การประชุม

ลดเวลาในการวัด CNC CMM และหลีกเลี่ยงการชนโดยการวัดหนึ่งจุดด้วยหัวโพรบในหลายขั้นตอน

 

สำรวจว่าการวัดงาน 1 จุดด้วยหัวโพรบโดยใช้หลายขั้นตอน จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเพิ่มพลังให้กับลำดับการวัด รวมทั้งทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นได้อย่างไร คุณจะได้เรียนรู้วิธี:

 • กำหนดค่าวิธีการวัดงานโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือช่วยจัดลำดับการวัด เมื่อต้องมีการวาง Tool Orientation
  หลายแบบเพื่อวัดงานหนึ่งงาน
 • แทรกการเปลี่ยนแปลงของ Tool Orientation การหมุนโต๊ะหมุน
  รือการเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดภายในลำดับการวัดงานหนึ่งงานด้วยตัวเอง
 • ใช้เทคโนโลยีช่วยจัดลำดับการวัดเพื่อค้นหาเครื่องมือ Tool Orientation
  ที่ใช้ในการวัดงานด้วยโพรบโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการชนกับอุปกรณ์จับยึดและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ
 • ประหยัดเวลาอันมีค่าในการทำงานกับเครื่อง โดยการแบ่งลำดับการวัดงานขนาดใหญ่ออกเป็นหลายขั้นตอน
  และแทรกคำสั่งอื่นๆ เข้าไประหว่างขั้นตอน
 

'งานพรีเซ้นต์นี้ถูกบันทึกระหว่าง PolyWorks Conference Live 2021


พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม?
ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี