PolyWorks|Inspector™

สู่วิศวกรรมการผลิต - ด้วย PolyWorks|Inspector จะช่วยให้การวัดแบบสามมิติช่วยควบคุมในทุกขั้นตอน

PolyWorks|Inspector™ เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ขนาด 3 มิติและการควบคุมคุณภาพอเนกประสงค์ ที่ใช้ควบคุมขนาดต่างๆ ของเครื่องมือหรือชิ้นส่วน ใช้วินิจฉัยและป้องกันปัญหาต่างๆ ในด้านการผลิตและการประกอบ ใช้ช่วยนำทางการประกอบด้วยการวัดแบบเรียลไทม์ และดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบผ่านเครื่องมือการวัดแบบ portable และ CNC CMM ต่างๆ 

Inspector Main Visual Car

Universal Software Platform

แค่ชำนาญการใช้งานซอฟต์แวร์เพียงซอฟต์แวร์เดียว ก็ช่วยลดต้นทุนการดำเนินการได้อย่างมากจากการเพิ่มความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด กำจัดการวัดแยกส่วน เพิ่มความคล่องตัวให้กับพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมโดยรวม 

 

ต่อประสานกับ อุปกรณ์การวัดระบบ 3 มิติทั้งหมด เข้ากับศูนย์กลางข้อมูลสแกนสากล 


  • ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ portable ทั้งหมดผ่าน plug-ins ของฮาร์ดแวร์โดยตรง 

  • ต่อประสานเข้ากับเครื่องสแกน point cloud ทั้งหมดผ่าน plug-in ของฮาร์ดแวร์โดยตรง หรือนำเข้าไฟล์การตรวจวัด 

  • เชื่อมต่อกับเครื่อง CNC CMM ของแบรนด์ชั้นนำผ่านไดรเวอร์โดยตรงหรือผ่าน I++ 

  • รวมข้อมูลการวัดทีใช้ควบคู่กันกับเครื่องมือเกตมาตรวัดดิจิตอลต่าง ๆ รวมถึงการตรวจเช็คด้วยสายตา


ทำการตรวจวัดทั้งหมด โดยใช้ลำดับขั้นตอน การวัด 3 มิติอเนกประสงค์ 


  • ปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนการวัดแบบเดียวกันสำหรับทั้งระบบวัดแบบ portable และแบบเครื่อง CNC CMM 

  • ใช้เทคโนโลยี Play Inspection เพื่อดำเนินการการวัดตามลำดับที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือตามขั้นตอนที่ผู้ใช้กำหนด  

  • ใช้ประโยชน์จาก 3D Control Reviewer และออก report การตรวจวัดที่อัพเดตแบบไดนามิก เพื่อปรับใช้ขั้นตอนการออก report แบบควบคุมการวัดที่ศูนย์กลาง 


ปรับใช้โปรเจ็กต์การตรวจวัดอเนกประสงค์ โดยสามารถแสดงบน อุปกรณ์การวัด 3 มิติใดก็ได้ 


  • กำหนดค่าขั้นตอนการวัดไว้ล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์วัดทั้งหมดด้วย template การวัดในแต่ละชิ้นงาน  

  • กำหนด template การวัดหลายชุดล่วงหน้าไว้ภายในโปรเจ็กต์การตรวจวัดเดียว 

  • ปรับวัตถุและลำดับการวัดตามหลักการการวัดแบบต่างๆ โดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือแปลง 

กล่องเครื่องมือการวิเคราะห์ขนาดต่างๆ และกล่องควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร

หัวใจสำคัญของ PolyWorks | Inspector คือเครื่องมือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมการจัดการข้อมูลแบบพาราเมตริกอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ที่รับรองโดย PTB และความสามารถในการตอบกลับทางภาพและเสียงที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาจากข้อมูล 3 มิติที่วัด ทำให้ขั้นตอนการตรวจวัดเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อต้องวัดชิ้นส่วนมากกว่าหนึ่งชิ้น และจัดโครงสร้างการนำเสนอผลการวัด เพื่อสนับสนุนการประสานงานทั่วบริษัทด้วยระบบดิจิทัล

 

กล่องเครื่องมือการวิเคราะห์ขนาดต่างๆ และกล่องควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร

หัวใจสำคัญของ PolyWorks|Inspector คือกลไกการตรวจวัดที่ทรงพลังด้วยการจัดการข้อมูลแบบพาราเมตริก อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านการรับรอง และความสามารถในการตอบกลับทางภาพและเสียงที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาจากข้อมูล 3 มิติที่วัด ทำให้ขั้นตอนการตรวจวัดเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อต้องวัดชิ้นส่วนมากกว่าหนึ่งชิ้น และจัดโครงสร้างการนำเสนอผลการวัด เพื่อสนับสนุนการประสานงานทั่วบริษัทด้วยระบบดิจิทัล

 
icon_inspector_4.svg

 


Surface และ cross-section alignment แบบ Best-fit

Best-fit พื้นผิว surface และ cross-sections ที่วัดให้เข้ากับค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ ด้วยตัวช่วยทางเลือกในการบังคับการหมุน การขยับขึ้นลงซ้ายขวา หรือภายใน tolerance zone

 


Measurement object alignment แบบ Best-fit

สร้าง alignment จาก feature ต่างๆ จาก datum target ผิวข้อมูลสแกน หรือขอบข้อมูลสแกน และใช้คำสั่ง weight และ axial เป็นตัวช่วยในการปรับผลลัพธ์ให้เหมาะสม

 


การ Alignment จากการย้ายเครื่องหลายตำแหน่ง

Align เครื่องมือวัด 3 มิติในขณะที่มีการชดเชยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และใช้การปรับเป็นชุดเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำทั้งหมด

icon_inspector_8.svg


การจัดการข้อมูล อเนกประสงค์

การออกค่าวัดขนาดต่างๆ จากข้อมูลสแกนที่เป็น point cloud หรือ polygonal model หรือจากข้อมูลจากการแตะ probe และหาค่าวัดขนาดต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานจาก CAD model หรือจากชิ้นส่วนที่วัด


การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบน โดยใช้คำสั่ง color map ดูเป็นเฉดสี

รับค่าเบี่ยงเบนที่วัดได้เทียบกับค่าเบี่ยงเบนกำหนดของพื้นผิว ขอบ ส่วนตัดขวาง หรือความหนา และนำมาวิเคราะห์ผ่านการแสดงผลแผนที่สี


การกำหนดมิติแบบ Feature-based

วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตำแหน่ง ทิศทาง หรือวัดระยะห่างและองศาระหว่าง feature ในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ และกำหนดค่าการแสดงผลการวัดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย


GD&T อัจฉริยะ

ประโยชน์จาก GD&T อัจฉริยะที่ใช้มาตรฐาน ASME และ ISO ล่าสุด พร้อมความสามารถ DRF ขั้นสูง ในการใส่เงื่อนไข ใส่ datum modifier และใส่ค่า tolerance zone ที่ยินยอม


การวัด Profile และ Flush และ Gap gauging

ประเมินขนาดมิติขั้นสูงที่เป็น fillet แนวเส้นเค้าโครงของงานออกแบบ และชุดประกอบชิ้นส่วนโลหะ เช่น รัศมี องศา การหักงอ flush และ gap ช่องว่าง


Airfoil Gauging

ออกค่าการวัดขั้นสูงที่ชิ้นงานประเภทพัดลม คอมเพรสเซอร์ และใบพัดกังหันเทอร์ไบน์ เพื่อควบคุมและวิเคราะห์ขนาดมิติ เช่น รัศมีขอบ ความหนา ความยาว ความกว้าง องศา และพื้นที่

icon_inspector_15_0.svg

 


การจัดการข้อมูลหลายชิ้น

วัดชิ้นงานหลายชิ้นโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์การวัด 3 มิติที่แตกต่างกันและจัดเก็บผลลัพธ์ไว้ในโฟลเดอร์โปรเจ็กต์เดียว โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมซึ่งลดการใช้พื้นที่ดิสก์จนเหลือน้อยที่สุด

 


เครื่องมือ Play Inspection

ใช้เครื่องมือ Play Inspection และ Sequence Editor อันทรงพลังที่ทำให้ขั้นตอนการทำงานการวัดเป็นระบบอัตโนมัติโดยสั่งและส่งสัญญาณในการวัดงาน

 


Macro scripting

เพิ่ม macro script ไปยังขั้นตอนการทำงานการวัดเพื่อปรับใช้กับเทคนิคพิเศษต่างๆ ช่วยให้ฟีดแบคเฉพาะทาง หรือเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

icon_inspector_19_0.svg

 


Control views

จัดระเบียบโปรเจ็กต์ที่ประกอบด้วยการควบคุมขนาดและ GD&T จำนวนหลายร้อยรายการให้อยู่เป็นกลุ่มเล็กและสามารถควบคุมได้โดยง่าย ด้วยการผูกเข้ากับการ alignment และ coordinate system เฉพาะต่างๆ

 


การตรวจสอบชิ้นแรก

เข้าถึงรายการควบคุมส่วนกลางที่จัดเรียงตามดัชนีตัวเลข และแสดงผลลัพธ์ที่สำคัญในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมมุมมองที่ต้องการ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และทำรายงานเชิงมิติได้ง่ายขึ้น

 


การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)

ประเมินความสามารถในการทำซ้ำและความสามารถในการคาดการณ์ของกระบวนการผลิตด้วยสถิติแบบหลายชิ้นส่วนที่คำนวณขนาดมิติของวัตถุและค่าความเบี่ยงเบนพื้นผิวได้โดยอัตโนมัติ

 

แพลตฟอร์มการวัดแบบ PORTABLE ชั้นนำในตลาด 

PolyWorks|Inspector มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของการเชื่อมต่อสัญญาณกับฮาร์ดแวร์โดยตรง ซึ่งจะเสนอเทคโนโลยีนำทางมากมายที่ผู้ผลิต OEM รายใหญ่ของโลกไว้วางใจ เพื่อปรับใช้กระบวนการวัดที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทำซ้ำได้สำหรับเครื่องมืออุปกรณ์การวัดแบบ Portable 


โซลูชัน CNC CMM ประสิทธิภาพสูง 

PolyWorks|Inspector ปฏิรูปการกำหนดค่าโปรเจ็กต์การตรวจวัดและการดำเนินการบนเครื่อง CNC CMM ที่การทำงานภายในมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับที่เรามีให้ในเครื่องมืออุปกรณ์การวัดแบบ Portable 

กรณีศึกษา

Fujigiken

Fujigiken ปัจจุบันใช้งาน PolyWorks|Inspector™ กับอุปกรณ์การวัดทุกชิ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวัดและการตรวจวัด

Pronics

Pronics ใช้ PolyWorks|Inspector™ กับเครื่อง CNC CMM ของ Nikon และเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์มิติ