The Smart 3D Metrology Digital Ecosystem

 

PolyWorks® เป็นผู้จัดหาโซลูชันรายแรกที่สนับสนุนกระบวนการวัด 3 มิติและงานขององค์กรผู้ผลิตระดับอุตสากรรมอย่างครบครัน ตั้งแต่การเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดลสำหรับการวางแผนการวัดในซอฟต์แวร์ CAD, การวิเคราะห์ขนาด, การควบคุมคุณภาพ, และงานวิศวกรรมย้อนกลับ ไปจนถึงการแชร์ข้อมูลและผลการวัด 3 มิติทั่วทั้งองค์กร

 

 

แพลตฟอร์มอเนกประสงค์

ต่อประสานกับอุปกรณ์การวัดระบบ 3 มิติทั้งหมด และทำงานตรวจสอบทั้งหมดได้โดยใช้ขั้นตอน การทำงานอเนกประสงค์เพียงชุดเดียว

 

การเชื่อมต่อระบบดิจิทัล

เชื่อมต่อกับทุกคนที่ต้องการดูข้อมูลหรือ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลการวัด 3 มิติ

 

ขั้นตอนการทำงาน แบบประสานงาน

อำนวยความสะดวกในการประสานงานเป็นทีม ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

 

การวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพ 3 มิติ

 

Inspector Main Visual Car

 

 

 

จากวิศวกรรมสู่การผลิต - ด้วย PolyWorks|Inspector จะช่วยให้การวัดแบบสามมิติช่วยควบคุมในทุกขั้นตอน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม


โซลูชันการประสานการทำงานผ่านระบบดิจิทัลที่ผสานรวม ข้อมูลการตรวจวัดใน Excel สำหรับการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 
Overview-Reviewer.jpg


โซลูชันการตรวจสอบขนาดแบบ 3 มิติฟรี ที่นำผลการวัด 3 มิติมาอยู่ในมือทีมวิศวกรรมและทีมผลิต

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 


โซลูชันความจริงผสมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ในการวัด 3 มิติ
 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 


การควบคุมระยะไกลอัจฉริยะสำหรับ PolyWorks|Inspector™ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการวัดที่หน้างาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

การประสานงานผ่านระบบดิจิทัล

PolyWorks|DataLoop™ เป็นโซลูชันการจัดการข้อมูลรุ่นใหม่ที่ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลและผลการวัด 3 มิติได้ทั้งองค์กร ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลสำหรับองค์กรของคุณ โดยจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มประสานงานด้วยระบบดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกให้การทำงานเป็นทีม โดยเชื่อมต่อสมาชิกในทีมทุกคนที่ต้องการรับหรือเข้าถึงข้อมูลการวัด 3 มิติ

ศวกรรมย้อนกลับและการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ


โซลูชันวิศวกรรมย้อนกลับที่ช่วยให้ข้อมูลสแกนในรูปแบบโพลีกอน และแอปพลิเคชัน CAD/CAM ทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง.

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 
 
 

การเพิ่มข้อมูลลงในแบบโมเดลเพื่อการวางแผนการวัด


โซลูชันการเพิ่มข้อมูลคำสั่งลงในแบบโมเดลเพื่อการวางแผนการวัดแบบ Collaborative ระหว่างทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของคุณ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม