลี่ยนข้อมูลสแกนที่เป็น point clouds ไปเป็นโมเดลโพลิกอนที่มีพื้นผิว เรียกว่า "mesh" โมเดลโพลิกอนมีขนาดที่เบากว่า แม่นยำกว่า และมีข้อมูลสแกนดิบที่มีคุณภาพมากกว่าข้อมูล point cloud เดิมและสามารถบริหารจัดการได้โดยตรงในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การกลึง การพิมพ์ 3 มิติ และการจำลองแอโรไดนามิก

 

สร้างโมเดลโพลิกอน จากข้อมูลสแกนชิ้นส่วนแบบเรียลไทม์

ใช้วิธีการสแกนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพและความแม่นยำด้วยเทคโนโลยี quality meshing แบบเรียลไทม์

 

ซ่อมแซมและปรับปรุงคุณภาพ ข้อมูลสแกนที่มีรูปทรงไม่สมบูรณ์ 

ปิดรู ปรับพื้นผิวให้เรียบและสร้างผิวใหม่ ปรับขอบเขตให้ชัดเจน คืนค่าขอบคม อุดผิวไม่ให้มีรอยรั่ว และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ประยุกต์คำสั่งการทำงานแบบ CAD กับโมเดลโพลิกอน

ขยายขอบเขตชิ้นงาน ออฟเซ็ตพื้นผิว สร้างผิว fillet ใหม่ ดำเนินการบูลีนด้วยโมเดล CAD และอื่น ๆ อีกมากมาย

การสร้าง surface modeling

NURBS surface มีน้ำหนักเบาและเป็นตัวแทนของรูปโครงเรขาคณิตอย่างง่าย และรูปทรงออร์แกนิกที่ซับซ้อน มักใช้ในการทำลอกแบบหรือถ่ายโอนพื้นผิวของโมเดลโพลิกอนที่สร้างจากข้อมูลสแกนไปยังซอฟต์แวร์ CAD/CAM PolyWorks|Modeler เสนอแนวทางการสร้างพื้นผิว NURBS แบบเส้น curve ที่เข้าใจง่าย ซึ่งสร้างพื้นผิวที่ราบเรียบ แม่นยำ และต่อเนื่องกันเป็นอย่างดี

 


 

สร้างเครือข่ายเส้น curve
และผิว patch ต่างๆ

กำหนดเค้าโครงส่วนที่สำคัญ เช่น ขอบเขต ขอบคม และช่วง fillet ในขณะที่ NURBS patch ถูกสร้างโดยอัตโนมัติ

 


 

สร้างพื้นผิวที่ราบเรียบ
แม่นยำ และต่อเนื่องกัน

ทำการฟิตผิว patch ทั้งหมดเข้ากับโมเดลโพลิกอนด้วยการจัดการพื้นผิวที่ผ่านการเล็ม และรอยต่อตัว T, การฟิตสองขั้นตอน และการ blend ให้เข้ากับโมเดล CAD ที่มีอยู่

 


 

ถ่ายโอน surface ไปยัง
โซลูชัน CAD/CAM

ส่งออก NURBS surface ไปยังสกุลไฟล์ CAD/CAM มาตรฐาน เช่น ไฟล์ IGES หรือ STEP เพื่อใช้ในการบวนการอื่น ๆ ต่อไป

 


 

การสร้าง solid modeling

ส่วนสำคัญพื้นฐานในขั้นตอนการสร้าง solid modeling คือ การสเก็ตช์ภาพ 2 มิติแบบพาราเมตริก ซึ่งใช้เพื่อสร้างเค้าโครงพื้นฐานของชิ้นงานที่มีความเป็น solid โดยการดำเนินการ Extrude, Revolve, Sweep และ Loft ต่าง ๆ  PolyWorks|Modeler เพิ่มความสามารถในการดึงอัตลักษ์เรขาคณิตบนข้อมูลสแกนโมเดลโพลิกอน เพื่อสร้างสเก็ตช์ภาพ 2 มิติแบบพาราเมตริกที่ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นในโซลูชันโมเดล CAD สำหรับการสร้างโมเดล CAD 3 มิติ ที่มีความหนา ความลึก และปรับแก้ไขได้ทั้งหมด

 

สร้างภาพสเก็ตช์จาก
โมเดลข้อมูลสแกน

กำหนดระนาบสเก็ตช์จากระนาบมาตรฐานหรือระนาบที่ผู้ใช้กำหนด และดึงเส้น outline ออกมาโดยการตัด cross-section ของโมเดลโพลิกอนหรือดึงหาค่าจากขอบภาพเงา
 

สร้างอัตลักษณ์ของเส้นสเก็ตช์
และขนาดต่าง ๆ

ทำการฟิตอัตลักษ์เส้นสเก็ตช์ต่าง ๆ (เส้นโค้ง เส้นตรง วงกลม และเส้นสไปน์) เข้ากับ sketch outline และเพิ่มขนาดมิติและความเชื่อมโยงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
 

ส่งต่อข้อมูลสเก็ตช์ที่ได้จาก PolyWorks
ไปยังโปรแกรม CAD

นำเข้าเส้นพาราเมทริกสเก็ตช์ของ PolyWorks|Modeler ไปใช้ในโปรแกรมสร้างโมเดล CAD แบบ solide โดยใช้โปรแกรม add-in สำหรับ CATIA, NX, Creo, SolidWorks และ Inventor

กรณีศึกษา

Audi, BMW, DaimlerChrysler และ Renault

Audi, BMW, DaimlerChrysler และ Renault หันมาใช้ PolyWorks® เพื่อลดเวลาในการวิเคราะห์ CFD ได้สูงสุดถึง 83% 

Lockheed Martin

Lockheed Martin ต้องทำงานแข่งกับเวลาในการสแกน 3 มิติและการประมวลผลข้อมูลพอยต์คลาวด์ของเครื่องบินขับไล่ยุค 1950