Events and Webinars

Filter
บันทึกการประชุม

เรียนรู้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะวัดชิ้นส่วนขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสแกนตามคำแนะนำ near-me guidance, รีวิวดูผลการตรวจวัดบนชิ้นงานที่วัดได้โดยตรง ตลอดจนทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานได้ทุกที่ผ่านโปรแกรม MS Teams โดยใช้แว่นอัจฉริยะ Microsoft HoloLens และ PolyWorks|AR™ 2023 ได้อย่างไร

บันทึกการประชุม

ดูวิธีการวัดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการตรวจวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแสดงลูกศรชี้ใน Guidance Arrow จุดที่ตรวจวัด และฟังก์ชันการตรวจวัดทั่วไปให้เห็นอย่างชัดเจนตรงหน้าโดยใช้แว่นอัจฉริยะ Microsoft HoloLens และ PolyWorks|AR™ 2022