การจัดการข้อมูลและการเชื่อมต่อระบบดิจิทัล

ขีดความสามารถของเทคโนโลยีการวัด 3 มิติที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2000 ได้กระตุ้นให้องค์กรการผลิตหันมาใช้การวัด 3 มิติเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การจัดการข้อมูลแบบใหม่จึงมีความซับซ้อน เนื่องจากปริมาณข้อมูลการวัด 3 มิติได้เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ระบบจัดการข้อมูลได้ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการจัดเก็บข้อมูลการวัด 3 มิติที่มีประโยชน์ของคุณในเซิร์ฟเวอร์กลาง ทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลทั่วองค์กรได้ผ่านทางหลายแพลตฟอร์ม และมีเครื่องมือสื่อสารดิจิทัลที่ทันสมัย ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคข้อมูลการวัด 3 มิติเชื่อมโยงกันได้ 

เอกสารรายงาน

แผนงานสำหรับการแปลงกระบวนการวัด 3 มิติเป็นระบบดิจิทัล

ในบรรดากระบวนการผลิตทั้งหมด การวัดชิ้นงานในแบบ 3 มิติและการแชร์ผลการตรวจวัดขนาด 3 มิติ พร้อมให้ใช้งานสำหรับการแปลงสู่ระบบดิจิทัล เรียนรู้ว่าบริษัทต่างๆ นำเครื่องมือและกระบวนการดิจิทัลไปใช้งานอย่างไร เพื่อช่วยให้ทีมผู้ผลิตทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยข้อมูลการวัด 3 มิติโดยใช้แนวทางแบบแยกส่วนที่ค่อยเป็นค่อยไป 

อ่านเพิ่มเติม

บทความ

ปลดปล่อยศักยภาพการวัด 3 มิติอย่างเต็มพิกัด

ในอุตสาหกรรมการผลิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลอันมีค่าในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ทว่าวงจรการจัดการข้อมูลการวัด 3 มิติแบบดิจิทัลสามารถช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือ และเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท มาดูกันว่าการนำแนวทางที่เป็นเอกภาพและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลามาใช้กับข้อมูลองค์กรจะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จที่พลิกโฉมธุรกิจแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ

ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยี Digital Twin และการจัดการข้อมูลบนพอยต์คลาวด์

การแสดงวัตถุหรือกระบวนการทางกายภาพแบบเสมือนและการจำลองความเป็นจริงภายในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงนำเทคโนโลยี digital twin ไปสู่ความก้าวหน้าในหลายสาขาที่มีความสำคัญ ทั้งการผลิต การก่อสร้าง และการดูแลสุขภาพ  Digital twin อิงตามข้อมูลการสแกน 3 มิติ ที่มีความแม่นยำ ทั้งข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงการผลิต 

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ

กระบวนการผลิตของคุณคู่ควรกับข้อมูลการวัด 3 มิติ ที่เชื่อมต่อกับระบบดิจิทัล

การเชื่อมต่อแบบดิจิทัลเป็นคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนชีวิตของเรา การเชื่อมต่อระบบดิจิทัลนั้นจะประเมินค่าไม่ได้ในชีวิตของเรา แต่มันมีศักยภาพที่จะพลิกโฉมกระบวนการผลิตด้วย
ระบบดิจิทัลเหล่านี้เริ่มหยั่งรากแล้วในหลายกรณี ทว่าในสาขาหนึ่งของกิจกรรมการวัด 3 มิติ
ระบบดิจิทัลยังไม่ได้รับการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพนัก

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ

เพิ่มคุณค่าของข้อมูลการวัด 3 มิติของคุณ

นวัตกรรมที่สำคัญในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การวัด 3 มิติในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้กระตุ้นการเติบโตอย่างกว้างขวางของเทคโนโลยีเหล่านี้ในการผลิต ในขั้นตอนวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ลดจำนวนต้นแบบและการทำซ้ำที่จำเป็นในการส่งมอบเครื่องมือการผลิตที่ใช้งานได้ ในขั้นตอนก่อนการผลิต พวกเขาช่วยปรับแต่งผลิตภัณฑ์และเร่งกระบวนการประกอบ

อ่านเพิ่มเติม