PolyWorks|AR™

โซลูชันซอฟต์แวร์ผสมเสมือนจริงที่วางซ้อนผลการวัด 3 มิติและคำแนะนำแบบภาพกราฟฟิกลงบนชิ้นส่วนที่ตรวจวัด

PolyWorks|AR™ เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ผสมเสมือนจริง ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ Microsoft HoloLens™ กับเซสชัน PolyWorks|Inspector™ แบบไลฟ์ ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นและโต้ตอบกับผลการวัด 3 มิติและคำแนะนำแบบภาพกราฟิก ที่วางซ้อนบนชิ้นส่วนที่ตรวจวัดได้แบบเรียลไทม์

ความจริงผสมสำหรับการวัดตามคำแนะนำ
 

การเชื่อมต่อแบบไลฟ์กับ PolyWorks|Inspector™

เชื่อมโยงอุปกรณ์ผสมเสมือนจริง HoloLens เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน PolyWorks|Inspector™ และเปิดโปรเจ็กต์การตรวจวัดเพื่อแสดงโมเดล CAD อย่างชัดเจน

 

กระบวนการปรับเฉพาะที่แบบไม่กำหนดเป้าหมาย

หันศีรษะเพื่อทำให้โมเดล CAD ที่ฉายภาพหันไปตามชิ้นงาน และให้ระบบติดตามโมเดลแปลงข้อมูลของอุปกรณ์ผสมเสมือนจริงให้สอดคล้องกับระบบพิกัดของชิ้นส่วน

 

การโต้ตอบ 3 มิติที่เป็นธรรมชาติ

โต้ตอบกับสภาพแวดล้อม 3 มิติได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยการมอง และใช้ท่าทางเพื่อเลือกส่วนต่าง ๆ เช่น ปุ่มแถบเครื่องมือ PolyWorks|AR™ หรือตำแหน่ง 3 มิติบนชิ้นส่วน