การสัมมนาผ่านเว็บ

การวัดชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือจากหลายตำแหน่ง

ไม่ว่าคุณจะต้องการวัดชิ้นงานทั้งชิ้นขณะสแกน หรือเพียงแค่วัดในจุดที่อุปกรณ์เข้าไปไม่ถึง การรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์/ชิ้นงานหลายชิ้นเป็นงานปกติสำหรับนักมาตรวัดวิทยา PolyWorks|Inspector™ เสนอชุดคำสั่งเครื่องมือวัดครบวงจร เพื่อให้รวมข้อมูลที่ได้มาจากหลายตำแหน่งอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเที่ยงตรง

ในเวลาเพียงแค่ 15 นาที คุณจะทราบวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • ใช้เป้าหมายตำแหน่งอุปกรณ์ (Position Target) เพื่อเข้าถึงการวัดชิ้นงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบความถูกต้องและปรับการวางตำแหน่งชิ้นงานอย่างละเอียด
  • รวมหลายข้อมูลการสแกนที่เหลื่อมซ้อนกันของชิ้นงาน รวมเป็น Mesh เดียวกันได้อย่างง่ายดาย

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม? ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี