พันธมิตรของเรา

พันธมิตรทั่วโลกของเรา

พันธมิตรทั่วโลกคือผู้ผลิตอุปกรณ์การวัด 3 มิติซึ่งตั้งอยู่ทั่วโลก เป็นผู้กระจาย PolyWorks พร้อมชุดฮาร์ดแวร์ที่ให้โซลูชันการวัด 3 มิติอย่างสมบูรณ์แก่ตลาด พันธมิตรทั่วโลกและ InnovMetric ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมอบอินเตอร์เฟสฮาร์ดแวร์อันทนทานภายใน PolyWorks และให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพแก่ลูกค้าของตน

พันธมิตรอุตสาหกรรมของเรา

พันธมิตรอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดจำหน่าย PolyWorks
โดยให้ใบอนุญาตความรู้ความชำนาญและส่วนประกอบซอฟต์แวร์หรือให้ใบอนุญาตการสาธิตซอฟต์แวร์ InnovMetric

Automated Precision Inc.

Automated Precision Inc. (API) เป็นผู้นำด้านโซลูชันการวัดพิกัด ด้วยการนำอุตสาหกรรมการวัดจากนวัตกรรม ผู้ผลิตยานยนต์ ยานอวกาศ เครื่องมือกล และเครื่องวัดพิกัดชั้นนำระดับโลกจึงใช้งานผลิตภัณฑ์ของ API  API มีเทคโนโลยีการวัด 3 มิติที่ประกอบไปด้วยระบบ laser tracker 3 มิติ ระบบการวัด 3 มิติแบบไม่สัมผัส และเครื่องวัดพิกัด
เวปไซต์  

 

Automated Precision Inc.

Automated Precision Inc. (API) เป็นผู้นำด้านโซลูชันการวัดพิกัด ด้วยการนำอุตสาหกรรมการวัดจากนวัตกรรม ผู้ผลิตยานยนต์ ยานอวกาศ เครื่องมือกล และเครื่องวัดพิกัดชั้นนำระดับโลกจึงใช้งานผลิตภัณฑ์ของ API  API มีเทคโนโลยีการวัด 3 มิติที่ประกอบไปด้วยระบบ laser tracker 3 มิติ ระบบการวัด 3 มิติแบบไม่สัมผัส และเครื่องวัดพิกัด
เวปไซต์  

 

CyberOptics

CyberOptics Corporation เป็นผู้นำผู้พัฒนาและผู้ผลิตโซลูชันเทคโนโลยีด้านการรับสัมผัสที่มีความแม่นยำสูง เซ็นเซอร์ของ CyberOptics ใช้ในการวัดและการสแกน 3 มิติเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เทคโนโลยีการเพิ่มพื้นที่ผิว (SMT) และตลาดสารกึ่งตัวนำเพื่อเพิ่มการให้ผลผลิตและผลิตภาพให้ดีขึ้นไป
เวปไซต์ ›

 

CyberOptics

CyberOptics Corporation เป็นผู้นำผู้พัฒนาและผู้ผลิตโซลูชันเทคโนโลยีด้านการรับสัมผัสที่มีความแม่นยำสูง เซ็นเซอร์ของ CyberOptics ใช้ในการวัดและการสแกน 3 มิติเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เทคโนโลยีการเพิ่มพื้นที่ผิว (SMT) และตลาดสารกึ่งตัวนำเพื่อเพิ่มการให้ผลผลิตและผลิตภาพให้ดีขึ้นไป
เวปไซต์ ›

 

Kreon Technologies

Kreon Technologies เป็นผู้ผลิตจากประเทศฝรั่งเศสของโซลูชั่นการวัด 3มิติ จากประสบการณ์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Kreon ตอบรับกับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย อาทิเช่น ในด้านควบคุมคุณภาพ และการทำวิศวกรรมย้อนรอย Kreon ดีไซน์และทำการตลาดเริ่มจาก KREON ACE MEASURING ARM รวมถึงเครื่องสแกนหน้ากว้างเช่น SKYLINE, ZEPHHRY II และอื่นๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Kreon ยังรวมไปถึง optical tracking solutions เช่น AIRTRACK HANDHELD และ ROBOT อีกด้วย
เวปไซต์  ›

 

Kreon Technologies

Kreon Technologies เป็นผู้ผลิตจากประเทศฝรั่งเศสของโซลูชั่นการวัด 3มิติ จากประสบการณ์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Kreon ตอบรับกับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย อาทิเช่น ในด้านควบคุมคุณภาพ และการทำวิศวกรรมย้อนรอย Kreon ดีไซน์และทำการตลาดเริ่มจาก KREON ACE MEASURING ARM รวมถึงเครื่องสแกนหน้ากว้างเช่น SKYLINE, ZEPHHRY II และอื่นๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Kreon ยังรวมไปถึง optical tracking solutions เช่น AIRTRACK HANDHELD และ ROBOT อีกด้วย
เวปไซต์  ›

 

NDI

NDI เป็นผู้ผลิตและผู้สร้างนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีการวัด 3 มิติขั้นสูงชั้นนำระดับโลก เป็นเวลากว่า 35 ปี ที่โซลูชันการวัดด้วยแสงและการติดตามแม่เหล็กไฟฟ้าของ NDI ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรและสถาบันทางการแพทย์ อุตสาหกรรม การจำลองแบบ และสถานศึกษาชั้นนำระดับโลก จากการผ่าตัดโดยมีภาพแนะนำไปจนถึงการบิน จากการประกันคุณภาพไปจนถึงการวิจัยทางชีวกลศาสตร์ ใช้งานโซลูชันของ NDI ไม่ว่าเมื่อใดที่ต้องการการวัดอันเที่ยงตรงและแม่นยำเป็นเลิศ
เวปไซต์ ›

 

NDI

NDI เป็นผู้ผลิตและผู้สร้างนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีการวัด 3 มิติขั้นสูงชั้นนำระดับโลก เป็นเวลากว่า 35 ปี ที่โซลูชันการวัดด้วยแสงและการติดตามแม่เหล็กไฟฟ้าของ NDI ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรและสถาบันทางการแพทย์ อุตสาหกรรม การจำลองแบบ และสถานศึกษาชั้นนำระดับโลก จากการผ่าตัดโดยมีภาพแนะนำไปจนถึงการบิน จากการประกันคุณภาพไปจนถึงการวิจัยทางชีวกลศาสตร์ ใช้งานโซลูชันของ NDI ไม่ว่าเมื่อใดที่ต้องการการวัดอันเที่ยงตรงและแม่นยำเป็นเลิศ
เวปไซต์ ›

 

RPS Metrology

ต้นกำเนิดของ RPS Metrology มาจากประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการวิจัย การพัฒนา และการผลิตระบบแขนวัดแบบข้อต่อที่เริ่มต้นมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปีมาแล้ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ร่วมกันที่สะสมโดยสามผู้ร่วมก่อตั้ง Raffaello Dalla Mariga, Paolo Perbellini และ Stefano Recchia ได้ตอบสนองต่อความท้าทายในตลาดด้วยการก่อตั้งบริษัท RPS Metrology ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน RPS Metrology นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์แขนวัดแบบข้อต่อระดับคุณภาพสูงสุดพร้อมกับหัววัดแบบสัมผัสและเลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับการตรวจสอบและวิศวกรรมย้อนกลับ 
เวปไซต์ ›

RPS Metrology

ต้นกำเนิดของ RPS Metrology มาจากประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการวิจัย การพัฒนา และการผลิตระบบแขนวัดแบบข้อต่อที่เริ่มต้นมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปีมาแล้ว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ร่วมกันที่สะสมโดยสามผู้ร่วมก่อตั้ง Raffaello Dalla Mariga, Paolo Perbellini และ Stefano Recchia ได้ตอบสนองต่อความท้าทายในตลาดด้วยการก่อตั้งบริษัท RPS Metrology ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน RPS Metrology นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์แขนวัดแบบข้อต่อระดับคุณภาพสูงสุดพร้อมกับหัววัดแบบสัมผัสและเลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับการตรวจสอบและวิศวกรรมย้อนกลับ 
เวปไซต์ ›

Carl Zeiss Optotechnik GmbH

Carl Zeiss Optotechnik GmbH เป็นผู้นำผู้จัดส่งระดับโลกด้านเทคโนโลยีการทดสอบและการวัดด้วยแสงที่พัฒนาและจำหน่ายระบบอันแม่นยำพร้อมด้วยซอฟต์แวร์โซลูชันที่สอดคล้องกันสำหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น เครื่องสแกน 3 มิติ การตรวจสอบพื้นผิว การทดสอบยาง การทดสอบแบบไม่ทำลาย และการวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปและการสั่นสะเทือน
เวปไซต์ ›

 

Carl Zeiss Optotechnik GmbH

Carl Zeiss Optotechnik GmbH เป็นผู้นำผู้จัดส่งระดับโลกด้านเทคโนโลยีการทดสอบและการวัดด้วยแสงที่พัฒนาและจำหน่ายระบบอันแม่นยำพร้อมด้วยซอฟต์แวร์โซลูชันที่สอดคล้องกันสำหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น เครื่องสแกน 3 มิติ การตรวจสอบพื้นผิว การทดสอบยาง การทดสอบแบบไม่ทำลาย และการวิเคราะห์การเปลี่ยนรูปและการสั่นสะเทือน
เวปไซต์ ›

 

FARO

FARO เป็นแหล่งของเทคโนโลยีการวัด 3 มิติ การประมวลผลภาพและการถ่ายทอดภาพออกมาเป็นรูปธรรมที่น่าเชื่อถือที่สุด เทคโนโลยีจาก FARO ทำให้การวัด 3 มิติแม่นยำสูง การประมวลผลภาพ และการเปรียบเทียบชิ้นส่วนและโครงสร้างอันซับซ้อนภายในกระบวนการประกันคุณภาพและการผลิตเกิดขึ้นได้ ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการตรวจสอบส่วนประกอบและการประกอบ การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การจัดการบันทึกพื้นที่หรือโครงสร้างขนาดใหญ่เป็น 3 มิติ การสำรวจและการสร้าง เช่นเดียวกับการสืบสวนสอบสวนและสร้างจุดอุบัติเหตุหรือสถานที่เกิดเหตุขึ้นมาใหม่
เวปไซต์ ›

 

FARO

FARO เป็นแหล่งของเทคโนโลยีการวัด 3 มิติ การประมวลผลภาพและการถ่ายทอดภาพออกมาเป็นรูปธรรมที่น่าเชื่อถือที่สุด เทคโนโลยีจาก FARO ทำให้การวัด 3 มิติแม่นยำสูง การประมวลผลภาพ และการเปรียบเทียบชิ้นส่วนและโครงสร้างอันซับซ้อนภายในกระบวนการประกันคุณภาพและการผลิตเกิดขึ้นได้ ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการตรวจสอบส่วนประกอบและการประกอบ การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การจัดการบันทึกพื้นที่หรือโครงสร้างขนาดใหญ่เป็น 3 มิติ การสำรวจและการสร้าง เช่นเดียวกับการสืบสวนสอบสวนและสร้างจุดอุบัติเหตุหรือสถานที่เกิดเหตุขึ้นมาใหม่
เวปไซต์ ›

 

LK Metrology

LK Metrology มีชื่อเสียงในเรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ ของฮาร์ดแวร์และโซลูชั่นซอฟต์แวร์ CMM ผลิตภัณฑ์เพื่อการวัดของบริษัทได้รับความนิยมทั่วโลก เพื่อใช้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของส่วนประกอบที่ผลิต เทคโนโลยีที่แม่นยำของบริษัทเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการประกอบ ไปจนถึงการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมระดับโลก เช่น ยานยนต์ เครื่องบิน การป้องกันประเทศ มอเตอร์สปอร์ต พลังงาน การแพทย์ และการตรวจวัดตามสัญญาจ้าง
เวปไซต์ ›

 

LK Metrology

LK Metrology มีชื่อเสียงในเรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ ของฮาร์ดแวร์และโซลูชั่นซอฟต์แวร์ CMM ผลิตภัณฑ์เพื่อการวัดของบริษัทได้รับความนิยมทั่วโลก เพื่อใช้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของส่วนประกอบที่ผลิต เทคโนโลยีที่แม่นยำของบริษัทเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการประกอบ ไปจนถึงการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมระดับโลก เช่น ยานยนต์ เครื่องบิน การป้องกันประเทศ มอเตอร์สปอร์ต พลังงาน การแพทย์ และการตรวจวัดตามสัญญาจ้าง 
เวปไซต์ ›

 

Nikon Metrology

Nikon Metrology ให้โซลูชันทางการวัดที่กว้างที่สุดสำหรับการใช้งานตั้งแต่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดย่อมไปจนถึงอากาศยานขนาดยักษ์ เครื่องมือวัดและปรับเที่ยงอันเป็นนวัตกรรมของ Nikon Metrology นี้มีส่วนช่วยในกระบวนการออกแบบจนถึงการผลิตอันทรงสมรรถนะที่ทำให้ผู้ผลิตได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมาในเวลาที่สั้นลง Nikon Metrology เป็นส่วนหนึ่งของ Nikon แบรนด์ชื่อดังระดับโลกผู้เป็นแนวหน้าในตลาดเครื่องมือเกี่ยวกับกล้อง
เวปไซต์ ›

 

Nikon Metrology

Nikon Metrology ให้โซลูชันทางการวัดที่กว้างที่สุดสำหรับการใช้งานตั้งแต่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดย่อมไปจนถึงอากาศยานขนาดยักษ์ เครื่องมือวัดและปรับเที่ยงอันเป็นนวัตกรรมของ Nikon Metrology นี้มีส่วนช่วยในกระบวนการออกแบบจนถึงการผลิตอันทรงสมรรถนะที่ทำให้ผู้ผลิตได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมาในเวลาที่สั้นลง Nikon Metrology เป็นส่วนหนึ่งของ Nikon แบรนด์ชื่อดังระดับโลกผู้เป็นแนวหน้าในตลาดเครื่องมือเกี่ยวกับกล้อง
เวปไซต์ ›

 

ShapeGrabber

ShapeGrabber เป็นบริษัทสาขาอันครอบครองเต็มที่ของ Quality Vision International ผู้เป็นบริษัทระบบการวัดการรับรู้ภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ShapeGrabber ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสแกน 3 มิติอันเป็นอุดมคติสำหรับการวัดรูปทรงอันซับซ้อน เช่น พลาสติกหล่อด้วยการฉีดและการเหวี่ยง ซึ่งใช้เวลานาน สิ้นเปลือง และวัดได้ยาก.
เวปไซต์ ›

Creaform

Creaform เป็นผู้พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายนวัตกรรมโซลูชันด้านการวัด 3 มิติแบบพกพาได้ และให้บริการการวัดมิติสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม ผลงานฮาร์ดแวร์ของ Creaform ประกอบไปด้วยเครื่องสแกน 3 มิติขนาดพกพา เครื่องวัดพิกัดขนาดพกพา เครื่องสแกน 3 มิติ เครื่องวัดพิกัดด้วยแสงควบคุมด้วยหุ่นยนต์ และระบบวัดพิกัดด้วยแสง
เวปไซต์ ›

 

Creaform

Creaform เป็นผู้พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายนวัตกรรมโซลูชันด้านการวัด 3 มิติแบบพกพาได้ และให้บริการการวัดมิติสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม ผลงานฮาร์ดแวร์ของ Creaform ประกอบไปด้วยเครื่องสแกน 3 มิติขนาดพกพา เครื่องวัดพิกัดขนาดพกพา เครื่องสแกน 3 มิติ เครื่องวัดพิกัดด้วยแสงควบคุมด้วยหุ่นยนต์ และระบบวัดพิกัดด้วยแสง
เวปไซต์ ›

 

Hexagon

Hexagon Manufacturing Intelligence (HMI) ช่วยผู้ผลิตอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีอันยุ่งเหยิงของปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ซึ่งเปลี่ยนชีวิตของวันพรุ่งนี้ ในฐานะผู้นำผู้เชี่ยวชาญโซลูชันด้านการวัดและการผลิต HMI มีความชำนาญเรื่องการเข้าใจ การคิด และการกระทำการรวบรวม วิเคราะห์ และใช้งานข้อมูลการวัด ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการเพิ่มความเร็วการผลิตและเร่งผลิตภาพไปพร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น HMI เป็นส่วนหนึ่งของ Hexagon ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำระดับโลก
เวปไซต์ 

 

Hexagon

Hexagon Manufacturing Intelligence (HMI) ช่วยผู้ผลิตอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีอันยุ่งเหยิงของปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ซึ่งเปลี่ยนชีวิตของวันพรุ่งนี้ ในฐานะผู้นำผู้เชี่ยวชาญโซลูชันด้านการวัดและการผลิต HMI มีความชำนาญเรื่องการเข้าใจ การคิด และการกระทำการรวบรวม วิเคราะห์ และใช้งานข้อมูลการวัด ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการเพิ่มความเร็วการผลิตและเร่งผลิตภาพไปพร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น HMI เป็นส่วนหนึ่งของ Hexagon ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำระดับโลก
เวปไซต์ 

 

Mitutoyo

นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 Mitutoyo ได้นำเสนอเครื่องมือวัด เช่น ไมโครมิเตอร์ คาลิปเปอร์ และอุปกรณ์เครื่องมือเชิงระบบ เช่น เครื่องมือวัดเชิงพิกัด เครื่องมือวัดรูปแบบ และเครื่องมือวัดระบบแสง เพื่อทำการตลาดทั่วโลกภายใต้คำขวัญ "Quality First" และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ต้องการและถูกนำไปใช้โดยลูกค้าทั่วโลก
เวปไซต์ 

 

Mitutoyo

นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 Mitutoyo ได้นำเสนอเครื่องมือวัด เช่น ไมโครมิเตอร์ คาลิปเปอร์ และอุปกรณ์เครื่องมือเชิงระบบ เช่น เครื่องมือวัดเชิงพิกัด เครื่องมือวัดรูปแบบ และเครื่องมือวัดระบบแสง เพื่อทำการตลาดทั่วโลกภายใต้คำขวัญ "Quality First" และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ต้องการและถูกนำไปใช้โดยลูกค้าทั่วโลก
เวปไซต์ 

 


Renishaw

Renishaw คือหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวัดที่ต้องใช้ความแม่นยำและการดูแลสุขภาพ บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การผลิตเครื่องไอพ่นและกังหันลมด้วยการพิมพ์ 3 มิติ งานทันตกรรม และการผ่าตัดสมอง บริษัทมีสำนักงาน 79 แห่งใน 37 ประเทศและมีพนักงานกว่า 4,400 คนทั่วโลก ทำให้ทีมช่างเทคนิคสามารถให้การสนับสนุนโดยตรงได้ในทุกที่ที่ผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย
เวปไซต์ ›

 


Renishaw

Renishaw คือหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวัดที่ต้องใช้ความแม่นยำและการดูแลสุขภาพ บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การผลิตเครื่องไอพ่นและกังหันลมด้วยการพิมพ์ 3 มิติ งานทันตกรรม และการผ่าตัดสมอง บริษัทมีสำนักงาน 79 แห่งใน 37 ประเทศและมีพนักงานกว่า 4,400 คนทั่วโลก ทำให้ทีมช่างเทคนิคสามารถให้การสนับสนุนโดยตรงได้ในทุกที่ที่ผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย
เวปไซต์ ›

 

WENZEL

WENZEL คือผู้ผลิตระบบการวัดรายใหญ่ที่สุดที่บริหารโดยครอบครัว และยึดมั่นในโซลูชันที่เที่ยงตรงสูงสุดและทันสมัยที่สุดสำหรับเทคโนโลยีการวัดพิกัดเพื่องานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงเครื่องมือวัดพิกัด ที่มีเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์แสง, ระบบหลายเซ็นเซอร์, การสแกนด้วยแสงความเร็วสูง และเทคโนโลยีการวัดด้วยเอ็กซ์เรย์ 3 มิติ แบบคอมพิวเตอร์โทโมกราฟี ลูกค้าของเราใช้ระบบการวัดของ WENZEL ในห้องปฏิบัติการตรวจวัด รวมถึงใช้สนับสนุนการผลิตโดยตรงในพื้นที่ผลิต
เวปไซต์ ›

Multi Metrics

Multi Metrics เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการคำนวณมิติเรขาคณิตและการวัดค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม (GD&T) และการนำไปใช้งานในบริษัท ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาและซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยีSmartGD&T™  Multi Metrics ทำให้บริษัทสามารถเข้าใจถึงอนาคตที่ดีของ GD&T ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้มากขึ้นและลดเวลาในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมีนัยสำคัญ และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการผลิต นำไปสู่ผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น
เวปไซต์ ›

Multi Metrics

Multi Metrics เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการคำนวณมิติเรขาคณิตและการวัดค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม (GD&T) และการนำไปใช้งานในบริษัท ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาและซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยีSmartGD&T™  Multi Metrics ทำให้บริษัทสามารถเข้าใจถึงอนาคตที่ดีของ GD&T ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้มากขึ้นและลดเวลาในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมีนัยสำคัญ และลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและการผลิต นำไปสู่ผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น
เวปไซต์ ›

Spatial Corp.

Spatial Corp. เป็นผู้นำผู้ให้บริการชุดเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 มิติสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันทางเทคนิคในอุตสาหกรรมอันหลากหลาย ลูกค้าของ Spatial สามารถให้ความสนใจกับขีดความสามารถหลักของตนได้พร้อมกับเพิ่มนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ สร้างความแตกต่างให้เกิดการแข่งขัน และลดเวลาการออกสู่ตลาดได้โดยการใช้งานชุดเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 มิติในการพัฒนาแอปพลิเคชันของตนให้เป็นประโยช
เวปไซต์ 

Siemens Digital Industries Software

ซอฟต์แวร์ Siemens Digital Industries กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้องค์กรดิจิทัลที่การออกแบบทางวิศวกรรม การผลิต และอิเล็กทรอนิกส์จะมาบรรจบกันในวันพรุ่งนี้ Xcelerator กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการครบวงจรและครบวงจรจาก Siemens Digital Industries Software ช่วยให้บริษัททุกขนาดสร้างและใช้ประโยชน์จากแฝดดิจิทัลที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึก โอกาส และระดับของระบบอัตโนมัติใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

เวปไซต์ ›

 

SOLIDWORKS

Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. ให้ซอฟต์แวร์เครื่องมือ 3 มิติอย่างสมบูรณ์ที่ทำให้คุณสร้าง จำลอง เผยแพร่ และจัดการข้อมูลของตนได้ ผลิตภัณฑ์ของ SOLIDWORKS เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย และใช้งานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น และต้นทุน-ประสิทธิผลที่คุ้มค่ายิ่งกว่า
เวปไซต์ ›