PolyWorks|Inspector™

สู่วิศวกรรมการผลิต - ด้วย PolyWorks|Inspector จะช่วยให้การวัดแบบสามมิติช่วยควบคุมในทุกขั้นตอน

PolyWorks|Inspector™ เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ขนาด 3 มิติและการควบคุมคุณภาพอเนกประสงค์ ที่ใช้ควบคุมขนาดต่างๆ ของเครื่องมือหรือชิ้นส่วน ใช้วินิจฉัยและป้องกันปัญหาต่างๆ ในด้านการผลิตและการประกอบ ใช้ช่วยนำทางการประกอบด้วยการวัดแบบเรียลไทม์ และดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบผ่านเครื่องมือการวัดแบบ portable และ CNC CMM ต่างๆ 

Inspector Main Visual Car

Universal Software Platform

แค่ชำนาญการใช้งานซอฟต์แวร์เพียงซอฟต์แวร์เดียว ก็ช่วยลดต้นทุนการดำเนินการได้อย่างมากจากการเพิ่มความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด กำจัดการวัดแยกส่วน เพิ่มความคล่องตัวให้กับพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมโดยรวม 

 

ต่อประสานกับ อุปกรณ์การวัดระบบ 3 มิติทั้งหมด เข้ากับศูนย์กลางข้อมูลสแกนสากล 


  • ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ portable ทั้งหมดผ่าน plug-ins ของฮาร์ดแวร์โดยตรง 

  • ต่อประสานเข้ากับเครื่องสแกน point cloud ทั้งหมดผ่าน plug-in ของฮาร์ดแวร์โดยตรง หรือนำเข้าไฟล์การตรวจวัด 

  • เชื่อมต่อกับเครื่อง CNC CMM ของแบรนด์ชั้นนำผ่านไดรเวอร์โดยตรงหรือผ่าน I++ 

  • รวมข้อมูลการวัดทีใช้ควบคู่กันกับเครื่องมือเกตมาตรวัดดิจิตอลต่าง ๆ รวมถึงการตรวจเช็คด้วยสายตา


ทำการตรวจวัดทั้งหมด โดยใช้ลำดับขั้นตอน การวัด 3 มิติอเนกประสงค์ 


  • ปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนการวัดแบบเดียวกันสำหรับทั้งระบบวัดแบบ portable และแบบเครื่อง CNC CMM 

  • ใช้เทคโนโลยี Play Inspection เพื่อดำเนินการการวัดตามลำดับที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือตามขั้นตอนที่ผู้ใช้กำหนด  

  • ใช้ประโยชน์จาก 3D Control Reviewer และออก report การตรวจวัดที่อัพเดตแบบไดนามิก เพื่อปรับใช้ขั้นตอนการออก report แบบควบคุมการวัดที่ศูนย์กลาง 


ปรับใช้โปรเจ็กต์การตรวจวัดอเนกประสงค์ โดยสามารถแสดงบน อุปกรณ์การวัด 3 มิติใดก็ได้ 


  • กำหนดค่าขั้นตอนการวัดไว้ล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์วัดทั้งหมดด้วย template การวัดในแต่ละชิ้นงาน  

  • กำหนด template การวัดหลายชุดล่วงหน้าไว้ภายในโปรเจ็กต์การตรวจวัดเดียว 

  • ปรับวัตถุและลำดับการวัดตามหลักการการวัดแบบต่างๆ โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือแปลง 

กล่องเครื่องมือการวิเคราะห์ขนาดต่างๆ และกล่องควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร

หัวใจสำคัญของ PolyWorks | Inspector คือเครื่องมือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมการจัดการข้อมูลแบบพาราเมตริกอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ที่รับรองโดย PTB และความสามารถในการตอบกลับทางภาพและเสียงที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาจากข้อมูล 3 มิติที่วัด ทำให้ขั้นตอนการตรวจวัดเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อต้องวัดชิ้นส่วนมากกว่าหนึ่งชิ้น และจัดโครงสร้างการนำเสนอผลการวัด เพื่อสนับสนุนการประสานงานทั่วบริษัทด้วยระบบดิจิทัล

 

กล่องเครื่องมือการวิเคราะห์ขนาดต่างๆ และกล่องควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร

หัวใจสำคัญของ PolyWorks|Inspector คือกลไกการตรวจวัดที่ทรงพลังด้วยการจัดการข้อมูลแบบพาราเมตริก อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง และความสามารถในการตอบกลับทางภาพและเสียงที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาจากข้อมูล 3 มิติที่วัด ทำให้ขั้นตอนการตรวจวัดเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อต้องวัดชิ้นส่วนมากกว่าหนึ่งชิ้น และจัดโครงสร้างการนำเสนอผลการวัด เพื่อสนับสนุนการประสานงานทั่วบริษัทด้วยระบบดิจิทัล

icon_inspector_4.svg

 


Surface และ cross-section alignment แบบ Best-fit

Best-fit พื้นผิว surface และ cross-sections ที่วัดให้เข้ากับค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ ด้วยตัวช่วยทางเลือกในการบังคับการหมุน การขยับขึ้นลงซ้ายขวา หรือภายใน tolerance zone

 


Measurement object alignment แบบ Best-fit

สร้าง alignment จาก feature ต่างๆ จาก datum target ผิวข้อมูลสแกน หรือขอบข้อมูลสแกน และใช้คำสั่ง weight และ axial เป็นตัวช่วยในการปรับผลลัพธ์ให้เหมาะสม

 


การ Alignment จากการย้ายเครื่องหลายตำแหน่ง

Align เครื่องมือวัด 3 มิติในขณะที่มีการชดเชยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และใช้การปรับเป็นชุดเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำทั้งหมด

icon_inspector_8.svg

 


การจัดการข้อมูลอเนกประสงค์

การออกค่าวัดขนาดต่างๆ จากข้อมูลสแกนที่เป็น point cloud หรือ polygonal model หรือจากข้อมูลจากการแตะ probe และหาค่าวัดขนาดต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานจาก CAD model หรือจากชิ้นส่วนที่วัด

 


GD&T อัจฉริยะ

ประโยชน์จาก GD&T อัจฉริยะที่ใช้มาตรฐาน ASME และ ISO ล่าสุด พร้อมความสามารถ DRF ขั้นสูง ในการใส่เงื่อนไข ใส่ datum modifier และใส่ค่า tolerance zone ที่ยินยอม

 


การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนโดยใช้คำสั่ง color map ดูเป็นเฉดสี

รับค่าเบี่ยงเบนที่วัดได้เทียบกับค่าเบี่ยงเบนกำหนดของพื้นผิว ขอบ ส่วนตัดขวาง หรือความหนา และนำมาวิเคราะห์ผ่านการแสดงผลแผนที่สี

 


การวัด Profile และ Flush และ Gap gauging

ประเมินขนาดมิติขั้นสูงที่เป็น fillet แนวเส้นเค้าโครงของงานออกแบบ และชุดประกอบชิ้นส่วนโลหะ เช่น รัศมี องศา การหักงอ flush และ gap ช่องว่าง

 


การกำหนดมิติแบบ Feature-based

วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตำแหน่ง ทิศทาง หรือวัดระยะห่างและองศาระหว่าง feature ในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ และกำหนดค่าการแสดงผลการวัดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
 

 


Airfoil gauging

ออกค่าการวัดขั้นสูงที่ชิ้นงานประเภทพัดลม คอมเพรสเซอร์ และใบพัดกังหันเทอร์ไบน์ เพื่อควบคุมและวิเคราะห์ขนาดมิติ เช่น รัศมีขอบ ความหนา ความยาว ความกว้าง องศา และพื้นที่

icon_inspector_15_0.svg

 


การจัดการข้อมูลหลายชิ้น

วัดชิ้นงานหลายชิ้นโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวัด 3 มิติที่แตกต่างกันและจัดเก็บผลลัพธ์ไว้ในโฟลเดอร์โปรเจ็กต์เดียว โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมซึ่งลดการใช้พื้นที่ดิสก์จนเหลือน้อยที่สุด

 


เครื่องมือ Play Inspection

ใช้เครื่องมือ Play Inspection และ Sequence Editor อันทรงพลังที่ทำให้ขั้นตอนการทำงานการวัดเป็นระบบอัตโนมัติโดยสั่งและส่งสัญญาณในการวัดงาน

 


Macro scripting

เพิ่ม macro script ไปยังขั้นตอนการทำงานการวัดเพื่อปรับใช้กับเทคนิคพิเศษต่างๆ ช่วยให้ฟีดแบคเฉพาะทาง หรือเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

icon_inspector_19_0.svg

 


Control views

จัดระเบียบโปรเจ็กต์ที่ประกอบด้วยการควบคุมขนาดและ GD&T จำนวนหลายร้อยรายการให้อยู่เป็นกลุ่มเล็กและสามารถควบคุมได้โดยง่าย ด้วยการผูกเข้ากับการ alignment และ coordinate system เฉพาะต่างๆ

 


การตรวจสอบชิ้นแรก

เข้าถึงรายการควบคุมส่วนกลางที่จัดเรียงตามดัชนีตัวเลข และแสดงผลลัพธ์ที่สำคัญในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมมุมมองที่ต้องการ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และทำรายงานเชิงมิติได้ง่ายขึ้น

 


การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)

ประเมินความสามารถในการทำซ้ำและความสามารถในการคาดการณ์ของกระบวนการผลิตด้วยสถิติแบบหลายชิ้นส่วนที่คำนวณขนาดมิติของวัตถุและค่าความเบี่ยงเบนพื้นผิวได้โดยอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มการวัดแบบ PORTABLE ชั้นนำในตลาด 

PolyWorks|Inspector มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของการเชื่อมต่อสัญญาณกับฮาร์ดแวร์โดยตรง ซึ่งจะเสนอเทคโนโลยีนำทางมากมายที่ผู้ผลิต OEM รายใหญ่ของโลกไว้วางใจ เพื่อปรับใช้กระบวนการวัดที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทำซ้ำได้สำหรับเครื่องมืออุปกรณ์การวัดแบบ Portable 


โซลูชัน CNC CMM ประสิทธิภาพสูง 

PolyWorks|Inspector ปฏิรูปการกำหนดค่าโปรเจ็กต์การตรวจวัดและการดำเนินการบนเครื่อง CNC CMM ที่การทำงานภายในมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับที่เรามีให้ในเครื่องมืออุปกรณ์การวัดแบบ Portable 

กรณีศึกษา

Bombardier

PolyWorks® ลดความสมมาตรและเวลาในการ Alignment บน Bombardier's CRJ Series ได้ถึง 75%

Fujigiken

Fujigiken ปัจจุบันใช้งาน PolyWorks|Inspector™ กับอุปกรณ์การวัดทุกชิ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวัดและการตรวจวัด