การประชุม

มุ่งสู่กระบวนการวัด 3 มิติระบบดิจิทัล

 

"โลกปฏิวัติไปสู่ระบบดิจิทัลแล้ว แล้วบริษัทของคุณล่ะ นอกเหนือจากอีเมล โซเชียลมีเดีย และการประชุมทางไกลแล้ว การแปลงกระบวนการผลิตเป็นระบบดิจิทัลก็ควรเป็นขั้นต่อไป การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนกดสวิตช์ แต่เป็นกระบวนการที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีการวางแผนที่ดี มาดูว่าเราเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งนี่คือวิธีที่แน่นอนที่สุดในการทำความเข้าใจว่า โซลูชันระดับองค์กรของ PolyWorks® จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและเพิ่มมูลค่าให้กับความเชี่ยวชาญของคุณโดยตรงได้อย่างไร"

'งานพรีเซ้นต์นี้ถูกบันทึกระหว่าง PolyWorks Conference Live 2021
 


พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถาม?
ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่

นัดตารางเข้าทำการสาธิตฟรี