การประชุม

ตรวจวัดชิ้นงานหลายชิ้นโดยไม่มีข้อมูล CAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ให้แนวทางการวัด Feature และการ Extract ดึงค่าข้อมูล Feature โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีค่า Nominal ของ Feature กำหนดไว้:

  • โพรบวัด Feature ของชิ้นงานแรก จากนั้นนำส่วนประกอบ Feature ที่วัดได้ของชิ้นงานแรกมาใช้เป็นแนวทางในการวัดชิ้นงานต่อไปโดยอัตโนมัติ
  • สแกนชิ้นงานแรก ใช้เครื่องมือแบบโต้ตอบสร้างข้อมูลการวัดตั้งต้นจากข้อมูลพอยต์คลาวด์ จากนั้นแปลงส่วนประกอบ Feature ที่วัดไว้ทั้งหมดมาเป็นแนวทางการวัด เพื่อเป็นแนวทางในการสแกน Feature และทำการดึงค่า Feature ที่วัดโดยอัตโนมัติสำหรับชิ้นงานต่อไป
  • นำโมเดล CAD ไปใช้ในกระบวนการในภายหลังหากต้องการ และสร้างส่วนประกอบ Nominal Feature และ GD&T Control รวมทั้งให้ PolyWorks|Inspector ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปยังชิ้นงานที่ตรวจวัดทั้งหมด

 

'งานพรีเซ้นต์นี้ถูกบันทึกระหว่าง PolyWorks Conference Live 2022

Image

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม? ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี