PolyWorks|AR™

โซลูชันซอฟต์แวร์ผสมเสมือนจริงที่วางซ้อนผลการวัด 3 มิติและคำแนะนำแบบภาพกราฟฟิกลงบนชิ้นส่วนที่ตรวจวัด

PolyWorks|AR™ คือปลั๊กอินความเป็นจริงผสมของ PolyWorks|Inspector™ สำหรับแว่นอัจฉริยะ Microsoft HoloLens ที่พลิกโฉมประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานและนักวิเคราะห์การวัด โดยการซ้อนภาพ
โฮโลแกรมที่สดใสคมชัด ลงบนชิ้นงานและชุดประกอบของจริง

 

 

แอปพลิเคชันการวัด 3 มิติในโฉมใหม่


โซลูชันความเป็นจริงผสมของเราช่วยให้คุณพกพาโปรเจ็กต์ PolyWorks|Inspector ไปกับคุณได้ทุกที่ เพื่อนำทางการทำงานขั้นถัดไป พร้อมกับดำเนินการตามขั้นตอนการวัด 3 มิติ หรือเพื่อเข้าถึงข้อมูลโปรเจ็กต์ได้ทันทีในขณะตรวจสอบผลการวัด

 

 
 
 

แสดงภาพข้อบกพร่องของชิ้นงานขนาดใหญ่
อย่างมีประสิทธิภาพ

วางซ้อนผลการวัด 3 มิติบนชิ้นงานขนาดใหญ่ที่วัด และร่วมกันตรวจสอบข้อบกพร่องที่ตรวจพบ โดยไม่ต้องใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉายภาพ

 

นำทางการประกอบด้วยโฮโลแกรม

แสดงค่า Digital Readout ค่าการเบี่ยงเบนเชิงแกน และลูกศรนำทางต่อหน้าคุณ
ในขณะวางตำแหน่งเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์จับยึดได้อย่างแม่นยำ

 

รับรองความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของเครื่องมือวัดเกจดิจิทัล

ตรวจจับและจัดเก็บภาพถ่ายที่แสดงมาตรวัดเกจดิจิทัล ชิ้นงานที่วัด และโฮโลแกรมแนวทางโดยอัตโนมัติขณะทำการวัดขนาด

 

ผสานรวมความเป็นจริงผสมลงในขั้นตอนการวัด
ที่คุณกำหนดเอง

เพิ่มโฮโลแกรมไปยังวิธีการวัดและลำดับการวัดที่เขียนขึ้นด้วยชุดคำสั่งมาโครของ PolyWorks|AR

 

พลิกโฉมเทคโนโลยี

เราพัฒนาอัลกอริทึมทรงพลัง และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เบื้องหลังอุปกรณ์ HoloLens เพื่อพลิกโฉมประสบการณ์การใช้งานของผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด 3 มิติ

 

 
 

 

 

การวางตำแหน่งอุปกรณ์ตาม CAD

จัดวางและจัดเรียงยูนิต HoloLens ใน Coordinate System ของชิ้นงาน โดย Align ตัวโมเดล CAD เข้ากับชิ้นงานจริงโดยอัตโนมัติ

 

 

 

การโต้ตอบด้วยท่าทางที่ใช้งานง่าย

ใช้มือเปิดเมนู กำหนดค่าพารามิเตอร์ ใช้ฟังก์ชันการทำงาน รวมทั้งจัดวางและจัดเรียง Geometry 3 มิติได้อย่างง่ายดาย

 

 

 

ภาพความเป็นจริงผสม

จับภาพและจัดเก็บภาพถ่ายความเป็นจริงผสมที่ถ่ายทอดจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร การวิเคราะห์ หรือการตรวจสอบย้อนกลับ

 

การวางตำแหน่งอุปกรณ์ตาม CAD

จัดวางและจัดเรียงยูนิต HoloLens ใน Coordinate System ของชิ้นงาน โดย Align ตัวโมเดล CAD เข้ากับชิ้นงานจริงโดยอัตโนมัติ

 

การโต้ตอบด้วยท่าทางที่ใช้งานง่าย

ใช้มือเปิดเมนู กำหนดค่าพารามิเตอร์ ใช้ฟังก์ชันการทำงาน รวมทั้งจัดวางและจัดเรียง Geometry 3 มิติได้อย่างง่ายดาย

 

ภาพความเป็นจริงผสม

จับภาพและจัดเก็บภาพถ่ายความเป็นจริงผสมที่ถ่ายทอดจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสาร การวิเคราะห์ หรือการตรวจสอบย้อนกลับ